Perhehoitajaksi hyväksyminen

Perhehoitajaksi hakeutuva on tavallinen lapsista pitävä henkilö, jolla on aikaa ja halua jakaa arkensa lapsen kanssa. Kaikilta perhehoitajaksi ryhtyviltä vaaditaan ennakkovalmennuksen käyminen.

Perhehoitoyksikkö Pihlaja hyväksyy uudet perhehoitajat ja välittää perhehoitajia yksikön kuntiin. 

Perhehoitajan valmiudet

Perhehoitajaksi ryhtyvällä tulee olla riittävät valmiudet vastaanottaa sijoitettu lapsi perheeseen. Sijaisvanhemmilta edellytetään seuraavat valmiudet:

 • Suojella ja hoivata lasta
 • Tukea lapsen yksilöllistä kehitystä 
 • Tukea lapsen suhteita syntymävanhempiinsa ja turvata lapsen muiden läheisten ihmissuhteiden jatkuminen
 • Sitoutua lapseen ja toimia hänelle luotettavana aikuisena tarvittaessa koko elämän ajan
 • Tehdä yhteistyötä lapsen asioissa

Perhehoitaja

Perhehoitajaksi haluavalle tulee antaa riittävästi tietoa perhehoitajuudesta. Perhehoitajuus on koko perheen yhteinen asia, joten koko perheen tulisi hyväksyä ajatus perhehoitajaksi ryhtymisestä.

Perhehoitajana voi toimia

 • Henkilö/henkilöt, jotka ovat valmennettuja tehtävään
 • Pariskunta tai yksinelävä
 • Perheen kasvuympäristön tulee olla lapsiystävällinen
 • Perheen kodin tulee olla riittävän tilava; lapselle tulee osoittaa oma ikkunallinen huone/tila. Oma huone tulee olla viimeistään lapsen aloittaessa koulun.
 • Perheellä tulee olla aikaa, halua ja kykyä toimia lasten kanssa
 • Perheen elämäntilanne ja parisuhde tulee olla vakaa, parisuhteen tulee olla kestänyt vähintään noin viisi vuotta ja yhdessä asumisen vähintään noin kaksi vuotta

Ehdottomat esteet ryhtyä perhehoitajaksi

 • Akuutti/toistuva/pitkäaikainen lastensuojelun asiakkuus
 • Akuutti/toistuva/pitkäaikainen toimeentulotuen asiakkuus
 • Akuutti/toistuva/pitkäaikainen päihde- tai mielenterveysongelma perheessä
 • Akuutti huoltajuuskiista
 • Kriisi omassa elämäntilanteessa
 • Vakava sairaus perheessä
 • Arjenhallinnan vaikeudet perheessä 

Keskittyminen tiettyyn toimintaan

Useita ja yhtäaikaisia eri toimeksiantoja pyritään välttämään. Pitkäaikaisena sijaisperheenä toimiva perhe ei pääsääntöisesti voi toimia samanaikaisesti lyhytaikaisena sijoituspaikkana tai tukiperheenä, ellei perhesijoitus ole kestänyt jo useita vuosia. Tilanteen arvioinnissa otetaan huomioon lapsen ja perheen kokonaistilanne. Pitkäaikaisessa perhehoidossa on pyrkimys siihen, että sijoitettava lapsi saisi kasvaa mahdollisimman pysyvissä ja rauhallisissa olosuhteissa.

Lyhytaikaisessa perhehoidossa perhe toimii pääsääntöisesti pelkästään lyhytaikaisena sijaishuolto-paikkana. Perheeseen ei pääsääntöisesti solmita uusia tukiperhesuhteita tai pitkäaikaisia sijoituksia samanaikaisesti. Lyhytaikaisessa sijaisperheessä on tarkoitus vastaanottaa nopealla aikataululla kriisissä olevia lapsia ja näiden perheiden osaaminen keskittyy kriisityöhön ja lapsen tilanteen vakauttamiseen. Näillä rajauksilla haluamme turvata lapsen oikeuden saada tarvitsemansa hoito ja huolenpito sekä turvata sijais- ja tukiperheiden jaksaminen.

Pitkään tukiperheenä samalle lapselle toiminut perhe voi ryhtyä pitkäaikaiseksi sijaisperheeksi lapselle, jos lapsen tilanne vaatii sijoitusta ja perhe arvioidaan valmennuksen kautta soveltuvaksi sijaisperheeksi. Tukiperhesuhde voidaan tällöin muuttaa toimeksiantosuhteiseksi perhehoidoksi.

Päivitetty 2.7.2020 Tulosta

Pihlajan valmennukset

Valmennamme uusia sijaisperheitä, tukiperheitä ja tukihenkilöitä, täältä näet tulevat valmennukset:

Sijaisperhevalmennus

Tukiperhevalmennus

Tukihenkilövalmennus

Ennen valmennukseen ilmoittautumista/osallistumista lähetä meille hakemus ja/tai ota yhteyttä.

 
 

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN