Keski-Uudenmaan sote astui suunnittelusta toteutukseen

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä otti järjestäjän tehtävänsä vastaan 1.1.2018. Ensimmäisen kuukauden aikana matka kohti Keski-Uudenmaan alueellisesti yhtenäisiä sote-palveluja on alkanut konkretisoitua, kun yhtymähallitus hyväksyi tammikuussa ensimmäiset alueelliset palveluihin pääsyn kriteerit päihdehuollon puolelle. Jatkossa useita muitakin alueellisia palveluihin pääsyn kriteerejä ja palvelutuotannon ohjeistuksia on tulossa päätettäviksi. Tavoiteltu asukkaiden yhdenvertaisuus tarpeenmukaisten palvelujen saatavuuden osalta vahvistuu näin askel askeleelta.

Vuoden ensimmäinen kuukausi on sisältänyt myös runsaasti suurten yhteiskilpailutusten valmisteluja. Yhteistyö tuotantokuntien kanssa on tiivistä. Erittäin hedelmälliset keskustelut ja linjanvedot järjestämisen ja tuottamisen rajapinnasta ja vastuiden jakautumisesta ovat viikoittaisia, mutta asiakkaille ja potilaille ne eivät saa näkyä kuin positiivisena palvelujen uudistumisena.

Järjestämisen siirryttyä kuntayhtymälle, on keskustelu jatkunut sen ympärillä, minkälaisia etuja voitaisiin saavuttaa, jos tuotantokuntien palvelutuotanto siirrettäisiin kuntayhtymälle. Kuntien päätökset tästä ovat vielä edessä. Useissa erityiskysymyksissä Keski-Uudenmaan alueellinen ratkaisu mahdollistaa asiakkaan edun mukaisen eritysasiantuntemuksen hyödyntämisen koko alueella, palvelujen kustannustehokkuuden laatua heikentämättä sekä keski-uusimaalaisten äänen kuulumisen suurten kaupunkien rinnalla.

Erittäin merkityksellinen asia on asukkaiden ja asiakkaiden äänen kuuluminen palvelujen suunnittelusta alkaen. Tällä hetkellä useiden palvelujen suunnitteluun ja uudistamiseen osallistuukin kokemusasiantuntijoita ja asukkaita koko Keski-Uudenmaan alueelta.

Myös aktiivinen keskustelu yhteistyökumppaneiden kanssa on käynnistynyt. Kun Keski-Uudellamaalla arvioidaan hyvin moniulotteisesti sitä, miten asukkaille parhaiten turvataan tarpeenmukaiset palvelut, nousee esille kysymykset paitsi lähipalvelujen ja keskittämisen ratkaisuista ja odotusaikojen pituuksista, myös siitä miten peruspalvelujen ja erityispalvelujen suhde tulisi järjestää, miten löytää monitoimijamalleja, joissa organisaatiorajat eivät ole esteenä yhteiselle työskentelylle, mikä on ammatillisen ja vapaaehtoisten tarjoaman avun suhde ja oikea käyttötapa, minkälainen tulisi olla asiakkaan oman roolin ja vastuiden omissa asioissaan, ja niin edelleen.

Yhä jatkuvassa suunnittelutyössä mukana oleva sote-henkilöstö, asukkaat ja asiakkaat voivat kokea, että omaan tulevaisuuteen on mahdollista vaikuttaa. Keski-Uudenmaan alueella rakennetaan konkreettista tulevaisuutta. Yhteinen näkymä tulevaisuuteen ja yhteisen ymmärryksen synnyttäminen on omiaan hälventämään ympäröivää sumua samalla, kun osallistumme aktiivisesti maakuntavalmisteluun ja valtakunnalliseen valinnanvapauskokeiluun. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.  

Tiina Salminen
Palvelujohtaja
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä

Päivitetty 14.5.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN