Sijoituksen aikainen tuki perhehoitajalle

Sijoituksen aikainen tuki on tarkoitettu kaikille Pihlajan kanssa toimeksiantosuhteessa oleville perheille.

Perhehoitajien teemaillat

Teemaillat kaikille Pihlajan sijaisperheille

Teemailtoja pidetään sijaisperheille ajankohtaisista aiheista, kuten kiintymyssuhde, terapeuttinen vanhemmuus, sijaissisaruus, jaettu vanhemmuus, sukulaissijaisvanhemmuus jne. Teemaillat ovat avoimia kaikille sijaisperheille, jotka toimivat Pihlajan sijaisperheinä. Teemailtojen ajankohdat ilmoitetaan erikseen.

Perhehoitajien ryhmätyönohjaukset

Ryhmätyönohjaus on tarkoitettu perhehoitajille. Ryhmää ohjaa koulutettu ulkopuolinen työnohjaaja. Uuden perhehoitajan on mahdollista aloittaa ryhmä kesken kauden. Näissä tapauksissa perhehoitajan tulee ottaa Pihlajan työntekijään yhteyttä. Työnohjaus on oman perhehoitajuuden tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on esim. rooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjausryhmissä ei ole ohjaajan suunnittelemaa ohjelmaa tai alustusta, vaan keskusteltavat ja pohdittavat aiheet nousevat ryhmästä, sen jäsenistä ja heidän tarpeistaan. Ryhmämuotoisuus mahdollistaa myös vertaistuen. Ryhmät käynnistyvät tammikuussa ja kokoontuvat jouluun saakka.

Ryhmätyönohjausta järjestetään myös kohdennetusti läheisverkosto-/sukulaissijaisperheille ja lyhytaikaisille perhehoitajille.

Sijaisisien vertaisryhmä

Perhehoitoyksikkö Pihlaja järjestää Pihlajan toimiville sijaisisille vertaisryhmän syksyn 2018 aikana.

Vertaisryhmän tarkoituksena on käydä teemallisesti läpi sijaisisyyteen liittyviä haasteita, erityisesti mies- ja isyyden näkökulmasta. Tarkoituksena on tarjota isille mahdollisuus kokemuksellisesti ja tarinallisesti jakaa sijaisisyyden haasteita ja iloja. Teemat valitaan yhdessä ryhmän kanssa.

Ryhmäkoko on maksimissaan 10 osallistujaa. Ryhmä kokoontuu neljä kertaa syksyn aikana. Ryhmään voi ilmoittautua kesken kauden.

Täydennyskoulutus

Perhehoidon tietopaketti

PRIDE-valmennukseen kuuluu yksi nimetty tapaaminen, jossa käydään läpi Pihlajan toimeksiantosopimusta, sosiaaliturvaa sekä perhehoitajan oikeuksia ja velvollisuuksia. Jos sinusta tuntuu, että kaipaisit kertausta tai sinulla on yksityiskohtaisia kysymyksiä liittyen perhehoitajan arkeen, olet tervetullut mukaan. Tapaamisen ajatuksena on käsitellä perhehoitajuuteen liittyviä keskeisiä asioita kuten perhehoitajien tukimuotoja ja toimeksiantosopimuksen sisältöä ja tekemistä. Muita mahdollisia aiheita ovat verotus, sosiaaliturva, vakuutukset ja perhehoitajuuden ja työelämän yhteensovittaminen.

Voit lähettää kysymyksiä jo etukäteen sähköpostitse: pihlaja_sosiaalityo@keusote.fi

Huom! Meneillään olevan PRIDE-valmennuksen osallistujien ei tarvitse erikseen ilmoittautua tähän. Ilmoittautuminen on tarkoitettu muille asiasta kiinnostuneille perhehoitoyksikkö Pihlajan perheille.

Täydennyskoulutuspäivä

Perhehoitoyksikkö Pihlaja järjestää vuosittain maksuttoman täydennyskoulutuspäivän Pihlajan perheille. Aiheita ja puhujia ovat olleet:

 • v. 2018: Arto Pietikäinen: Joustava mieli hyvinvoinnin tukena perhehoidossa – hyvinvointia ja voimaantumista hyväksymis- ja omistautumisvalmennuksen keinoin
 • v. 2017: Pekka Holm: Sijais- ja tukiperheen arki – rakkautta ja ristiriitojen kohtaamista
 • v. 2016: Janna Rantala: Lapsen hoiva ja arjen kasvatus
 • v. 2015: Anu Huovinen: Väkivaltaa kohdannut lapsi ja hänen kohtaamisensa
 • v. 2014: Jari Sinkkonen: Lapsen turvalliset ja turvattomat kiintymyssuhteet, traumat ja aggressio
 • v. 2013: Leena Nissinen: Myötätuntouupumus
 • v. 2012: Raisa Cacciatore: Lapsen/nuoren aggressio ja seksuaalisuus sekä itsetunnon tukeminen (aggression ja seksuaalisuuden portaat)
 • v. 2011: Kirsi Tuomi: Kiintymyssuhteiden muodostaminen ja tukeminen sijais- ja tukiperheissä

Virkistystoiminta

Pihlajan toimiville perheille järjestetään vuosittain virkistystapahtuma. Tässä esimerkkejä:

 • v. 2019: PuuhaPark
 • v. 2018: PuuhaPark
 • v. 2017: PuuhaPark
 • v. 2016: SeikkailuSveitsi
 • v. 2015: Risto Räppääjä -konsertti, Musiikkiteatteri Kapsäkki
 • v. 2014: Korkeasaari-päivä
 • v. 2013: Hop Lop -liikuntaseikkailupuisto
 • v. 2012: Hop Lop -liikuntaseikkailupuisto
 • v. 2011: Kymmenen tikkua laudalla -teatterinäytös Suomen Kansallisteatterissa

 

Aikataulut ja ilmoittautumiset

Tapahtumien ja ryhmien aikataulut ja ilmoittautumisohjeet ovat tapahtumakalenterissa.

Mentoritoiminta

Yksi Pihlajan tukimuodoista on mahdollisuus saada tukea Pihlajan alueen kokemusasiantuntijoilta. Uudet ja haastavassa tilanteessa olevat sijaisperheet voivat saada koulutetun mentorin tukea. Mentori, sijaisperhe ja vastuutyöntekijä sopivat tavoitteet tuelle sekä sen määrän.

Katso mentoritoiminnan esite tästä (PDF).

Päivitetty 23.1.2020 Tulosta

Yksilöllinen tuki

 • Kotikäynnit/tapaamiset
 • Puhelinkontaktit
 • Ohjaus ja neuvonta
 • Kokemusasiantuntijat/mentorit

Ryhmämuotoinen tuki

 • Vertaisryhmä
 • Ryhmätyönohjaus
 • Teemaillat
 • Täydennyskoulutus 
 • Virkistys

Muut tukitoimet

 • Harkinnanvaraisen tehostetun tuen järjestäminen kriisitilanteissa
 • Tukitoimet perheiden vapaiden järjestämiseksi
 • Tukiperheille järjestetään pienryhmätoimintaa ja heillä on mahdollisuus osallistua Pihlajan järjestämiin täydennyskoulutuksiin ja virkistykseen

Valmennukset/tapahtumat

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 

 
Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694


Operaattorin (CGI) välittäjätunnus: 003703575029
Operaattori CGI Suomi Oy


Paperilaskut:
Keski-Uudenmaan sote ky
Ostolaskujen käsittely
PL 1, 05801 Hyvinkää


Laskujen liitteet lähetetään:
Keski-Uudenmaan sote ky
PL 46, 05801 Hyvinkää