Keusote itse- ja yhteisöohjautuvuuden veneessä

Keusoten yhtenä strategisena tavoitteena on, että kaikissa työyhteisöissä toteutuu itse- ja yhteisöohjautuvuus sekä valmentava johtaminen vuoteen 2025 mennessä. Tavoite on haastava, mutta ei todellakaan mahdoton. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan johdonmukaista työtä ja valmentamista, niin esimiesten kuin henkilöstönkin. Yritän tässä kirjoituksessani hiukan avata mistä on kyse, kun puhumme itse- ja yhteisöohjautuvuudesta.

Itse- ja yhteisöohjautuvuus on yksi mielenkiintoisimmista työelämän trendeistä, joka heijastuu myös Keusoten johtamiseen. Tavoittelemme Keusotessa tilannetta, jossa henkilöstö saa aidosti ja oikeasti osallistua oman työnsä kehittämiseen, ohjaamiseen ja itsensä johtamiseen. Elämme muuttuvassa maailmassa ja kuljemme kohti tulevaisuutta, jossa tarvitaan entistä nopeampia ratkaisuja ongelmiin, jotka ovat entistä kompleksisempia. Ei kannata kuvitella, että esimies tietäisi aina parhaiten, miten ongelmia ratkotaan tai miten tavoitteisiin päästään. Työssä tarvitaan toiminnallisia rakenteita, jotka mahdollistavat yhteisen ajattelun ja oppimisen, tänä päivänä tieto on jaettua ja ajattelu tapahtuu yhdessä. Viisaus ei siis asu vain pomon päässä.

Tärkeä asia itse- ja yhteisöohjautuvan organisaation toiminnassa on ihmiskäsitys. Se perustuu luottamukseen, toisista hyvän ajattelemiseen, yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon ja toisten osaamisen arvostamiseen. Itse- ja yhteisöohjautuvassa organisaatiossa esimies tai johtaja joutuu asemoimaan itsensä uudelleen. Johtaminen muuttuu valmentavaksi ja antaa suuntaa muutokselle, jossa vuorovaikutus korostuu ja oppiminen toteutuu ja, jossa jokaisen osallisuus on yhtä tärkeä. Tieto on päätöksenteon perusta ja se ohjaa valintojamme, yhteisöohjautuvassa organisaatiossa tieto on avointa ja kaikkien saatavilla.

Itse- ja yhteisöohjautuva toiminta vaatii selkeät ja kirkkaat tavoitteet. Itse- ja yhteisöohjautuvuudessa ei siis ole kyse siitä, että jokainen voi tehdä mitä itse haluaa, vaan siitä, että yhdessä on keskusteltu ja laadittu toiminnalle selkeät tavoitteet. Asetetut tavoitteet auttavat erilaisissa tilanteissa työn lomassa, kun tiimissä tehdään valintoja eri vaihtoehdoista, päätetään asioista tai haetaan ratkaisuja ongelmiin. Jokaisen työyhteisössä tulee tietää yhteinen päämäärä ja yhteiset pelisäännöt. Jokaisen meidän tulee ymmärtää, että olemme osa tiimin ratkaisua. Kukaan ei ole ulkopuolinen itse- ja yhteisöohjatuvassa tiimissä tai työyhteisössä.

Keusote organisaatio on lähtenyt etenemään rohkeasti kohti itse- ja yhteisöohjautuvaa toimintamallia. Olemme haastaneet pilottiyksiköitä mukaan yhteiseen valmennukseen, olemme hankkineet ja kilpailuttaneet yhteistyökumppanit sekä olemme rakentaneet ns. valmennuskartan, jonka antaa selkeät askeleet hankkeen etenemiseksi.

Uskon vahvasti siihen, että henkilöstön innostus kasvaa, kun päätöksenteon kohteena olevista asioista käydään entistä enemmän yhteistä keskustelua. Se tuo uutta intoa työhön, kun voi itse päättää ja ratkaista asioita.  Toivon, että työyhteisöissä käydään rohkeasti ja avoimella mielellä keskustelua itse- ja yhteisöohjautuvuudesta, tutustutaan yhteisiin materiaaleihin ja lähdetään yhdessä kehittämään yhteistä työtä.

Tässä blogissa otteita Kati Toikan tekemästä haastattelustani vuodelta 2018. Koko haastattelun - viisaus ei asu pomon päässä - voit lukea osoitteesta

https://www.linkedin.com/pulse/kohti-itseohjautuvuutta-1-viisaus-ei-asu-pomon-p%C3%A4%C3%A4ss%C3%A4-kati-toikka.

Päivi Autere
Henkilöstöjohtaja

 

Päivitetty 19.3.2021 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN