Koronasuositukset ja -rajoitukset, asiakasohjeet

Tälle sivulle keräämme ajankohtaiset koronavirus suositukset ja rajoitukset

Kaikille yhteiset suositukset

 • Jos sinulla on hengitystieinfektioon viittaavia oireita, pysy kotona ja seuraa Keusoten toimintaohjeita. Alle kouluikäiset lapset voivat sairastaa kotona. Kouluikäisten ja aikuisten tulee hakeutua koronavirustestiin.
 • Mikäli on lieviäkin infektio-oireita: ei pidä mennä päiväkotiin, kouluun tai työpaikalle eikä liikkua julkisissa paikoissa. Tapahtumiin osallistuminen sairaana tai edes lieväoireisena on ehdottomasti kielletty.
 • Noudata huolellista käsi- ja yskimishygieniaa.

Maskisuositukset

Opetuksen järjestäminen

 • Voimassa 7.1.21 alkaen

  Keusote suosittelee siirtymään etäopetuksesta osittaiseen etäopetukseen lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa 7.1.21 alkaen. Keusote suosittelee aikuisten perusopetuksen jatkumista normaalina lähiopetuksena toistaiseksi. Taiteen perusopetuksessa ja vapaassa sivistystyössä etäopetusta jatketaan.

  Osittaisen etäopetuksen järjestelyt toteutetaan siten, että niiden negatiiviset vaikutukset opintojen etenemiselle voidaan minimoida.

 • Voimassa 14.1. alkaen

  Keusote suosittelee, että penkkarit ja vanhojentanssit siiretään myöhemmälle keväälle.

Julkisten tilojen käyttö

 • Voimassa 31.12.20-31.1.21

  Keusote painottaa vahvasti kuntia ja toiminnanharjoittajia jatkamaan hallinnassaan ja määräysvallassaan olevien julkisten tilojen käytön keskeyttämistä tilapäisesti 31.1.21asti. Keusote suosittelee ulkoharrastuspaikkojen mukaan lukien ulkojääkenttien ja ulkotekonurmien avaamista 7.1. alkaen. Ulkoharrastuspaikoilla olevat pukeutumistilat pysyvät kuitenkin edelleen suljettuina.

  Julkisilla tiloilla tarkoitetaan yleisölle avoimia tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin asiakas-, osallistuja- ja odotustiloja, joissa tartuntariskiä lisääviä lähikontakteja tai muita tartunnan mahdollistavia kontakteja merkittävästi syntyy tai niitä on tilojen käyttöön liittyvin rakenteellisin sekä toiminnallisin ratkaisuin hankala välttää.

  Keusote suosittelee väestölle tällaisten tilojen muusta kuin välttämättömästä käytöstä pidättymistä.

  Erityisesti tällaisina tiloina voidaan pitää seuraavia tiloja:

  1) kuntosalit ja ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen, joukkueurheiluun sekä muuhun vastaavaan liikuntaan tai urheiluun käytettävät tilat, vastaavaan ryhmätoimintaan käytettävät tilat sisällä.

  2) museot, uimahallien, maauimaloiden, kylpylöiden allastilat ja yleiset saunat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat;

  3) huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhat;

  4) sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat;

  5) kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

  6) kirjastot, kunnat voivat tarjota rajattua palvelua sovelletuin keinoin. 

 • Keusoten sosiaali- ja terveyspalveluiden tilat, 26.11.-toistaiseksi

  Odotustilojen käyttöä rajoitetaan 26.11. toistaiseksi. Sote-palveluissa suosittelemme ensisijaisesti etäpalvelujen käyttöä. Niissä tapauksissa, joissa läsnäkäynti on välttämätön, suosittelemme paikalle tuloa vain ennakkoyhteydenoton jälkeen, ja juuri ennen sovittua aikaa, sekä seuraamaan ohjeistuksia paikan päällä.

Tilaisuudet, tapahtumat, kokoontuminen

 • Yksityistilaisuudet 31.12.20-31.1.21

  Keusote suosittaa, että yksityistilaisuuksia ei pidetä eikä niihin osallistuta 31.12.20-31.1.21 Poikkeuksena suositukseen ovat muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää (enintään 10 henkilöä).  

   
 • Yleisötilaisuudet -voimassa 11.1.-31.12021

  Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.
  Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä, edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

  Määräys on voimassa ajalla 11.1.-31.1.2021 (5.1.21 päätös).  
 • Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Keusote suosittelee, että kokoonnutaan vain välttämättömiin tilaisuuksiin, joita ovat esim. lakisääteiset yhtiökokoukset. Kokoontumisissa on noudatettava ehdottomasti ja tarkalleen ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Keusote suosittaa, että yhtiökokouksissa ja yhdistysten kokouksissa tulee ensisijaisesti hyödyntää etäyhteyksiä.

Harrastustoiminta

 • Organisoidun harrastustoiminnan (mukaan lukien taiteen perusopetus) keskeytystä sisätiloissa ja yli 20-vuotiaiden harrastustoiminnassa myös ulkona jatketaan.

 • Yli 20-vuotiaiden harrastusvuoroja ulkokentillä ei pidetä. Alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta jatkuu ulkona jo aiemmin myönnetyillä vuoroilla. Kilpailuja, otteluita tai sarjatoimintaa ei järjestetä. Uusia vuoroja ei myönnetä. 

 • Ulkokentät mukaan lukien 7.1. jääkentät ovat lasten ja nuorten harrastustoiminnan ulkopuolella kuntalaisten käytössä. Pukukopit ja huoltorakennukset pidetään suljettuina. 
 • Ulkokentät ovat lasten ja nuorten harrastustoiminnan ulkopuolella kuntalaisten käytössä. Pukukopit ja huoltorakennukset pidetään suljettuina.

 • Koululiikunnan toteutettamista jatketaan ulkona ja koulun tiloissa, ei muissa liikuntatiloissa.

 • Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille yhteistyössä pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian kanssa.
 • Keusote suosittelee yksityisten toimijoiden noudattavan samoja rajoituksia.
 • Rajoitukset ovat voimassa 31.12.20 – 31.1.2021.
 • Katso tarkempi suositus koronavirustartuntojen estämiseksi ulkoharrastustoiminnassa.

Yli 70-vuotiaat ja muut riskiryhmät

 • THL:n ohjeistuksen mukaisesti erityisesti yli 70-vuotiaiden pitäisi välttää altistumista koronavirukselle, sillä heillä on selvästi muita suurempi riski sairastua vakavaan koronavirustautiin. Tämä johtuu siitä, että elimistön puolustuskyky heikkenee, kun ikää karttuu. Ikääntyneillä on myös enemmän pitkäaikaissairauksia, jotka altistavat vakavalle koronavirustaudille. Lähikontakteissa on hyvä noudattaa edelleen pidättyvää linjaa yksilöllistä harkintaa käyttäen, ottaenhuomioon henkilön kokonaistilanne ja yksilölliset riskitekijät.

Vierailut Keusoten palveluissa

Ikääntyneiden palveluissa

 • Suomen hallitus suositteli 17.6.2020, että hoivakotien asukkaille järjestettäisiin mahdollisuus tavata läheisiään esimerkiksi ulkona riittävästä suojautumisesta huolehtien, tai järjestämällä erillisiä suojattuja tapaamistiloja.
 • Vierailut myös vanhusten ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä ovat tietyin edellytyksin mahdollisia, mutta yksiköiden esimiehet voivat tarvittaessa kieltää vierailut tartuntatautilain perusteella mikäli yksikön tilanne niin vaatii.
 • Keusoten ympärivuorokautisen asumisen yksiköissä omaistapaamiset on pääosin toteutettu ulkona tai tapaamiseen osoitetussa muussa tilassa sisällä. Tapaamisista sovitaan etukäteen. Tällä tavoin varmistetaan turvavälit, ohjaus suojainten käytössä sekä henkilökunnan riittävyys tapaamisen järjestämiseen.
 • Mikäli haluat tulla tapaamaan läheistäsi, olethan ensin yhteydessä asumispalveluyksikköön ja sovit tapaamisen järjestelyistä. Vierailijoiden on oltava täysin terveitä ja noudatettava yksikön hygieniaohjeita. Yhteystiedot löytyvät kuntakohtaisista alasvetovalikoista ympärivuorokautisen asumisen sivuilta.
 • Asukkaiden läheisten vierailut ikääntyneiden ympärivuorokautisten palvelujen yksiköissä 16.12.2020 alkaen, pdf

Potilaiden läheisten vierailut Keusoten terveyskeskussairaalassa

Potilaiden läheisten vierailut lähtökohtaisesti kielletään Keusoten terveyskeskussairaaloissa 31.1.2021 asti. 

Katso tarkempi tiedote

Koronavirusepidemian ollessa rauhallisessa tilanteessa Keusoten terveyskeskussairaaloissa potilaiden läheisten vierailut sallitaan seuraavin ehdoin:

 • vierailusta tulee sopia etukäteen yksikön kanssa
 • vieraita voi olla samaan aikaan enintään 2
 • suositeltu vierailun kesto on 15 minuuttia
 • vierailijan tulee käyttää kirurgista suu-nenäsuojainta, jonka saa yksiköstä
 • vierailijan tulee käyttää käsihuuhdetta sairaalaan, osastolle ja potilashuoneeseen
 • tullessa ja sieltä poistuttaessa
 • vierailijalla ei saa olla hengitysinfektio-oireita Saattohoidossa olevan tai muuten vakavasti sairaan potilaan omaisten vierailut sovitaan yksikön kanssa. Niissä voidaan yksikön harkinnan mukaan joustaa vieraiden määrässä ja vierailun kestossa.
 • Potilaiden läheisten vierailut Keusoten terveyskeskussairaalassa (pdf)

Etätyösuositus

 • Etätyötä tulee suosia aina kun mahdollista ja työpaikoilla suositellaan kasvomaskin käyttöä etenkin, jos turvavälejä ei pystytä pitämään. Ruoka- ja kahvitauot tulee toteuttaa porrastaen, jotta vältetään työntekijöiden altistumista ja kotikaranteeniin joutumista.

 • Hallitus antoi etätyötä koskevan periaatepäätöksen 13.8.2020.
 • Periaatepäätöksessään hallitus suosittelee, että alueilla, joilla terveysviranomaiset toteavat covid-19-epidemian olevan alueellisesti kasvussa, siirrytään etätyöhön työtehtävien niin salliessa. Lisäksi työpaikoilla täytyy edistää työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä.
 • Tilanteessa, jossa terveysviranomaiset toteavat epidemian olevan väestötasolla kasvussa torjuntatoimista huolimatta, julkisen sektorin työntekijöiden olisi työskenneltävä etätyössä mahdollisimman laajasti, jos työtehtävät sen sallivat. Hallitus suosittaa vastaavaa laajaa etätyötä myös yksityisille työnantajille.
 • Keusoten ohjeistus työpaikoille.pdf
 • Koronasuojaus-julistetaukotilaan.pdf
 • Etätyöt koronavirustilanteessa STM

Valtioneuvoston rajoitukset ja suositukset


Muut suositukset, asiakasohjeet

Päivitetty 14.1.2021 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN