Tukiperheeksi hyväksyminen

Tukiperheiltä odotetaan aikuisen läsnäoloa ja hoivan antamista lapselle lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Pihlajan kautta tukiperhe voi toimia tukiperheenä pääsääntöisesti yhden perheen lapsille saman viikonlopun aikana. Koska tukiperheeseen tulevat lapset tarvitsevat yksilöllistä huomiota, tukiperheessä voi olla hoidettavana enintään 7 alle 18-vuotiasta lasta (mukaan lukien perheen omat lapset ja erityishoidettavat aikuiset). Kahden vanhemman tukiperheessä voi käydä kerralla enintään 4 tukilasta ja yhden vanhemman tukiperheessä enintään 3 tukilasta.

Tukiperheen elämäntilanteen tulee olla vakaa, jotta perhe pystyy vastaamaan lapsen tarpeeseen. Siksi tukiperheenä ei voi toimia, mikäli tukiperheessä on

  • Akuutti, toistuva tai pitkäaikainen lastensuojelun asiakkuus
  • Akuutti, toistuva tai pitkäaikainen päihdeongelma
  • Akuutti tai vakava mielenterveysongelma
  • Akuutti huoltajuuskiista
  • Akuutti tai tuore kriisi
  • Arjenhallinnan vaikeuksia

Tukiperheille tehdään perheselvitys ja yhdessä tukiperheen kanssa mietitään perheen elämäntilanteen sopivuutta tukiperhetoimintaa ajatellen.

Tukiperhe sitoutuu tarvittaessa kuljettamaan lasta ja osallistumaan yhteisiin neuvotteluihin. Jotta lapsen vanhempien ja tukiperheen olisi helppo järjestää matkustaminen, perhehoitoyksikkö Pihlaja on suositellut, että tukiperheet sijaitsevat tukilapsen kodista enimmillään 70 km etäisyydellä.

Tukiperheet valmennetaan tehtävään ja heille maksetaan hoitopalkkio ja kulukorvaus. Tukiperheiden kanssa tehdään tukiperhesopimus. Tukiperheitä sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.

Päivitetty 2.7.2020 Tulosta

Pihlajan valmennukset

Valmennamme uusia sijaisperheitä, tukiperheitä ja tukihenkilöitä, täältä näet tulevat valmennukset:

Sijaisperhevalmennus

Tukiperhevalmennus

Tukihenkilövalmennus

Ennen valmennukseen ilmoittautumista/osallistumista lähetä meille hakemus ja/tai ota yhteyttä.

 
 

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN