Koronasuositukset ja -rajoitukset, asiakasohjeet

Tälle sivulle keräämme ajankohtaiset koronavirusta koskevat suositukset ja rajoitukset.

Päivitetty 13.4.21

Kaikille yhteiset suositukset

 • Jos sinulla on hengitystieinfektioon viittaavia oireita, pysy kotona ja seuraa Keusoten toimintaohjeita.  Kouluikäisten ja aikuisten tulee hakeutua viivytyksettä koronavirustestiin. Alle kouluikäiset lapset voivat sairastaa kotona. Päiväkotiepidemiat ovat yleistyneet ja tartuntoja todetaan kaiken ikäisillä lapsille. Pikkulasten testaus helpottaa päiväkotiepidemian tunnistamista ja rajoittamista. 
 • Mikäli on lieviäkin infektio-oireita: ei pidä mennä päiväkotiin, kouluun tai työpaikalle eikä liikkua julkisissa paikoissa. Tapahtumiin osallistuminen sairaana tai edes lieväoireisena on ehdottomasti kielletty.
 • Noudata huolellista käsi- ja yskimishygieniaa.

Maskisuositukset

Opetuksen järjestäminen

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon jaosto on 7.4.2021 päättänyt rajoittaa Keusoten alueella sijaitsevien perusopetuslain mukaista perusopetusta antavien yläkoulujen tilojen käyttöä siten, että ajalla 12.4.-9.5.2021 tiloja voi opetuksessa käyttää yhtä aikaa maksimissaan kaksi vuosiluokkatasoa, kuitenkin siten, että ajalla 12.4.-18.4.2021 tiloja voi käyttää yhtä aikaa vain yksi vuosiluokkataso. Päätös on voimassa 12.4-9.5.2021 tai kunnes asiasta päätetään toisin.

Opetus järjestetään lähi- ja etäopetuksen vuorotteluna.

Keusote sote-jaoston päätös 7.4.21

Keusote suosittelee etäopetuksen siirtymistä lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa 11.4. saakka, jonka jälkeen 12.4. alkaen on mahdollista siirtyä osittaiseen lähiopetukseen.

Keusote suosittelee aikuisten perusopetuksen jatkamista normaalina lähiopetuksena toistaiseksi. 

Taiteen perusopetus, musiikkiopistot ja vapaa sivistystyö:

 • Taiteen perusopetuksessa ja musiikkiopistoissa lähiopetusta yksilöopetuksena voidaan antaa tutkinnon päättövaiheessa oleville oppilaille 12.4. alkaen.
 • 2007 vuonna syntyneiden ja sitä vanhempien taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö tapahtuu muutoin etäopetuksena. 
 • Lähiopetusta voidaan toteuttaa vuonna 2008 tai myöhemmin syntyneille yksilöopetuksena ja pienryhmissä (enintään 10 lasta tai nuorta) 1.3. alkaen.
 • Käytetään kasvosuojaimia ja noudatetaan hygieniasuosituksia.
 • Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.
 • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen.

Koululiikunta:

 • Suositaan ensisijaisesti ulkoliikuntaa.
 • Koululiikunta toteutetaan edelleen ulkona, koulun tiloissa tai muissa lukuvuosisuunnitelmaan kirjatuissa paikoissa. 
 • Koululaiset voivat käyttää muita liikuntatiloja vain oman ryhmän kanssa (esim. jäähalli) 1.2.21 alkaen.
 • Koululaisuinnit voidaan järjestää omissa ryhmissä 1.2.2021 alkaen
 • Kuljetuksissa tulee olla maskit/kasvosuojaimet.
 • Koulu- ja päiväkotiryhmien vierailuja ei järjestetä.

Nuorisopalvelut ja nuorisotilat:

 • Verkkonuorisotilat pidetään auki.
 • Ryhmiä voidaan ohjata ulkona (ryhmäkoko 6).
 • Kerhotoiminta nuorisotiloissa on tauolla

Tilojen käyttö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto määrää 9.4. uudella päätöksellään edelleen tiloja pidettävän suljettuna koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Määräys tilojen sulkemisesta koskee kaikkia niin julkisen kuin yksityisen sektorin toimijoiden seuraavia, urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevia, ns. korkean tautiriskin, tiloja:

 • joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat
 • yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat
 • tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
 • huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat
 • sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
 • kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Uuden päätöksen mukaan, myös pienten asiakasmäärien liikunta- ja virkistyskäytössä olevat tilat pysyvät edelleen suljettuina.

Suljettavaksi määrättyjä tiloja voidaan käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Päätös tilojen sulkemisesta ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. Suljettavaksi määrättyjä tiloja voi käyttää lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen, kuten lääkinnälliseen kuntoutukseen, koulujen liikuntaopetukseen ja koronarokotusten järjestämiseen.

Tartuntatautilain pykälän 58 g mukainen päätös tilojen sulkemisesta on voimassa 15.-28.4.2021. (Edeltävä päätös oli voimassa 1.-14.4.2021.) Päätöksen voi tehdä lain mukaan enintään kahdeksi viikoksi kerrallaan.

Asiakastilojen lähikontaktien välttäminen

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelle on tullut voimaan 1.4.2021 myös Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös, jonka mukaan toimijoiden pitää edelleen varmistaa turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus eli se, että tiloissa voidaan tosiasiallisesti välttää asiakkaiden tai osallistujien väliset lähikontaktit.

Päätös velvoittaa laajalti sekä julkista että yksityistä sektoria eli seuraavia toimijoita:

 • yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt
 • yksityiset elinkeinonharjoittajat
 • kunnat ja kuntayhtymät
 • uskonnolliset yhdyskunnat
 • julkisoikeudelliset laitokset.

Päätös koskee näiden toimijoiden asiakkaiden tai osallistujien toimintaan käytettäviä tiloja, kuten kauppoja, asiakaspalvelutiloja sekä liikunta- ja virkistystiloja. Päätös ei koske asiakkaiden ja henkilökunnan välisiä kontakteja, oppilaitosten tai varhaiskasvatuksen toimintaa, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämää.

Toimijoiden pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät asiakkaiden tai osallistujien väliset lähikontaktit. Toimijat voivat määritellä keinot tähän itse. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää. Suunnitelma on pidettävä tiloissa esillä siten, että asiakkaat tai toimintaan osallistuvat näkevät sen. Suunnitelmaa ei lähetetä aluehallintovirastolle hyväksyttäväksi.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös, jolla lähikontaktien estäminen täytyy varmistaa, perustuu tartuntatautilain pykälään 58 d.

Tartuntatautilaki on muuttunut pykälän 58 d osalta: muiden tilojen osalta pykälä koskee edelleen yli 10 henkilön sisätiloja ja yli 50 henkilön ulkotiloja, mutta ns. korkean tautiriskin tiloissa eli edellä mainituissa urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevissa tiloissa velvoitetta on noudatettava asiakasmäärästä riippumatta.

Tartuntatautilain pykälän 58 d mukainen päätös on voimassa 1.-30.4.2021.


Keusote suosittaa kuntia ja toiminnanharjoittajia jatkamaan hallinnassaan ja määräysvallassaan olevien julkisten sisätilojen käytön keskeyttämistä tilapäisesti 30.4.21 asti. Suljettavaksi suositeltuja tiloja voidaan käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan, lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen, kuten lääkinnälliseen kuntoutukseen, koulujen liikuntaopetukseen ja koronarokotusten järjestämiseen.

Keusote suosittaa jatkamaan ulkoharrastuspaikkojen edelleen auki pitämistä, pois lukien pukeutumistilat. Ulkokentillä ei voi järjestää organisoitua harrastustoimintaa pl. vuonna 2008 ja sitä nuoremmat. 

Keusoten sosiaali- ja terveyspalveluiden tilat, 26.11.-toistaiseksi

Odotustilojen käyttöä rajoitetaan 26.11. alkaen toistaiseksi. Sote-palveluissa suosittelemme ensisijaisesti etäpalvelujen käyttöä. Niissä tapauksissa, joissa läsnäkäynti on välttämätön, suosittelemme paikalle tuloa vain ennakkoyhteydenoton jälkeen, ja juuri ennen sovittua aikaa, sekä seuraamaan ohjeistuksia paikan päällä.

Tilaisuudet, tapahtumat, kokoontuminen

 • Yksityistilaisuudet 31.12.20-30.4.21

  Keusote suosittaa, että yksityistilaisuuksia ei pidetä eikä niihin osallistuta 31.12.20-30.4.21 Poikkeuksena suositukseen ovat muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää (enintään 6 henkilöä).  

   
 • Yleisötilaisuudet

  Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella jatketaan myös yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoitusta. Kokoontumisia on mahdollista järjestää, jos niihin osallistuu enintään kuusi henkilöä, mutta vaikeassa epidemiatilanteessa ei pitäisi järjestää pieniäkään kokoontumisia. Vain aivan välttämättömimmät enintään kuuden hengen kokoukset tulisi järjestää, ja niissäkin on ehdottomasti noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjetta terveysturvallisuuden varmistamisesta (Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä).

  Tartuntatautilain pykälän 58 mukainen aluehallintoviraston päätös yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoittamisesta on voimassa 15.3.-30.4.2021.

Harrastustoiminta

Harrastustoiminnalla tarkoitetaan yksilöohjauksena tai ryhmässä toteutettua, toistuvaa organisoitua tai ohjattua toimintaa. Keusote suosittelee omaehtoista ulkoilua ja yksilöharrastamista. Otteluita, kilpailuita, turnauksia, esityksiä tai tapahtumia ei järjestetä. Työpajoja ja kertaluonteisia vierailuja ei järjestetä. Kaikki lasten harrastus- ja toimintamuodot on toteutettava ilman lähikontakteja.

Keusote suosittelee,

Vuonna 2001 syntyneiden ja sitä vanhempien harrastustoiminta:

 • Organisoitu tai ohjattu harrastustoiminnan keskeytys jatkuu sisä- ja ulkotiloissa (mukaan lukien taiteen perusopetus). Harrastusvuoroja ulkokentillä ei pidetä.

Vuonna 2007-2002 syntyneiden harrastustoiminta:

 • Organisoitu tai ohjattu ryhmäharrastustoiminta jää tauolle 1.3. alkaen. Yksilöharrastaminen on mahdollista.

Vuonna 2008-syntyneiden ja sitä nuorempien harrastustoiminta: 

 • Lasten yksilö- ja pienryhmäharjoittelu mahdollistetaan myös sisätiloissa, joissa harrastusryhmän koko voi olla enintään 10 (lasten määrä 10).  
 • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Tilat avataan vain varattuja vuoroja varten eikä avoimelle käytölle. Seuran tulee tietää, ketkä ovat tulossa vuorolle tai harrastukseen.
 • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana. 
 • Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin.
 • Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä. Kunnan seuraa tilojen käyttöä ja antaa ohjeita.
 • Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön (wc).
 • Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.
 • Pukukopit ja huoltorakennukset pidetään suljettuina.

Keusote suosittelee yksityisten toimijoiden noudattavan samoja rajoituksia 30.4.2021 saakka. 

Kilpaurheilu

Yli 70-vuotiaat ja muut riskiryhmät

 • THL:n ohjeistuksen mukaisesti erityisesti yli 70-vuotiaiden pitäisi välttää altistumista koronavirukselle, sillä heillä on selvästi muita suurempi riski sairastua vakavaan koronavirustautiin. Tämä johtuu siitä, että elimistön puolustuskyky heikkenee, kun ikää karttuu. Ikääntyneillä on myös enemmän pitkäaikaissairauksia, jotka altistavat vakavalle koronavirustaudille. Lähikontakteissa on hyvä noudattaa edelleen pidättyvää linjaa yksilöllistä harkintaa käyttäen, ottaenhuomioon henkilön kokonaistilanne ja yksilölliset riskitekijät.

Vierailut Keusoten palveluissa

Ikääntyneiden palveluissa

 • Suomen hallitus suositteli 17.6.2020, että hoivakotien asukkaille järjestettäisiin mahdollisuus tavata läheisiään esimerkiksi ulkona riittävästä suojautumisesta huolehtien, tai järjestämällä erillisiä suojattuja tapaamistiloja.
 • Vierailut myös vanhusten ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä ovat tietyin edellytyksin mahdollisia, mutta yksiköiden esimiehet voivat tarvittaessa kieltää vierailut tartuntatautilain perusteella mikäli yksikön tilanne niin vaatii.
 • Keusoten ympärivuorokautisen asumisen yksiköissä omaistapaamiset on pääosin toteutettu ulkona tai tapaamiseen osoitetussa muussa tilassa sisällä. Tapaamisista sovitaan etukäteen. Tällä tavoin varmistetaan turvavälit, ohjaus suojainten käytössä sekä henkilökunnan riittävyys tapaamisen järjestämiseen.
 • Mikäli haluat tulla tapaamaan läheistäsi, olethan ensin yhteydessä asumispalveluyksikköön ja sovit tapaamisen järjestelyistä. Vierailijoiden on oltava täysin terveitä ja noudatettava yksikön hygieniaohjeita. Yhteystiedot löytyvät kuntakohtaisista alasvetovalikoista ympärivuorokautisen asumisen sivuilta.
 • Asukkaiden läheisten vierailut ikääntyneiden ympärivuorokautisten palvelujen yksiköissä 16.12.2020 alkaen, pdf

Potilaiden läheisten vierailut Keusoten terveyskeskussairaalassa ja Keusoten kuntoutuskeskussa

Potilaiden läheisten vierailut lähtökohtaisesti kielletään Keusoten terveyskeskussairaaloissa ja Keusoten kuntoutuskeskuksessa 30.4.2021 asti. 

Katso tarkempi tiedote

Koronavirusepidemian ollessa rauhallisessa tilanteessa Keusoten terveyskeskussairaaloissa ja Keusoten kuntoutuskeskuksessa potilaiden läheisten vierailut sallitaan seuraavin ehdoin:

 • vierailusta tulee sopia etukäteen yksikön kanssa
 • vieraita voi olla samaan aikaan enintään 2
 • suositeltu vierailun kesto on 15 minuuttia
 • vierailijan tulee käyttää kirurgista suu-nenäsuojainta, jonka saa yksiköstä
 • vierailijan tulee käyttää käsihuuhdetta sairaalaan, osastolle ja potilashuoneeseen
 • tullessa ja sieltä poistuttaessa
 • vierailijalla ei saa olla hengitysinfektio-oireita Saattohoidossa olevan tai muuten vakavasti sairaan potilaan omaisten vierailut sovitaan yksikön kanssa. Niissä voidaan yksikön harkinnan mukaan joustaa vieraiden määrässä ja vierailun kestossa.
 • Potilaiden läheisten vierailut Keusoten terveyskeskussairaalassa (pdf)

Etätyösuositus

 • Etätyötä tulee suosia aina kun mahdollista ja työpaikoilla suositellaan kasvomaskin käyttöä etenkin, jos turvavälejä ei pystytä pitämään. Ruoka- ja kahvitauot tulee toteuttaa porrastaen, jotta vältetään työntekijöiden altistumista ja kotikaranteeniin joutumista.

 • Hallitus antoi etätyötä koskevan periaatepäätöksen 13.8.2020.
 • Periaatepäätöksessään hallitus suosittelee, että alueilla, joilla terveysviranomaiset toteavat covid-19-epidemian olevan alueellisesti kasvussa, siirrytään etätyöhön työtehtävien niin salliessa. Lisäksi työpaikoilla täytyy edistää työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä.
 • Tilanteessa, jossa terveysviranomaiset toteavat epidemian olevan väestötasolla kasvussa torjuntatoimista huolimatta, julkisen sektorin työntekijöiden olisi työskenneltävä etätyössä mahdollisimman laajasti, jos työtehtävät sen sallivat. Hallitus suosittaa vastaavaa laajaa etätyötä myös yksityisille työnantajille.
 • Keusoten ohjeistus työpaikoille.pdf
 • Koronasuojaus-julistetaukotilaan.pdf
 • Etätyöt koronavirustilanteessa STM

Valtioneuvoston rajoitukset ja suositukset


Muut suositukset, asiakasohjeet

Päivitetty 13.4.2021 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN