Mitä on tukihenkilötoiminta?

Mitä on tukihenkilötoiminta?

Lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Sosiaalihuoltolain 28§:n mukaan erityistä tukea tarvitsevalle lapselle voidaan järjestää tukihenkilö lapsen terveyden tai kehityksen turvaamiseksi. Lapsi tai nuori tapaa kodin ulkopuolista tukihenkilöä 1-4 kertaa kuukaudessa yhteisen tekemisen merkeissä. Tukihenkilötoiminnassa mukana olevat lapset ja nuoret ovat pääsääntöisesti 7-18 – vuotiaita.

Tukihenkilöiksi haetaan täysi-ikäisiä, tasapainoisia, luotettavia aikuisia, joilla on halua ja aikaa toimia yksittäisen lapsen tai nuoren kanssa. Tukihenkilö voi olla mies tai nainen, nuori tai vanha, perheellinen tai perheetön. Tukihenkilöksi ryhtyvältä toivotaan pitkäaikaista sitoutumista, vähintään vuodeksi, sillä luottamussuhteen rakentaminen lapseen vie aikaa. Vapaaehtoisiksi tukihenkilöiksi haetaan myös sosiaalialan tai muun soveltavan alan koulutuksen omaavia henkilöitä. Tukihenkilöiksi haluavat haastatellaan ja koulutetaan.

Tarve tukihenkilölle voi olla lapsella tai nuorella, jolla ei jostain syystä ole elämässään riittävästi aikuisen tukea ja läsnäoloa. Tukihenkilö voi tukea lasta arjen tavallisissa asioissa mm harrastuksen löytämisessä, koulunkäyntiin liittyvissä pulmissa tai sosiaalisissa suhteissa. Itsenäistyvää nuorta tukihenkilö voi tukea käytännön asioissa liittyen itsenäisen elämän aloitusvaiheeseen.

Päivitetty 13.11.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 

 
Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694


Operaattorin (CGI) välittäjätunnus: 003703575029
Operaattori CGI Suomi Oy


Paperilaskut:
Keski-Uudenmaan sote ky
Ostolaskujen käsittely
PL 1, 05801 Hyvinkää


Laskujen liitteet lähetetään:
Keski-Uudenmaan sote ky
PL 46, 05801 Hyvinkää