Usein kysytyt kysymykset tukiperhetoiminnasta

Mitä eroa on tukiperhe- ja sijaisperhetoiminnalla?

Jos lapsen terveys- tai kehitys vaarantuu, eikä hän pysty enää asumaan omassa kodissa, lapsi tarvitsee sijoitusta, jolloin lapsi muuttaa kokonaan sijaisperheeseen. Mikäli lapsi voi asua kotona, mutta lapsi tai hänen perheensä tarvitsee erityistä tukea, lapsi voi saada tukiperheen, jossa on yötä yleensä yhden viikonlopun kuukaudessa sekä tarvittaessa ja tukiperheen mahdollisuuksien mukaan myös lomien aikana joitakin päiviä vuodessa. Tukiperhetoiminta on vapaaehtoistoimintaa, vaikka siitä maksetaan palkkio ja kulukorvaus, kuten sijaisperhetoiminnassakin. Sijaisperhetoiminta on perhehoitoa, josta tehdään toimeksiantosopimus ja siinä on irtisanomisajat. Vapaaehtoistoiminnan voi lopettaa ilman irtisanomisaikaa. Kuitenkin toivomme, että tukiperhe arvioi omaa elämäänsä muutaman vuoden eteenpäin, jotta uusi ihmissuhde ei katkea liian äkillisesti. Katso lisää sijaisperhetoiminnasta esim. Pihlajan nettisivujen kautta.

Kuinka usein lapset käyvät tukiperheen luona ja kauanko tukisuhde kestää?

Lapset käyvät tukiperheessä yleensä yhden viikonlopun kuukaudessa ja tarvittaessa tukiperheen mahdollisuuksien mukaan esim. 10 lisäpäivää lapsen ja tukiperheen lomien/vapaa-ajan aikana. Lapsen tai hänen perheensä erityistilanteissa ja mikäli se tukiperheelle sopii, voi tukiperhetoiminta olla väliaikaisesti myös useammin, yleensä enintään joka toinen viikonloppu. Tukiperhesuhde kestää usein monia vuosia, vähintään kaksi vuotta, joskus jopa 10 vuotta, riippuen lapsen perheen elämäntilanteesta sekä tukiperheen mahdollisuuksista. Tukiperhepalvelun tarvetta arvioidaan vähintään vuoden välein.

Minkä ikäisiä lapsia tukiperheissä käy?

Lapset ovat pääsääntöisesti 3-12 vuotiaita, kun alkavat käydä tukiperheessä. Alle 2-vuotiaita lapsia tukiperheisiin ei yleensä laiteta, jotta vauva tai pieni lapsi ei olisi lähivanhemman luota pois liian pitkiä aikoja. Kun lapsi täyttää 13-vuotta, tukiperhetoiminta voi jatkua, mikäli lapsi niin haluaa ja tarve on edelleen ja se tukiperheelle sopii.

Meillä ei ole lapsia, voinko silti ryhtyä tukiperheeksi?

Tukiperheeksi voi ryhtyä myös lapseton pariskunta. Toiset lapset tarvitsevat enemmän aikuisten huomiota, joten näille lapsille on tärkeä mahdollisuus saada kahden aikuisen huomiota ja läsnäoloa, kun muita lapsia ei ole sitä jakamassa.

Minulla ei ole puolisoa, voinko silti toimia tukiperheenä?

Tukiperheenä voi toimia, vaikka asuisi yksin tai olisi itse yksinhuoltajana. Pihlajan kautta yhden aikuisen tukiperheessä voi käydä korkeintaan kolme tuettavaa lasta, yleensä mieluummin vähemmän, omien lasten lukumäärä ja tarvitsevuus huomioiden. Tukiperhettä tarvitsevat lapset ovat usein vaativampia ja tarvitsevat aikuisen huomiota enemmän, joten lapsimäärää tukiperheessä on rajoitettu.

Olen jo eläkkeellä, mutta haluaisin toimia tukiperheenä, onko se vielä mahdollista?

Monella lapsella ei ole mummolapaikkaa, ja siksi myös vanhempia tukiperheitä tarvitaan lapsille. Pihlajassa ei ole yläikärajaa tukiperheelle, kunhan tukiperheen terveys ja fyysinen kunto takaa turvallisen hoidon lapsille.

Haluaisin tehdä työkseni tukiperhetoimintaa, onko se mahdollista?

Tukiperhetoiminta on vapaaehtoistoimintaa, josta maksetaan palkkio ja kulukorvaus sekä kilometrikorvaus lapsen hausta ja viennistä. Kulukorvaus on tarkoitettu lapsesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Ajantasaiset palkkiot näet Pihlajan nettisivujen kautta. Tukiperhetoiminta ei ole työsuhde ja suurin osa tukiperheistä ottavat lapsia luokseen vapaa-ajallaan oman työn ohella. Pihlajan kautta lapsia voi tulla tukiperheeseen yleensä enintään neljä lasta kerrallaan. Tukiperhetoiminta tapahtuu viikonloppuisin ja lasten lomien aikana, joten kokoaikatyöksi tukiperhetoiminta ei sovellu. Lisäksi tukiperhetoiminta on vapaaehtoista myös lapselle ja hänen huoltajilleen, ja tukiperheelle maksetaan vain toteutuneista päivistä, joten tukiperheelle toiminnasta saatavat palkkiot eivät ole varmaa tuloa.

Minulla on sosiaalialan koulutus tai työskentelen lasten parissa, pitääkö minun käydä tukiperhevalmennus?

Tukiperhevalmennus on tarkoitettu perheen molemmille aikuisille. Vaikka perheen molemmat aikuiset olisivat sosiaalialalla, velvoitetaan heiltä tukiperhevalmennus, koska valmennuksen tarkoitus on olla prosessinomainen koulutus, jossa pohditaan omia ja perheen valmiuksia toimia tukiperheenä. Valmennuksessa käydään läpi myös tukiperheen omien lasten näkökulmaa sekä saa tiedollista ymmärrystä lastensuojelusta ja sosiaalihuollosta. Mikäli perhe hyväksytään tukiperheeksi, tukiperhevalmennuksesta saa todistuksen mahdollista myöhempää käyttöä varten. Mikäli perhe on käynyt sijaisperheille suunnatun PRIDE-valmennuksen, ei tukiperhevalmennusta tarvitse käydä.

Haluaisin ryhtyä tukiperheeksi yksin, pitääkö puolisoni osallistua valmennukseen?

Mikäli samassa taloudessa asuu kaksi aikuista, tulee molempien osallistua valmennukseen. Tukiperhetoiminta ei voi olla vain yhden perheenjäsenen juttu, koska lapset tulevat koko viikonlopuksi perheen kotiin ja elämään. Mikäli puolisot asuvat eri osoitteissa, mutta tosiasiallisesti ovat tulevien tuettavien lasten elämässä mukana, kannattaa tukiperhevalmennukseen tulla yhdessä. Mikäli joku perheenjäsen ei halua ryhtyä tukiperheeksi, voi tukihenkilötoiminta olla sopiva vapaaehtoistyön muoto. Tukihenkilöt tapaavat lasta muutaman tunnin kerrallaan kodin ulkopuolella. Katso lisää tukihenkilötoiminnasta esim. Pihlajan nettisivujen kautta.

Haluaisin ryhtyä tukiperheeksi, mutta minua mietityttää lasten huoltajien tilanne, mikäli heidän kauttaan kohdistuu epäasiallista käyttäytymistä omaa perhettä kohtaan.

Tukiperheissä käyvillä lapsilla on yleensä sosiaalihuoltolain mukainen asiakkuus, toisinaan lastensuojelun asiakkuus. Lasten vanhemmilla voi olla erilaisia haasteita jaksamisen kanssa tai kotitilanteet voivat olla haastavat. Lasten huoltajat ovat yleensä erittäin kiitollisia tukiperheille heidän antamasta avustaan. Mikäli lapsen huoltajista olisi vaaraa tukiperheelle, ei lasta voida tukiperheeseen laittaa, vaan sitä varten on omia palveluita tarjolla näille lapsille. Tukiperhetoiminta on aina vapaaehtoista lapsen huoltajille, joten vastentahtoisesti lasta ei ole otettu tukiperheeseen ja yhteistyö sujuu tukiperheen ja lapsen huoltajien välillä yleensä hyvin.

Päivitetty 26.1.2021 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN