Koronasuositukset ja -rajoitukset, asiakasohjeet

Tälle sivulle keräämme ajankohtaiset koronavirus suositukset ja rajoitukset

Kaikille yhteiset suositukset

 • Jos sinulla on hengitystieinfektioon viittaavia oireita, pysy kotona ja seuraa Keusoten toimintaohjeita. Alle kouluikäiset lapset voivat sairastaa kotona. Kouluikäisten ja aikuisten tulee hakeutua koronavirustestiin.
 • Mikäli on lieviäkin infektio-oireita: ei pidä mennä päiväkotiin, kouluun tai työpaikalle eikä liikkua julkisissa paikoissa. Tapahtumiin osallistuminen sairaana tai edes lieväoireisena on ehdottomasti kielletty.
 • Noudata huolellista käsi- ja yskimishygieniaa.
 • Perustason maskisuositus on voimassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeiden mukaisesti. Maskeja suositellaan käytettäväksi julkisessa liikenteessä ja julkisissa sisätiloissa. Lisäksi maskeja suositellaan käytettäväksi koronatestiin mennessä ja sieltä palatessa sekä palatessa riskimaasta. 
 • Suositus käyttää kasvomaskia yleisötilaisuuksissa, tapahtumissa sekä turnaustyyppisissä urheilutapahtumissa on voimassa vuoden loppuun saakka. 
 • Suositus käyttää kasvomaskia kaikissa Keusoten asiakastiloissa ja hoitokontakteissa. 
 • HUSin alueen kasvomaskisuositus oppilaitoksille ja nuorisotyöhön.pdf
 • Videon kasv​omaskin käytöstä, o​hjeet ja muistilistan näet m​yös THL:n sivuilta

Tilaisuudet, tapahtumat, kokoontuminen

 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sekä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä.

  Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. Määräys on voimassa ajalla 1.11.-30.11.2020.
 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sekä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä.

  Yli 50 hengen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa silloin, kun tapahtumajärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden. Tapahtuman turvallisuus varmistetaan noudattamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 21.9.2020 päivittämää ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Määräys on voimassa lokakuun loppuun 2020.
 • Keusote suosittelee tilaisuuksien ja tapahtumien rajaamista alle 20 henkilön tilaisuuksiin sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa sillä edellytyksellä, että niiden turvallisuus voidaan varmistaa THL:n ja OKM:n ohjetta noudattaen.

Harrastustoiminta

 • Keski-Uudenmaan sote suosittelee, että suuria harrastetapahtumia ei järjestetä, vaan osallistujien kokonaismäärä (sisältää pelaajat, toimihenkilöt ja yleisön) rajoitetaan joukkueurheilussa alle 50 henkilöön ja muussa harrastetoiminnassa 20 henkilöön.
 • Yksityinen tapahtumajärjestäjä voi edellyttää tapahtumaan osallistuvilta kasvomaskin käyttöä tiedottamalla siitä etukäteen. 
 • Yleisön ja lasten vanhempien osallistumista tapahtumiin voi myös rajoittaa. 
 • Tapahtuman järjestäjä on vastuussa riittävästä koronatartuntojen ennalta ehkäisystä ja turvallisuuden varmistamisesta THL:n ja OKM:n ohjeita noudattaen. Ohjeet tarkemmin https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
 • Katso myös tarkempi ohjeistus harrastustoiminnasta

Yli 70-vuotiaat ja muut riskiryhmät

 • THL:n ohjeistuksen mukaisesti erityisesti yli 70-vuotiaiden pitäisi välttää altistumista koronavirukselle, sillä heillä on selvästi muita suurempi riski sairastua vakavaan koronavirustautiin. Tämä johtuu siitä, että elimistön puolustuskyky heikkenee, kun ikää karttuu. Ikääntyneillä on myös enemmän pitkäaikaissairauksia, jotka altistavat vakavalle koronavirustaudille.Lähikontakteissa on hyvä noudattaa edelleen pidättyvää linjaa yksilöllistä harkintaa käyttäen, ottaenhuomioon henkilön kokonaistilanne ja yksilölliset riskitekijät.

Vierailut Keusoten palveluissa

Ikääntyneiden palveluissa

 • Suomen hallitus suositteli 17.6.2020, että hoivakotien asukkaille järjestettäisiin mahdollisuus tavata läheisiään esimerkiksi ulkona riittävästä suojautumisesta huolehtien, tai järjestämällä erillisiä suojattuja tapaamistiloja.
 • Vierailut myös vanhusten ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä ovat tietyin edellytyksin mahdollisia, mutta yksiköiden esimiehet voivat tarvittaessa kieltää vierailut tartuntatautilain perusteella mikäli yksikön tilanne niin vaatii.
 • Keusoten ympärivuorokautisen asumisen yksiköissä omaistapaamiset on pääosin toteutettu ulkona tai tapaamiseen osoitetussa muussa tilassa sisällä. Tapaamisista sovitaan etukäteen. Tällä tavoin varmistetaan turvavälit, ohjaus suojainten käytössä sekä henkilökunnan riittävyys tapaamisen järjestämiseen.
 • Mikäli haluat tulla tapaamaan läheistäsi, olethan ensin yhteydessä asumispalveluyksikköön ja sovit tapaamisen järjestelyistä. Vierailijoiden on oltava täysin terveitä ja noudatettava yksikön hygieniaohjeita. Yhteystiedot löytyvät kuntakohtaisista alasvetovalikoista.
 • Ohje: Asukkaiden läheisten vierailut Keusoten ikääntyneiden ympärivuorokautisten palvelujen yksiköissä (pdf)

Potilaiden läheisten vierailut Keusoten terveyskeskussairaalassa

 • Koronavirusepidemian ollessa rauhallisessa tilanteessa Keusoten terveyskeskussairaaloissa potilaiden läheisten vierailut sallitaan seuraavin ehdoin:
 • vierailusta tulee sopia etukäteen yksikön kanssa
 • vieraita voi olla samaan aikaan enintään 2
 • suositeltu vierailun kesto on 15 minuuttia
 • vierailijan tulee käyttää kirurgista suu-nenäsuojainta, jonka saa yksiköstä
 • vierailijan tulee käyttää käsihuuhdetta sairaalaan, osastolle ja potilashuoneeseen
 • tullessa ja sieltä poistuttaessa
 • vierailijalla ei saa olla hengitysinfektio-oireita Saattohoidossa olevan tai muuten vakavasti sairaan potilaan omaisten vierailut sovitaan yksikön kanssa. Niissä voidaan yksikön harkinnan mukaan joustaa vieraiden määrässä ja vierailun kestossa.
 • Potilaiden läheisten vierailut Keusoten terveyskeskussairaalassa (pdf)

Etätyösuositus

 • Hallitus antoi etätyötä koskevan periaatepäätöksen 13.8.2020.
 • Periaatepäätöksessään hallitus suosittelee, että alueilla, joilla terveysviranomaiset toteavat covid-19-epidemian olevan alueellisesti kasvussa, siirrytään etätyöhön työtehtävien niin salliessa. Lisäksi työpaikoilla täytyy edistää työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä.
 • Tilanteessa, jossa terveysviranomaiset toteavat epidemian olevan väestötasolla kasvussa torjuntatoimista huolimatta, julkisen sektorin työntekijöiden olisi työskenneltävä etätyössä mahdollisimman laajasti, jos työtehtävät sen sallivat. Hallitus suosittaa vastaavaa laajaa etätyötä myös yksityisille työnantajille.
 • Keusoten ohjeistus työpaikoille.pdf
 • Koronasuojaus-julistetaukotilaan.pdf
 • Etätyöt koronavirustilanteessa STM

Valtioneuvoston rajoitukset ja suositukset


Muut suositukset, asiakasohjeet

Päivitetty 24.10.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN