Laatu ja asiakaspalaute

Keusoten visiona on olla parasta jokaisella. Haluamme olla parasta asukkaille, henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille. Kohti parasta jokaiselle visiota panostamme palvelun ja toiminnan laadun jatkuvaan parantamiseen sekä sen mittaamisen ja kehittämiseen. Tavoitteenamme on asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyden parantaminen. Hyödynnämme palautetta asiakaspalvelun, palvelujen ja toiminnan kehittämisessä ja parantamisessa.

Kehitä kanssamme - kerro meille asiakaskokemuksestasi! Mielipiteesi on meille tärkeä!

Anna meille palautetta

Palautelomakkeella 

  Palautteen antaminen on mahdollista myös toimipisteissämme ROIDU -asiakaspalautelaitteilla ja paperisella palautelomakkeella. Käsittelemme kaikki palautteet luottamuksellisesti. Yhteystietonsa jättäneisiin asiakkaisiin otamme yhteyttä 5 arkipäivän kuluessa.

  Tietosuojan turvaamiseksi älä kirjaa palautelomakkeelle henkilötunnusta tai muuta luottamuksellista tietoa. Käsittelemme ja säilytämme tietoja tietosuojaselosteessa (pdf) kuvatun mukaisesti. Lisätietoja sivustolla Keusote/tietosuoja.

  Hoito- tai asiakassuhdetta koskevissa asioissa ota yhteyttä suoraan hoitavaan yksikköön ja tarvittaessa potilas- tai sosiaaliasiamieheen. Lisätietoja muistutuksista ja kanteluista sivustolla Tyytymättömyys hoitoon ja palveluun.

   Laatujärjestelmä

   Keusotessa on otettu keväällä 2020 käyttöön SHQS-laatuohjelma (Social and Health Quality Service) johtamista ja prosessien kehittämistä tukeva laatujohtamisen työkalu. Laatuohjelman käyttöönotossa Keusotessa sitoudutaan laadunhallintaan ja laatujärjestelmän rakentamiseen tähtäävään kehittämistyöhön. SHQS-laatuohjelmassa käytettävä arviointikriteeristö on kehitetty vastaamaan suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden arviointitarvetta. Siinä on huomioitu suomalainen lainsäädäntö, valtakunnalliset suositukset sekä hyvä hoitokäytäntö.


   Keusoten laatujärjestelmän ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa kehittämistyötä ja laadun seurantaa. Toiminnan ja palvelun laatua arvioidaan säännöllisesti omavalvonnan, sisäisen tarkastuksen ja SHQS-laatuohjelman itsearviointien sekä sisäisten auditointien avulla. Laatujärjestelmän avulla ohjataan yhtymän kehitystä strategisten tavoitteiden mukaisesti laatuun liittyvissä asioissa ja palvelulupauksen toteutumisessa.


   Keusoten Lean-toiminta ja koulutettujen Lean-valmentajien toteuttama koulutus ja valmennus tukevat käytännön toiminnan kehittämistä kohti entistä parempia asiakasprosesseja, ratkaisemalla laatuun, toimintavarmuuteen, turvallisuuteen ja kustannuksiin liittyviä ongelmia sekä osallistamalla asiakkaita ja kuntalaisia toiminnan kehittämiseen. Lean on tapa ajatella, toimia ja johtaa toimintaa, sen keskiössä ovat asiakaslähtöinen toiminnan jatkuva parantaminen, arvon luominen asiakkaalle hukkaa poistamalla, kunnioitus toisia kohtaan sekä jatkuvan parantamisen rutiini.

   Asiakastyytyväisyys

   Mittaamme asiakaskokemusta suositteluindeksi- eli NPS-mittauksella (Net Promoter Score). NPS-lukema kertoo asiakasuskollisuudesta ja se voi olla mikä tahansa luku -100:n ja + 100:n välillä. NPS-indeksiä pidetään erinomaisena, kun se on yli 50. NPS-mittaus on osa Keusoten laatujärjestelmää. Jokainen asiakkaalta saatu palaute auttaa meitä kehittymään!

   Asiakastyytyväisyys 2020

   Kuinka todennäköisesti suosittelisit käyttämääsäi palvelua muille? NPS 58 Vastaajia 6686

   *NPS-luku sisältää sekä laite- että verkkosivukyselyjen tiedot. NPS-luku ei ole vertailukelpoinen muihin organisaatioihin, jotka ilmoittavat vain laitteilta saadut NPS-luvut. Laitteilla kerätty Keusoten NPS yhteensä luku on 70.

   Kohtaaminen ja vuorovaikutustaidot

   Täysin samaa mieltä olevien vastaajien osuus kokonaismäärästä on 78%

   Suurin osa vastaajista koki, että henkilökunta kohteli vastaajaa hyvin ja että häntä kuunneltiin, hänen mielipiteensä huomioitiin ratkaisuja tehtäessä ja että hänen yksityisyyttään kunnioitettiin.

   Hoidon ja palvelun saatavuus

   Täysin samaa mieltä olevien vastaajien osuus kokonaismäärästä 76%

   Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että sai hoidon/palvelun, kun sitä tarvitsi, sai tarpeitaan vastaavaa tukea, koki saamansa hoidon/palvelun hyödylliseksi ja koki olonsa turvalliseksi hoidon/palvelun aikana.

   Hoidon ja palvelun jatkuvuus

   Täysin samaa mieltä olevien vastaajien osuus kokonaismäärästä 68%

   Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että hänen asioitaan hoiti hänelle tutut ammattilaiset ja että henkilökunnan välinen yhteistyö oli sujuvaa.

   Tiedon saanti palvelusta ja omasta asiasta

   Täysin samaa mieltä olevien vastaajien osuus kokonaismäärästä 69%

   Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että hän löysi helposti tiedon palvelusta, hänen saamansa tieto hoidosta/palvelusta oli ymmärrettävää ja hän tiesi, kuka käyttää hänen tietojansa ja miksi.

   Päivitetty 6.9.2021 Tulosta

    
    


   Sandelininkatu 1, PL 46
   05800 Hyvinkää
   kirjaamo@keusote.fi
   Vaihde p. 019 711 0000,
   ma-pe klo 8-16

   Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

    
   Laskutus:

   Verkko-osoite ja tunnus:
   OVT tunnus: 003728449694

   Operaattorin Telia/CGI tunnus:
   003703575029


   Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
   Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
   003728449694
   PL 299
   02066 DOCUSCAN

   Hyvinvointialueen valmistelu

   Soteuudistus.fi