Tuloksenamme

Asukas

 • kavennamme asukkaiden terveys- ja hyvinvointieroja
 • palvelumme ovat oikea-aikaisia ja tarpeenmukaisia
 • asiakkaamme ovat entistä tyytyväisempiä palveluihimme
 • mahdollistamme asukkaiden vastuun omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan
 • palveluiden tuotanto on asukaslähtöistä

Palvelutuotanto

 • integroimme erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon sekä palveluiden erikoistumisasteet
 • siirrämme painopistettä ennaltaehkäiseviin palveluihin
 • palveluohjauksemme sijoittaa asiakkaamme oikea-aikaisesti tarpeenmukaiseen palveluun
 • kuntarajat eivät määritä palveluverkkoamme
 • sulautamme alueella toimintamme uuteen organisaatioon

Talous ja hallinto

 • uusi sote-malli on kustannuskasvua hillitsevä
 • organisaatiomme on sulautettavissa uuteen malliin
 • valitsemamme malli on poliittisesti laajasti hyväksytty
 • johdamme ja teemme päätöksemme tietoon perustuen
 • hallintomme on läpinäkyvä ja kevyt

Henkilöstö

 • henkilöstörakenteenne ja osaaminen vastaavat asukkaidemme tarpeita
 • henkilöstömme voi hyvin
 • henkilöstömme on sitoutunutta toimimaan uudessa mallissa
 • henkilöstöpolitiikkamme on yhdenmukaista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivitetty 14.5.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 

 
Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694


Operaattorin (CGI) välittäjätunnus: 003703575029
Operaattori CGI Suomi Oy


Paperilaskut:
Keski-Uudenmaan sote ky
Ostolaskujen käsittely
PL 1, 05801 Hyvinkää


Laskujen liitteet lähetetään:
Keski-Uudenmaan sote ky
PL 46, 05801 Hyvinkää