Perhehoito ja sen muodot

Perhehoidolla tarkoitetaan lapsen asumista perheessä, joka on valmennettu ja hyväksytty toimimaan perheenä sijoitetulle lapselle.

Lapsen oikeus on saada kasvaa ja elää perheessä. Lapsen hyvän psyykkisen ja fyysisen kasvun edellytyksenä ovat turvalliset aikuiset ja ympäristö.

Joskus lapsen perheen tilanteessa voi olla kuormittavia tekijöitä ja ongelmia, joiden myötä lapsen tasapainoinen kasvu, riittävä huolenpito ja hoito voivat häiriintyä. Lastensuojelun avohuollon tukitoimien riittämättömyys voi johtaa lapsen edun vaatiessa lapsen sijoitukseen oman kodin ulkopuolelle. Sijoitus voi olla joko lyhyt- tai pitkäaikainen.

Perhehoidon järjestäminen Pihlajassa perustuu perhehoitolakiin.

Pitkäaikainen perhehoito

Pihlajan alueella pitkäaikaisesta perhehoidosta puhutaan, kun kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva toimeksiantosopimus perhehoidosta. Pitkäaikaisessa perhehoidossa olleessaan lapsi asuu oman kodin ulkopuolella. Usein pitkäaikaiseen perhehoitoon sijoitettu lapsi on huostaanotettu. Lain mukaan sijoituksen tarvetta ja kestoa tulee arvioida vuosittain.

Lyhytaikainen perhehoito

Lapsi voidaan sijoittaa lyhytaikaiseen perhehoitoon joko avohuollon tukitoimenpiteenä suunnitelmallisesti tai kriisitilanteessa akuutisti ja odottamattomasti kiireellisenä sijoituksena. Lapsi voi palautua lyhytaikaisesta perhehoidosta takaisin omaan kotiin tai lapselle haetaan pitkäaikainen sijoituspaikka.

Sijaishoito perhehoitajan vapaan aikana

Sijaishoitajat toimivat perhehoitoon sijoitetun lapsen hoitajina perhehoitajan lakisääteisen vapaan aikana. Sijaishoitajien toimeksiantosopimukset vapaiden sijaistamisen osalta ovat voimassa toistaiseksi. Perhehoitajat voivat sijaistaa toisiaan tai sijaishoitaja voi olla esimerkiksi perhehoitajan tai sijoitetun lapsen lähiverkostosta.

 

Päivitetty 6.11.2018 Tulosta

Valmennukset/tapahtumat

 
 

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN