Kertapalkkio viranhaltijoille ja työntekijöille

57 §               KERTAPALKKIO KUNTAYHTYMÄN TOIMIELINTEN KOKOUKSISTA VIRANHALTIJALLE / TYÖNTEKIJÄLLE

Yhtymähallitus 21.11.2017 § 57

Kunnallisiin virka- ja työehtosopimuksiin ei sisälly määräyksiä kokouspalkkioista. Kertapalkkiota koskevien määräysten (KVTES 2014–2016, II luku 14 §) soveltamisohjeissa mainitaan kertapalkkion maksaminen palkkiona osallistumisesta kokoukseen toimivaltaisen viranomaisen määräyksestä.

Kertapalkkion maksamisen edellytyksenä on, että viranhaltija tai työntekijä on ollut

kokouksessa hallintosäännön tai toimivaltaisen viranomaisen määräyksen nojalla muulloin kuin säännöllisenä työaikanaan. Kertapalkkiota ei kuitenkaan makseta, jos kokouksen ajalta maksetaan lisä-, yli-, ilta-, yö- tai sunnuntaityökorvausta tai eri palkkaa tai palkkiota kokouksessa suoritettavasta tehtävästä. Kuntayhtymän toimielinten kokouksiin osallistuu viranhaltijoita ja työntekijöitä esittelijöinä, asiantuntijoina, sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä.

Kunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa (KVTES) todetaan kertapalkkiosta II luvun 14 §:ssä:

1. mom

Viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa kertapalkkio, mikäli kunnan asianomainen viranomainen harkitsee sen suorittamisen perustelluksi. Kertapalkkiota voidaan käyttää esim. silloin, kun työnantaja haluaa palkita yksilöä tai ryhmää. Soveltamisohje: Toimivaltainen viranomainen päättää kertapalkkioiden suuruudesta.

2. mom

Viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa kertapalkkio myös muusta erityisestä syystä, mikäli kunnan asianomainen viranomainen harkitsee sen perustelluksi. Soveltamisohje: Erityisenä syynä voi olla esim. viranhaltijan/työntekijän osallistuminen toimielimen kokoukseen toimivaltaisen viranomaisen määräyksen nojalla. Kertapalkkiota ei makseta viranhaltijalle/ työntekijälle, joka saa kokouksen ajalta lisä-, yli-, ilta-, yö- tai sunnuntaikorvauksen tai eri palkan tai palkkion kokouksessa suoritettavasta tehtävästä.”

Esitys hallituksen puheenjohtaja

Yhtymähallitus päättää, että

  • sopimusalasta riippumatta viranhaltijalle/työntekijälle maksetaan kertapalkkio, jos viranhaltija/työntekijä on kokouksessa toimivaltaisen viranomaisen määräyksen perusteella. Kertapalkkiota ei makseta viranhaltijalle/ työntekijälle, joka saa kokouksen ajalta palkan tai palkkion kokouksessa suoritettavan työtehtävän ajalta; ja että
  • kokouksessa mukana olevalle (liukuvassa) toimistotyöajassa tai yleistyöajassa olevalle viranhaltijalle/työntekijälle pääsääntöisesti maksetaan kokousajalta palkka. Kertapalkkion/palkan maksamisesta päättää toimivaltainen viranomainen; ja että
  • johtavassa tai itsenäisessä asemassa oleville viranhaltijalle/työntekijälle (KVTES luku III 22§ kohta 5 mukainen listaus) maksetaan aina kertapalkkio kokouksessa toimimisesta, koska heille ei makseta KVTES luku III 23§ mukaisia työaikakorvauksia: ja että

"KVTES:n III luvun 23 §:n 2. momentin mukaan paikallisesti voidaan sopia sopijajärjestön, luottamusmiehen tai viranhaltijan/työntekijän kanssa siitä, että johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevalle ei makseta kokouksen ajalta 23 §:n 1. momentissa tarkoitettuja korvauksia, vaan niiden sijasta maksetaan kokouspalkkio.”

  • kertapalkkio maksetaan 16.00 ja sen jälkeen alkavista kokouksista; ja että
  • kokouksista suoritetaan viranhaltijoille/työntekijöille saman suuruinen kertapalkkio kuin luottamushenkilöille maksettu toimielimen jäsenen kokouspalkkio; ja että
  • kokouksessa esittelijänä tai pöytäkirjanpitäjänä toimivalle viranhaltijalle/ työntekijälle maksetaan palkkio 50 %:lla korotettuna; ja että
  • jos kokous kestää yli kolme tuntia, maksetaan viranhaltijalle/työntekijälle ko. toimielimen kokouksesta suoritettava kertapalkkio 50% korotettuna.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

 

Päivitetty 14.5.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN