Tukihenkilöksi hyväksyminen

Tukihenkilöksi hyväksyminen

Kaikki tukihenkilöksi hakevat kutsutaan henkilökohtaiseen haastatteluun, jossa arvioidaan henkilön soveltuvuus tehtävään. Tämän lisäksi tukihenkilöksi hyväksyminen edellyttää ehdottomien esteiden selvittämistä.

Tukihenkilöksi hakevan suostumuksella Pihlaja pyytää lausunnon tukihenkilön olosuhteista asuinpaikkakunnan sosiaalitoimelta (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 16§). Sosiaalitoimi hankkii tarvittavat tiedot omista rekistereistään, näitä ovat muun muassa lastensuojelu ja aikuissosiaalityö. Pihlaja hakee Oikeusrekisterikeskukselta vapaaehtoisen rikosrekisteriotteen (Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä) sekä pyytää poliisirekisterin tietoja (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 16§) ehdottomien esteiden selvittämiseksi. Poliisiviranomainen voi antaa perhehoitoyksikkö Pihlajalle tukihenkilöä koskevia tietoja sen estämättä, mitä asiakirjasalaisuudesta ja vaitiolovelvollisuudesta on säädetty.

Ehdottomia esteitä tukihenkilönä toimimiselle ovat:

  • akuutti/toistuva/pitkäaikainen omien lasten ansiokkuus lastensuojelussa
  • akuutti/toistuva/pitkäaikainen päihde- tai mielenterveysongelma
  • vakava sairaus
  • kriisi omassa elämäntilanteessa
  • elämänhallinnan vaikeudet

Ennen tukihenkilöksi ryhtymistä tulee käydä tukihenkilövalmennus, jonka jälkeen tehdään lopullinen päätös toimintaan mukaan lähtemisestä. Tukihenkilön kanssa tehdään tukihenkilösopimus, jonka mukaisesti hänelle maksetaan palkkio tukisuhteessa toteutuneista tunneista sekä kulukorvaus ja kilometrikorvaus.

Tukihenkilön oma elämäntilanne tulee olla vakaa, jotta hänellä riittää voimavaroja toisen tukemiseen, ja hän pystyy kohtaamaan lapsen ja hänen perheensä joskus vaikeankin elämäntilanteen. Tukihenkilöksi ryhtyvän tulee arvioida, kuinka paljon hän pystyy käyttämään aikaansa tukityöhön, ja ettei hänellä ole tiedossa omassa elämässään esteitä pitempiaikaiselle sitoutumiselle. Omien rajojen tunnistamista vaaditaan tukihenkilöltä myös osaamisen ja jaksamisen kannalta. Yksin ei tarvitse selvitä, sillä tukena ovat lapsen vastuutyöntekijä sekä Pihlajan sosiaaliohjaajat.

Tukihenkilötoiminta perustuu lapsen ja tukihenkilön väliseen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteeseen. Tärkeä osa tukihenkilötoimintaa on myös yhteistyö lapsen vanhempien, vastuutyöntekijän sekä mahdollisesti lapsen muun verkoston kanssa. Onnistunut tukisuhde lapseen edellyttää, että tukihenkilö toimii yhteisymmärryksessä lapsen vanhempien kanssa. Tukihenkilöltä odotetaankin avointa kommunikaatiota, yhteistyötaitoja sekä joustavuutta. Tukihenkilö raportoi säännöllisesti tukisuhteen kuulumisia lapsen/nuoren vastuutyöntekijälle.

Tukihenkilöitä sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.

Päivitetty 13.11.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 

 
Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694


Operaattorin (CGI) välittäjätunnus: 003703575029
Operaattori CGI Suomi Oy


Paperilaskut:
Keski-Uudenmaan sote ky
Ostolaskujen käsittely
PL 1, 05801 Hyvinkää


Laskujen liitteet lähetetään:
Keski-Uudenmaan sote ky
PL 46, 05801 Hyvinkää