Perhehoitajien valmennukset

PRIDE-valmennus

Sijaisperheet valmennetaan tehtävään PRIDE-valmennuksen avulla. Valmennuksen tavoitteena on tuoda perheelle lisää tietoa sijaisvanhemmuudesta, lapsen kehityksestä sekä yhteistyöstä lapsen biologisen perheen kanssa ja lapsen tukemisesta perhesuhteissaan. PRIDE-valmennus on prosessinomainen (9 ryhmätapaamista ja lisäksi perhekohtaisia tapaamisia), ja sen aikana perheellä on mahdollisuus miettiä omaa halukkuuttaan ja valmiuttaan ryhtyä sijaisperheeksi. Valmennus ei sido sijaisvanhemmaksi ryhtymiseen ja se on osallistujille maksuton.

PRIDE-ohjelmasta löytyy lisätietoa Pesäpuu ry:n sivuilta ja tästä esitteestä (PDF).

Valmennuksesta on yksi tapaaminen nimetty perhehoidon tietopaketiksi ja se on avoin kaikille Pihlajan perheille. Koulutuksessa käsitellään erilaisia perhehoitajan oikeuksiin liittyviä asioita. Lisätietoja löydät täydennyskoulutustiedoista (perhehoidon tietopaketti). Huom! Meneillään olevan PRIDE-valmennuksen osallistujien ei tarvitse erikseen ilmoittautua tähän. Ilmoittautuminen on tarkoitettu muille asiasta kiinnostuneille perhehoitoyksikkö Pihlajan perheille.

Sijaishuollon peruspilarit

Sijaishuollon peruspilarit sisältää PRIDE-valmennuksen keskeiset teemat sovellettuna sijaisvanhemmille.

Sijaishuollon peruspilarit -koulutus soveltuu kaikille lastensuojelun sijaishuollossa toimiville, jotka eivät ole käyneet PRIDE-valmennusta. Tavoitteena on tuoda monipuolisesti esiin sijoitetun lapsen kokemuksia, niiden merkitystä hänen kasvulleen ja kehitykselleen sekä keinoja, joilla lasten kanssa työskentelevät voisivat yhteistyössä auttaa lasta.

Koulutus rakentuu neljästä kolmen tunnin tapaamisesta, joiden teemat ovat:

  • tiimityötä pysyvyyden saavuttamiseksi
  • menetysten kohtaaminen
  • kiintymyksen merkitys
  • lapsen perhesuhteiden tukeminen

Nuoren sijaisvanhemmaksi

Nuoren sijaisvanhemmaksi -koulutus on tarkoitettu perheille, jotka miettivät ryhtymistä nuoruusikäisen sijaisvanhemmaksi tai perheille, joissa on nuoruusikäisiä sijoitettuna. Nuoruusikäisen sijaisvanhemmuus vaatii omanlaisia valmiuksia. Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa nuoruusikään ja nuoruuteen liittyvistä teemoista sekä tarjota kokemus- ja teoriatietoa ja välineitä arvioida omia valmiuksia nuoren sijaisvanhemmuuteen. Koulutus antaa virikkeitä myös oman vanhemmuuden mallin tarkastelemiseen.

Koulutus rakentuu 2-4 tapaamisesta (riippuu tapaamisten kestosta). Tapaamiskerroilla käsitellään mm.

  • valmiuksia, joita nuoruusikäisen sijaisvanhempi tarvitsee
  • eläinhahmotyöskentelyä
  • liittyminen, kiintymyssuhde, elämäntarina, selviytyminen

Lyhytaikaisen perhehoidon valmennus

Tämä täydennyskoulutus on tarkoitettu lyhytaikaista perhehoitoa tarjoaville perheille.

PRIDE-valmennuksen lisäosassa huomioidaan lyhytaikaisena sijaisperheenä toimimisen erityiskysymykset ja käsitellään lyhytaikaiselle perhehoidolle keskeisiä asioita.

Koulutuksessa paneudutaan perherakenteessa tapahtuvien toistuvien muutosten aiheuttamaan kuormittavuuteen, trauman kokeneen lapsen kohtaamiseen ja auttamiseen sekä lyhytaikaisen sijaisvanhemman jaksamiseen ja rooliin auttajana. Keskeisiä teemoja ovat myös lyhytaikaisen sijaisvanhemman rooli havaintojen tekijänä lapsen tilanteen arvioinnissa ja vastuu lapsen auttamisesta siirtymävaiheessa lapsen muuttaessa pois perheestä.

Sijaishoitajien valmennus

Valmennus on tarkoitettu käytäväksi ennen sijaishoitajaksi ryhtymistä tai viimeistään vuoden kuluessa toiminnan aloittamisesta. Sijaishoitajaksi hyväksymiseen kuuluu edelleen myös Pihlajan tekemä perheselvitys. Valmennukseen ovat tervetulleita myös jo toimivat sijaishoitajat. 

Valmennusten aikataulut

Valmennusten aikataulut löytyvät valmennuskalenterista.

Päivitetty 2.7.2020 Tulosta

Pihlajan valmennukset

Valmennamme uusia sijaisperheitä, tukiperheitä ja tukihenkilöitä, täältä näet tulevat valmennukset:

Sijaisperhevalmennus

Tukiperhevalmennus

Tukihenkilövalmennus

Ennen valmennukseen ilmoittautumista/osallistumista lähetä meille hakemus ja/tai ota yhteyttä.

 
 

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN