Asukaskehittäjätoiminta

Kiinnostaako sinua sote-palvelujen kehittäminen? Tervetuloa mukaan asukaskehittäjätoimintaan! 

Haluamme lisätä kuntalaistemme mahdollisuuksia olla mukana asukaslähtöisten sosiaali-ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Asukaskehittäjätoiminta on osa Keusoten osallisuusohjelmaa, jonka tavoitteena on mm. edistää asukkaan kuulluksi ja kohdatuksi tulemista. Asukkailta saadun palautteen pohjalta, olemme perustaneet ryhmän, johon sotepalvelujen kehittämisestä kiinnostuneet asukkaat voivat ilmoittautua. Kehittämisaiheet vaihtelevat tarpeen mukaisesti ja perustuvat mm. saatuun asiakaspalautteeseen tai toiminnan/palvelun kehittämiseen. 

Asukaskehittäjätoiminta 

 • Osallistuminen asukaskehittäjätoimintaan on vapaaehtoista ja kaikille alueemme asukkaille avointa
 • Asukaskehittäjä valitsee oman mielenkiintonsa mukaan kehittämistoiminnan, jossa haluaa olla mukana 
 • Kehittämistoiminta voi olla muun muassa
  • vastaamista sähköisiin kyselyihin tai puhelinhaastatteluihin
  • osallistumista työpajoihin, havainnointikävelyihin tai muihin tilaisuuksiin
  • toimimista mysteeriasiakkaana
 • Välitämme ilmoittautuneille tietoa myös kotisivuillamme olevista ajankohtaisista kyselyistä/kehittämismahdollisuuksista
 • Asukaskehittäjille lähetetään osallistumismahdollisuuksista tietoa sähköpostitse 

Ilmoittautuminen ja lisätietoa

Alueellamme on jo yli 200 asukaskehittäjää! Tule sinäkin mukaan klikkaamalla oheista linkkiä: Ilmoittautuminen asukaskehittäjäksi

Lisätietoa:

sähköposti / asukaskehittajatoiminta@keusote.fi

Laura Busi, p. 050 497 2569
Eija Mansnerus, p. 050 497 2611

Asukaskehittäjätoiminnan raportti 2020

Palautetta asukaskehittäjiltä

 • Tuon omat kokemukseni Keusoten kehittämiseen. Olli, Järvenpää
 • Saan tietoa, missä mennään ja minkälaisia asioita suunnitellaan ja koitetaan parantaa. Riitta, Hyvinkää
 • Voin tuoda omia ja ystävieni mielipiteitä tiedoksi niille, jotka tekevät päätöksiä ja ehkä vaikuttaa sillä tavalla muutosten tekoon. Kyllikki, Pornainen
 • Yhteistyössä asukaskehittäjät saavat vaikutettua monipuolisesti ja eri näkökulmista tärkeiksi kokemiinsa asioihin. Ulla-Maija, Tuusula
 • Osallistumalla vaikutan. Annikki, Järvenpää
 • Koen että pystyn vaikuttamaan asioihin paremmin, harvoin tulee annettua muuten palautetta tai kehitysehdotuksia
 • Toiminnassa tulee kaikkien ikäryhmien tarpeet huomioitua
 • Asukaskehittäjäryhmän monipuolisuus (ikä, ammatti, asuinpaikka)
 • Useampi "aistikanava" tuo näköaloja laajemmin.
 • Asukaskehittäjätoiminta perustuu reaalielämän palautteisiin ja arvioihin
 • Helppoa olla sähköisesti olla mukana

Palautetta asukaskehittäjätoiminnasta, Keusote 

 • Saimme konkreettisia toiveita ja mielipiteitä verkkopalveluiden kehittämistä varten.
 • Näkökulmia asiakaslähtöiseen ajatteluun.
 • Saimme sitoutettua asukaskehittäjiä jatkotyöskentelyyn projektin edetessä.
 • Nopea, sujuva yhteydenottotapa.
 • Aktiiviset asukaskehittäjät.
 • Hyvä osallistuminen sekä puhelinhaastatteluun että ryhmätapaamiseen. Jatkossa asukaskehittäjiä on tarkoitus tavoittaa systemaattisesti osana palvelun kehittämistä.
 • Asukkaat olivat perehtyneet aiheeseen sekä kysymyksiin. Vastaukset olivat aitoja mielipiteitä ja kommentteja ja vastasivat kysymykseen.
 • Upeaa, että sain hyödyntää valmista ryhmää, helpotti työskentelyä paljon.
 • Asukaskehittäjien panos kehittämiseen, osallisuuden vahvistaminen

Asukaskehittäjät ovat olleet mukana 

 • Uuden sosiaalipalvelujen Chatbot -palvelun ideoinnissa
 • Hyte-Allianssi asiakasprosessien arvioinnissa
 • Ikäihmisille suunnatun televisiokanavan vaikuttavuuden arvioinnissa
 • Apuvälinepalvelun kehittämisessä
 • Uusien verkkosivujen kehittämisessä
 • Hoida itseäsi -sivuston kehittämisessä
 • Kotisairaalahoidon kehittämisessä
 • Strategian asukasarvo -työpajassa
 • Asukaskehittäjille on välitetty myös sähköisiä kyselyitä liittyen mm.
  • hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ideariiheen
  • ehkäisevään päihdetyöhön
  • palveluverkkouudistukseen
  • asiakasohjauksen sähköiseen asiointiin ja neuvontapalveluihin
  • asiakasohjauksen sähköpostiosoitteisiin.

Näin säilytämme tietojasi - avaa linkistä Asukaskehittäjien tietosuojaseloste (pdf)

Päivitetty 31.5.2021 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN