Koronasuositukset ja -rajoitukset, asiakasohjeet

Tälle sivulle keräämme ajankohtaiset koronavirusta koskevat suositukset ja rajoitukset.

Päivitetty 15.10.2021

Keusoten alue on koronaepidemian kiihtymisvaiheessa

Keusoten alue on ollut koronaepidemian kiihtymisvaiheessa 23.9.21 alkaen.

Keusoten alueella ja muualla Uudellamaalla Etelä-Suomen aluehallintoviraston kokoontumisrajoitukset eivät ole enää voimassa 1.10. alkaen. 1.10. alkaen Keusoten alueen kunnissa ei ole erillisiä rajoituksia ravitsemisliikkeiden asiakasmäärään tai anniskelu- ja aukioloaikoihin.

Tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset velvoittavat kuitenkin edelleen suurta osaa erilaisten tilojen käytöstä vastaavia toimijoita varmistamaan asiakkaiden ja osallistujien terveysturvallisuuden. Lue lisää alempaa kohdasta Tilojen käyttö.

Keusote suosittelee edelleen vahvasti vähintään kahden rokoteannoksen ottamista, jotta rokotuskattavuus saataisiin riittävän korkeaksi, sairaalahoito ei kuormittuisi, ja ei olisi tarvetta ottaa käyttöön uusia rajoituksia. Kaksi rokoteannosta antaa erittäin hyvän suojan vakavaa koronatautia vastaan. Myös rokotetun on syytä edelleen noudattaa voimassa olevia suosituksia epidemian hillitsemiseksi.

Tilannetta seurataan aktiivisesti. Jos tilanteessa tapahtuu muutoksia, suosituksia ja ohjeita tarkastellaan uudelleen.

Kaikille yhteiset suositukset

Maskisuositukset

Tilojen käyttö

Tilojen käyttöä koskien tulee noudattaa edelleen tartuntatautilain väliaikaista 58 c pykälää, joka on voimassa 31.12.2021 saakka. Lue lisää Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi (finlex.fi).

Tartuntatautilain pykälän 58 c mukaan toimijan on toiminnassaan huolehdittava, että:

 • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen,
 • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet, 
 • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään ja
 • asiakkaan ja osallistujien oleskelu on järjestetty sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista, ja mahdolliset asiakaspaikat on sijoitettu riittävän etäälle toisistaan.

Opetuksen järjestäminen

Syyslukukauden 2021 perusopetus ja lukio-opetus on käynnistynyt lähiopetuksena.

Ammattillisen koulutuksen opetuksen järjestäjällä on mahdollista omalla päätöksellään säädellä lähi- ja etäopetuksen määrää epidemiatilanteen mukaan, ja toteuttaa hybridi- tai monimuoto-opetusta syyslukukaudella 2021.

Aikuisten perusopetus tapahtuu lähiopetuksena.

Taiteen perusopetus, musiikkiopistot ja vapaa sivistystyö:

 • Noudatetaan hyvää käsihygieniaa. 
 • Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.
 • Harrastusryhmän osallistujien yhteystiedot on järjestäjällä tiedossa.

Nuorisopalvelut ja nuorisotilat:

 • Kunnilla on mahdollisuus käyttää nuorisotiloja tilojen käytön terveysturvallisuus huomioiden. Toimintaa voidaan järjestää myös ulkotiloissa tai verkkotoimintana.

HUOM. uudet suositukset (12.10.2021):

THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön suositus opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana

THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön suositus yliopistoille, ammattikorkeakouluille sekä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön ja aikuisten perusopetuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana

Yksityistilaisuudet

Keusote suosittelee, että yksityistilaisuuksissa pidetään huolta terveysturvallisista käytänteistä; tilojen väljyys, osallistujilla on mahdollisuus käyttää halutessaan maskia, juhliin osallistutaan vain terveenä ja huolehditaan hyvästä käsi- ja yskimishygienista. 

Harrastustoiminta

Harrastustoiminnalla tarkoitetaan yksilöohjauksena tai ryhmässä toteutettua, toistuvaa organisoitua tai ohjattua toimintaa. Harrastamisessa sisä- ja ulkotilojen osalta toimijan on toiminnassaan huolehdittava tartuntatautilain määräaikaisen pykälän 58 c mukaiset velvoitteet väljyydestä ja hygieniatoimista, kts. kohta Tilojen käyttö edellä.

 • Lasten, nuorten ja aikuisten harrastus- ja kilpailutoiminta on mahdollista ulkona ja sisällä terveysturvallisuus huomioiden.
 • Lasten ja nuorten päivä- ja yöleiritoiminta on mahdollista järjestää terveysturvallisuus huomioiden. Eri ryhmät on syytä pitää erillään, ja ryhmäkoot mahdollisuuksien mukaan pieninä.
  Lue lisää opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n ohjeesta lasten ja nuorten leiritoiminnan järjestämiseksi: Ohje: koronavirustartuntojen ehkäisemisestä lasten ja nuorten leiritoiminnassa (pdf)
 • Toiminnan järjestäjä voi joutua rajoittamaan osallistujien ja yleisön määrää, jotta riittävä väljyys voidaan toteuttaa.
 • Suositellaan harrastusryhmän yhteystietojen keräämistä, jotta tartunnanjäljitys on mahdollista. Harrastusryhmän järjestäjän on hyvä tietää, ketkä ovat tulossa vuorolle tai harrastukseen.
 • Harrastukseen saattajien, kuten vanhempien tuloa sisätiloihin voidaan edelleen rajoittaa esim. turvavälien turvaamiseksi, tai vaihtoehtoisesti voidaan suosittaa kasvomaskien käyttöä. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.
 • Suosituksia lasten ja nuorten terveysturvallisen harrastustoiminnan järjestämiseen (minedu.fi).

Kilpaurheilu

Vierailut Keusoten palveluissa

Ikääntyneiden palveluissa

 • Vierailut vanhusten ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä ovat tietyin edellytyksin mahdollisia, mutta yksiköiden esimiehet voivat tarvittaessa kieltää vierailut tartuntatautilain perusteella, mikäli yksikön tilanne niin vaatii.

 • Tapaaminen on edelleen turvallisinta ulkona tai avarissa tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Vierailijoiden on oltava täysin terveitä ja noudatettava yksikön hygieniaohjeita.

 • Vieraillessa Keusoten ikääntyneiden ympärivuorokautisissa yksiköissä tulee huomioida seuraavat asiat:

Potilaiden läheisten vierailut Keusoten terveyskeskussairaalassa

 • Vierailusta tulee sopia etukäteen potilasta hoitavan yksikön kanssa​
 • Vierailuaikoja sovitaan ma-su klo 15-18 välille​
 • Vieraita voi olla samaan aikaan enintään kaksi (2)​
 • Suositeltu vierailun kesto on 15 minuuttia​
 • Vierailijan tulee käyttää kirurgista suu-nenäsuojainta, jonka saa tarvittaessa yksiköstä​
 • Vierailijan tulee käyttää käsihuuhdetta sairaalaan, osastolle ja potilashuoneeseen tullessa ja sieltä poistuttaessa​
 • Vierailijalla ei saa olla hengitysinfektio-oireita​
 • Saattohoidossa olevan tai muuten vakavasti sairaan potilaan läheisten vierailuissa voidaan joustaa tilanteen mukaan, käytänteistä sovitaan erikseen hoitavan yksikön kanssa​
 • Tapaamiset toteutetaan pääsääntöisesti potilaan omassa huoneessa​
 • Vaihtoehtoisesti tapaaminen voidaan toteuttaa myös ulkona, mutta läheisen on huolehdittava potilaan kuljettamisesta ja siirtyessä yleisten tilojen kautta ulos suositellaan käytettäväksi maskia​
 • Ulkona tapahtuvan tapaamisen yhteydessä ei suositella käyntejä esim. kahviloissa tai muissa vastaavissa sisätiloissa​

Sovi vierailusta aina etukäteen! Täältä löydät yhteystiedot vierailuajan sopimista varten. 

Kuntoutujien läheisten vierailut Keusoten kuntoutuskeskuksessa

Keusoten kuntoutuskeskuksessa sallitaan 9.6.2021 alkaen potilaiden läheisten vierailut seuraavin ehdoin:

Osastoilla tapahtuvat vierailut:

 • Vierailut mahdollisia joka päivä klo 13:00-19:00.
 • Vierailuaika: max. 45 min. / kuntoutuja
 • Vierailijoiden määrä: max. 2 vierailijaa / potilas / vrk
 • Joka osastolla on vieraskirja, johon vierailija merkitsee seuraavat asiat:
  • Potilashuone / paikka / vierailijan puh.num. / päivä / aika
  • Vieraskirjan täyttö on suositeltavaa
 • Kirurgista kasvosuojainta käytettävä koko vierailun ajan
 • Mikäli vierailijoita on useampi, suositellaan tapaamista muussa tilassa kuin potilashuoneessa (ulkona tai ala-aulassa)
 • Vierailijalla ei saa olla infektio-oireita, ripulia tai kuumetta

Ulkona tapahtuvat vierailut:

Kirurgista kasvosuojainta käytettävä koko vierailun ajan
Suositellaan tapaamaan yhtä aikaa muutamaa vierailijaa / kuntoutuja

Lue tarkemmat ohjeet tästä linkistä

Etätyösuositus


Muut suositukset, asiakasohjeet

Päivitetty 15.10.2021 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN

Hyvinvointialueen valmistelu

Soteuudistus.fi