10 vuotta perhehoidon hyväksi

Pihlaja on lastensuojelun perhehoidon yksikkö, joka järjestää perhehoidon, tukiperhetoiminnan ja tukihenkilötoiminnan palveluita Keusotelle ja Keravalle. Pihlajan tehtävänä on rekrytoida, valmentaa, vastata sosiaalityöntekijöiden tilauksiin ja tukea jo toimivia perheitä ja tukihenkilöitä.

Pihlaja aloitti toimintansa kesällä 2011, kun Perhepankki-hanke vakinaistettiin. Hankkeen tavoitteena oli lisätä perhehoitajien määrää alueen kunnissa. Tänä vuonna vietetään perhehoitoyksikön 10-vuotisjuhlaa.
  Pihlajassa on kymmenen vuoden aikana sekä perhehoitajien ja tukiperheiden määrä kasvanut ja mukaan on tullut myös tukihenkilötoiminta.
  Perhehoitoon sijoitettujen lasten osuus kaikista sijoitetuista on kasvanut. Näin yhä useampi kodin ulkopuolelle sijoitettava lapsi pääsee turvalliseen perheeseen siksi aikaa, kunnes voi palata takaisin omaan perheeseensä. Tämä on sijoituksen tavoitteena.
  Pihlajan haasteena nyt ja tulevaisuudessa on löytää Keusoten ja Keravan alueen lapsille ja nuorille lisää perhehoitajia, tukiperheitä ja tukihenkilöitä.

Lue lisää Pihlajan toiminnasta nettisivuiltamme: www.perhehoitoyksikkopihlaja.fi

Jaana Venetkoski, perhehoidon esimies


Perhehoitoyksikkö Pihlajalan juhlavuosi - 10 vuotta perhehoidon hyväksi


Pihlajan toiminnassa on edelleen useita alusta asti mukana olleita perheitä. Yksi heistä on Ikolan perhe, joille on kertynyt sijaisperhetoiminnasta jo 16 vuoden kokemus.

Markku Ikola on ammatiltaan kirvesmies ja toimii alansa yrittäjänä. Anitta Ikola jäi aikoinaan omista töistään pois hoitaakseen perheen lasta kotona. Tuolloin syntyi ajatus myös tukiperheenä toimimisesta. Anittan ja Markun perheeseen kuuluu kaksi omaa, nyt jo omillaan asuvaa, aikuista lasta.
  Ikolat aloittivat Hyvinkäällä tukiperhetoiminnalla vuonna 2004. Perheellä on ollut yhteensä 42 tukilasta hoidossaan. Vuonna 2005 yhdelle tukiperhelapselle muodostui tarve pidemmästä sijoituksesta ja lopulta hänet sijoitettiinkin Ikolan perheeseen. Siitä lähtien Ikolat ovat toimineet sijaisperheenä. Tänä keväänä perheeseen on muuttamassa 10. sijoitettu lapsi, jolloin perheessä on kolme sijoitettua lasta.

  Ikolat kertovat, että he eivät voi tällä hetkellä kuvitella elämää ilman sijoitettuja lapsia - sijaisperheenä toimiminen antaa enemmän kuin ottaa. Kohokohtina ovat erityisesti mieleen jääneet hetket, jolloin lapsi joskus pitkänkin sijoitusprosessin jälkeen muuttaa perheeseen. Ilon kokemuksia tuottaa lasten erilaiset onnistumiset arjessa ja luottamussuhde, joka rakentuu hiljalleen.
  Haasteita Anittan ja Markun mukaan voi tulla eteen silloin, jos sijoitetun lapsen vanhempi on jyrkästi sijoitusta vastaan. Tällöin lapselle saattaa olla vaikeaa asettua arkeen sijaisperheen luona ja lapsen ristiriitaiset tunteet koskettavat sijaisperhettä. Usein kuitenkin luottamus saavutetaan aikaa myöten myös lapsen vanhempien kanssa ja sijoituksen päätyttyä yhteydenpitoa pidetään toisinaan yllä. Osa aiemmin perheeseen sijoitetuista lapsista käy yhä kyläilemässä perheen luona.

Vuosien saatossa Pihlajan toimintaan on tullut lisää koulutuksia, joihin Ikolat ovat aktiivisesti osallistuneet. Yhteistyön Pihlajan kanssa Ikolat ovat kokeneet hyvänä ja tarpeellisena. Vastuutyöntekijän Ikolat kuvaavat olevan se, joka on kartalla siitä mitä tapahtuu. Yhteistyösuhde on avoin ja työntekijä on sijaisperheelle tuki ja turva. Ikolat toivovat, että sijaisperheille järjestettäisiin vertaistukiviikonloppuja muiden sijaisperheiden kanssa.
  Sijaisperhetoiminnasta kiinnostuneella tulee olla omat voimavarat kunnossa ja valmiutta työskennellä pitkäjänteisesti. Sijaisperheeksi ryhtyvän perheen lapsien pitää olla myös sijaisperheajatuksessa mukana. Anittan ja Markun mukaan on tärkeää hyväksyä sijoitetut lapset perheineen sellaisina kuin he ovat.


Hanna Lehto, sosiaaliohjaaja

imageedgn.png
Arjessa lasten hyvinvointia tukee perheen säännöllinen arkirytmi ja monipuolinen tekeminen.
Kuvaaja: Ikolat

Päivitetty 2.6.2021 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN