Hankinnat

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (Keusote) hankintapalveluissa hankitaan tuotteita ja palveluja sekä kuntalaisille että kuntayhtymän käyttöön. Hankintapalvelut valmistelee ja kilpailuttaa Keusoten kansallisen kynnysarvon ylittävät tavara- ja palveluhankinnat yhteistyössä palvelualueiden ja konsernin kanssa. Hankintapalveluiden tehtäviin kuuluu myös sopimushallinta ja Keusoten hankintatoimen kehittäminen. Tietohallintoon liittyvät hankinnat kilpailutetaan tietohallintopalvelun tulosalueella.

Keusote edistää hankinnoissa tervettä kilpailua viestimällä tulevista hankinnoista kilpailutuskalenterissa (tulossa linkki taulukkoon myöhemmin). Oheisesta taulukosta näet Keusoten hankintapalveluiden tulevat kilpailutukset sekä tarjouspyyntöjen arvioidut julkaisemisajankohdat. Keusote pidättää oikeuden muutoksiin.

Käynnissä olevista keskitetyistä hankinnoista ilmoitetaan julkisten hankintojen HILMA ilmoituskanavalla, jossa julkaistaan kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat. Lisäksi käynnissä olevista tarjouskilpailuista ilmoitetaan Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa, jossa yritykset voivat tutustua tarjouspyyntöihin, esittää niihin liittyviä kysymyksiä, lukea kysymyksiin annettuja vastauksia sekä jättää tarjouksia sähköisesti. Hankinnan valmisteluvaiheessa järjestetään myös markkinavuoropuheluja toimittajien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.

Käynnissä olevat kilpailutukset

Lait ja ohjeet

Keusote noudattaa hankinnoissaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä ja kuntayhtymän ohjeita kuten hankintastrategiaa, hankintaohjetta, hallintosääntöä ja toimintasääntöä.

Tietoa julkisista hankinnoista ja niihin liittyvistä säädöksistä löytyy työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) sekä julkisten hankintojen neuvontayksikön internetsivuilta.

Keusoten hankintasopimuksissa käytetään tyypillisesti julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014) ja julkishallinnon IT-sopimusehtoja (JIT 2015).

Ota yhteyttä

Hankinnat p. 019 711 0000 tai s-posti: hankintapalvelut@keusote.fi

Päivitetty 13.10.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN

Hyvinvointialueen valmistelu

Soteuudistus.fi