Koronasuositukset ja -rajoitukset, asiakasohjeet

Tälle sivulle keräämme ajankohtaiset koronavirusta koskevat suositukset ja rajoitukset.

Päivitetty 15.6.21

Keusoten alue on koronaepidemian kiihtymisvaiheessa 10.6. alkaen.

Kaikille yhteiset suositukset

 • Jos sinulla on hengitystieinfektioon viittaavia oireita, pysy kotona ja seuraa Keusoten toimintaohjeita.  Kouluikäisten ja aikuisten tulee hakeutua viivytyksettä koronavirustestiin. Alle kouluikäiset lapset voivat sairastaa kotona. Päiväkotiepidemiat ovat yleistyneet ja tartuntoja todetaan kaiken ikäisillä lapsille. Pikkulasten testaus helpottaa päiväkotiepidemian tunnistamista ja rajoittamista. 
 • Mikäli on lieviäkin infektio-oireita: ei pidä mennä päiväkotiin, kouluun tai työpaikalle eikä liikkua julkisissa paikoissa. Tapahtumiin osallistuminen sairaana tai edes lieväoireisena on ehdottomasti kielletty.
 • Noudata huolellista käsi- ja yskimishygieniaa.

Maskisuositukset

Opetuksen järjestäminen

Lukiolaisten opetusta on järjestetty etä- ja lähiopetuksen vuorotteluna, mutta 3.5. jälkeen opetus on voitu toteuttaa kokonaan lähiopetuksena.

Ammattillinen koulutus on toteutettu etä- ja lähiopetuksen vuorotteluna, ja opetuksen järjestäjällä on ollut mahdollisuus omalla päätöksellään epidemiatilanteen parantuessa lisätä lähiopetuksen määrää loppulukukauden aikana.

Aikuisten perusopetus on jatkunut normaalina lähiopetuksena.

Taiteen perusopetus, musiikkiopistot ja vapaa sivistystyö:

 • Taiteen perusopetuksessa ja musiikkiopistoissa lähiopetusta yksilöopetuksena voidaan antaa tutkinnon päättövaiheessa oleville oppilaille 12.4. alkaen. 
 • 2007 vuonna syntyneiden ja sitä vanhempien taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö tapahtuu etäopetuksena. Lähiopetuksen määrää on ollut mahdollista lisätä 3.5. alkaen, terveysturvallinen tilojen käyttö huomioiden.
 • Lähiopetusta voidaan toteuttaa vuonna 2008 tai myöhemmin syntyneille yksilöopetuksena ja pienryhmissä.
 • Käytetään kasvosuojaimia ja noudatetaan hygieniasuosituksia.
 • Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.
 • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen.

Nuorisopalvelut ja nuorisotilat:

 • Kunnilla on ollut mahdollisuus avata nuorisotiloja toukokuussa tilojen käytön terveysturvallisuus huomioiden. Toimintaa on voitu myös järjestää ulkotiloissa tai verkkotoimintana.

Tilojen käyttö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 14.6.2021 päättänyt kumota 1.6.2021 annetussa päätöksessä antamansa tartuntatautilain pykälän 58 d mukaisen määräyksen Keusoten kuntien alueiden osalta ajalta 15.6.-22.6.2021.
Määräyksen mukaan toimijoita on velvoitettu järjestämään yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla, koskien Keusoten kuntia, siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.

Katso AVIn päätös 14.6.

Tilojen käyttöä koskien tulee noudattaa edelleen tartuntatautilain väliaikaista 58 c pykälää, joka on voimassa 31.12.2021 saakka.

Tartuntatautilain pykälän 58 c mukaan toimijan on toiminnassaan huolehdittava, että:

 • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen,
 • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet, 
 • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään ja
 • asiakkaan ja osallistujien oleskelu on järjestetty sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista, ja mahdolliset asiakaspaikat on sijoitettu riittävän etäälle toisistaan.

Keusoten sosiaali- ja terveyspalveluiden tilat, 26.11.-toistaiseksi

Odotustilojen käyttöä rajoitetaan 26.11. alkaen toistaiseksi. Sote-palveluissa suosittelemme ensisijaisesti etäpalvelujen käyttöä. Niissä tapauksissa, joissa läsnäkäynti on välttämätön, suosittelemme paikalle tuloa vain ennakkoyhteydenoton jälkeen, ja juuri ennen sovittua aikaa, sekä seuraamaan ohjeistuksia paikan päällä.

Tilaisuudet, tapahtumat, kokoontuminen

 • Keusoten suositukset yksityistilaisuuksista

  Yksityistilaisuuksissa suositellaan noudatettavan yleisötilaisuuksien ohjeita.

  Kotona tai muissa yksityisissä tiloissa järjestettävät juhlat on hyvä järjestää ensisijaisesti ulkona. Sisätiloissa tulee suosia väljiä tiloja. Juhlissa on hyvä noudattaa huolellista käsihygieniaa. Maskien käytössä voi käyttää harkintaa, esimerkiksi riskiryhmien suojelemiseksi. Juhliin ei tule osallistua, jos esiintyy koronaoireita.

  Lue lisää THL:n tiedotteesta koskien kesän juhlien järjestämistä.
 • Yleisötilaisuudet

  Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 14.6.2021 päättänyt kumota 1.6.2021 annetut tartuntatautilain pykälän 58 mukaiset määräykset koskien yleisötilaisuuksien ja kokousten kieltämistä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla ajalta 15.6.-22.6.2021.

  Etelä-Suomen aluehallintovirasto on uudessa päätöksessään 14.6.2021 päättänyt, että Keusoten kuntien alueella voidaan nyt järjestää sisätiloissa yli 10 henkilön sekä alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia edellyttäen, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa ja turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta.

  Lähikontaktilla tarkoitetaan tässä päätöksessä ihmisten oleskelua samassa sisätilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa ja ulkotilassa fyysistä kontaktia toisiinsa.

  Määräys on voimassa ajalla 15.6.2021-14.7.2021.

  Katso AVIn päätös 14.6.

Harrastustoiminta

Harrastustoiminnalla tarkoitetaan yksilöohjauksena tai ryhmässä toteutettua, toistuvaa organisoitua tai ohjattua toimintaa. Keusote suosittelee harrastamista ulkona. Harrastamisessa sisä- ja ulkotilojen osalta toimijan on toiminnassaan huolehdittava tartuntatautilain määräaikaisen pykälän 58 c mukaiset velvoitteet väljyydestä ja hygieniatoimista, kts. kohta Tilojen käyttö edellä.

 • Lasten ja nuorten harrastuksiin liittyvä kilpailutoiminta on ollut mahdollista ulkona 17.5. alkaen, ja sisällä 15.6. alkaen. Jos tapahtumassa on yleisöä, ks. kohta Yleisötilaisuudet edellä.
 • Aikuisten harrastustoiminta on ollut mahdollista ulkona 17.5. alkaen ja sisällä 15.6. alkaen terveysturvallisuus huomioiden. Liikunnan harrastaminen sisällä ryhmässä on otollinen tilanne koronatartuntojen leviämiselle tilanteessa, jossa epidemia on alueella vielä aktiivinen, ja aikuisten rokotuskatavuus vielä vajaa. Keusote suosittaa kuntia käyttämään harkintaa vielä omien tilojen avaamisessa aikuisten ryhmäliikuntaharrastuksille sisätiloissa. Keusote suosittaa järjestämään ulkoharrastusmahdollisuuksia kesän ajalle. Keusote suosittelee ensijaisesti harrastustoimintaa, joissa turvavälien noudattaminen on mahdollista.
 • 2.6. alkaen aikuisten kilpailutoimintaa on mahdollista, ks. kohta Yleisötilaisuudet edellä.
  Katso tarkemmin, mitkä kaikki tilaisuudet määritellään yleisötilaisuuksiksi AVIn sivuilta.
 • Lasten ja nuorten päiväleirien lisäksi yöleiritoimintaa on mahdollista järjestää 17.5. alkaen terveysturvallisesti.
  Lue lisää opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n ohjeesta lasten ja nuorten leiritoiminnan järjestämiseksi: Ohje: koronavirustartuntojen ehkäisemisestä lasten ja nuorten leiritoiminnassa (pdf)
 • Toiminnan järjestäjä voi joutua rajoittamaan osallistujien ja yleisön määrää, jotta riittävä väljyys voidaan toteuttaa.
 • Harrastusryhmän yhteystiedot tulee kerätä, jotta tartunnan jäljitys on mahdollista. Harrastusryhmän järjestäjän tulee tietää, ketkä ovat tulossa vuorolle tai harrastukseen.
 • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia sisätiloissa, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.
  Harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan käyttämissä sisätiloissa, jos samassa tilassa on useampia henkilöitä. (Kiihtymisvaiheessa)
 • Tartuntaturvallisuuden kannalta joissakin tilanteissa pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttöä voidaan vielä rajoittaa.
 • Harrastukseen saattajien, kuten vanhempien tuloa sisätiloihin voidaan edelleen rajoittaa. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.

Kilpaurheilu

Vierailut Keusoten palveluissa

Ikääntyneiden palveluissa

 • Vierailut vanhusten ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä ovat tietyin edellytyksin mahdollisia, mutta yksiköiden esimiehet voivat tarvittaessa kieltää vierailut tartuntatautilain perusteella, mikäli yksikön tilanne niin vaatii.

 • Tapaaminen on edelleen turvallisinta ulkona tai avarissa tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Vierailijoiden on oltava täysin terveitä ja noudatettava yksikön hygieniaohjeita.

 • Vieraillessa Keusoten ikääntyneiden ympärivuorokautisissa yksiköissä tulee huomioida seuraavat asiat:

Potilaiden läheisten vierailut Keusoten terveyskeskussairaalassa

 • Vierailusta tulee sopia etukäteen potilasta hoitavan yksikön kanssa​
 • Vierailuaikoja sovitaan ma-su klo 15-18 välille​
 • Vieraita voi olla samaan aikaan enintään kaksi (2)​
 • Suositeltu vierailun kesto on 15 minuuttia​
 • Vierailijan tulee käyttää kirurgista suu-nenäsuojainta, jonka saa tarvittaessa yksiköstä​
 • Vierailijan tulee käyttää käsihuuhdetta sairaalaan, osastolle ja potilashuoneeseen tullessa ja sieltä poistuttaessa​
 • Vierailijalla ei saa olla hengitysinfektio-oireita​
 • Saattohoidossa olevan tai muuten vakavasti sairaan potilaan läheisten vierailuissa voidaan joustaa tilanteen mukaan, käytänteistä sovitaan erikseen hoitavan yksikön kanssa​
 • Tapaamiset toteutetaan pääsääntöisesti potilaan omassa huoneessa​
 • Vaihtoehtoisesti tapaaminen voidaan toteuttaa myös ulkona, mutta läheisen on huolehdittava potilaan kuljettamisesta ja siirtyessä yleisten tilojen kautta ulos suositellaan käytettäväksi maskia​
 • Ulkona tapahtuvan tapaamisen yhteydessä ei suositella käyntejä esim. kahviloissa tai muissa vastaavissa sisätiloissa​

Sovi vierailusta aina etukäteen! Täältä löydät yhteystiedot vierailuajan sopimista varten. 

Kuntoutujien läheisten vierailut Keusoten kuntoutuskeskuksessa

Keusoten kuntoutuskeskuksessa sallitaan 9.6.2021 alkaen potilaiden läheisten vierailut seuraavin ehdoin:

Osastoilla tapahtuvat vierailut:

 • Vierailut mahdollisia joka päivä klo 13:00-19:00.
 • Vierailuaika: max. 45 min. / kuntoutuja
 • Vierailijoiden määrä: max. 2 vierailijaa / potilas / vrk
 • Joka osastolla on vieraskirja, johon vierailija merkitsee seuraavat asiat:
  • Potilashuone / paikka / vierailijan puh.num. / päivä / aika
  • Vieraskirjan täyttö on suositeltavaa
 • Kirurgista kasvosuojainta käytettävä koko vierailun ajan
 • Mikäli vierailijoita on useampi, suositellaan tapaamista muussa tilassa kuin potilashuoneessa (ulkona tai ala-aulassa)
 • Vierailijalla ei saa olla infektio-oireita, ripulia tai kuumetta

Ulkona tapahtuvat vierailut:

Kirurgista kasvosuojainta käytettävä koko vierailun ajan
Suositellaan tapaamaan yhtä aikaa muutamaa vierailijaa / kuntoutuja

Lue tarkemmat ohjeet tästä linkistä

Etätyösuositus

 • Etätyösuositus on voimassa epidemian kiihtymisvaiheessa. Mikäli alue siirtyy epidemian perusvaiheeseen, etätyösuositus koronaviruksen takia ei ole enää tarpellinen.

 • Työpaikoilla suositellaan kasvomaskin käyttöä vielä kiihtymisvaiheessa, etenkin, jos turvavälejä ei pystytä pitämään. Ruoka- ja kahvitauot tulee toteuttaa porrastaen, jotta vältetään työntekijöiden altistumista ja kotikaranteeniin joutumista.

 • Hallitus antoi etätyötä koskevan periaatepäätöksen 13.8.2020.
 • Periaatepäätöksessään hallitus suosittelee, että alueilla, joilla terveysviranomaiset toteavat covid-19-epidemian olevan alueellisesti kasvussa, siirrytään etätyöhön työtehtävien niin salliessa. Lisäksi työpaikoilla täytyy edistää työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä.
 • Tilanteessa, jossa terveysviranomaiset toteavat epidemian olevan väestötasolla kasvussa torjuntatoimista huolimatta, julkisen sektorin työntekijöiden olisi työskenneltävä etätyössä mahdollisimman laajasti, jos työtehtävät sen sallivat. Hallitus suosittaa vastaavaa laajaa etätyötä myös yksityisille työnantajille.
 • Keusoten ohjeistus työpaikoille.pdf
 • Koronasuojaus-julistetaukotilaan.pdf
 • Etätyöt koronavirustilanteessa STM

Valtioneuvoston rajoitukset ja suositukset


Muut suositukset, asiakasohjeet

Päivitetty 15.6.2021 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN