Koronasuositukset ja -rajoitukset, asiakasohjeet

Tälle sivulle keräämme ajankohtaiset koronavirusta koskevat suositukset ja rajoitukset.

Päivitetty 16.7.2021

Keusoten alue on koronaepidemian kiihtymisvaiheessa

Keusote on siirtynyt koronaepidemian perusvaiheesta kiihtymisvaiheeseen 15.7.2021 tartuntamäärien kasvaessa. Vaihemuutokseen liittyen ei toistaiseksi ole annettu uusia suosituksia tai rajoituksia, koska sairaalahoidon tarve on pysynyt maltillisena. Jotta tilanne säilyisi hallittavana ja rajoitustoimia ei tarvitsisi lisätä, tartuntojen määrän nousua on aiheellista hillitä noudattamalla nykyisiä suosituksia ja tartuntatautilakia. Erityisesti suositellaan pitämään turvaväliä yleisötapahtumiin osallistuttaessa ja käyttämään kasvomaskia tilanteissa joissa lähikontaktia ei voi välttää. Keusote suosittaa kahden koronarokotusannoksen ottamista, mikä tarvitaan hyvään suojautumiseen delta-variantilta.Tilannetta seurataan aktiivisesti. Jos tilanteessa tapahtuu muutoksia, suosituksia ja ohjeita tarkastellaan uudelleen.

Kaikille yhteiset suositukset

 • Jos sinulla on hengitystieinfektioon viittaavia oireita, pysy kotona ja seuraa Keusoten toimintaohjeita.  Kouluikäisten ja aikuisten tulee hakeutua viivytyksettä koronavirustestiin. Alle kouluikäiset lapset voivat sairastaa kotona. Alle kouluikäisten testaus helpottaa päiväkotiepidemian tunnistamista ja rajoittamista. 
 • Mikäli on lieviäkin infektio-oireita: ei pidä mennä päiväkotiin, kouluun tai työpaikalle eikä liikkua julkisissa paikoissa. Tapahtumiin osallistuminen sairaana tai edes lieväoireisena on ehdottomasti kielletty.
 • Noudata huolellista käsi- ja yskimishygieniaa.

Maskisuositukset

Opetuksen järjestäminen

3.5. jälkeen opetus on voitu toteuttaa kokonaan lähiopetuksena.

Ammattillinen koulutus on toteutettu etä- ja lähiopetuksen vuorotteluna, ja opetuksen järjestäjällä on ollut mahdollisuus omalla päätöksellään epidemiatilanteen parantuessa lisätä lähiopetuksen määrää loppulukukauden aikana.

Aikuisten perusopetus on jatkunut normaalina lähiopetuksena.

Taiteen perusopetus, musiikkiopistot ja vapaa sivistystyö:

 • Kasvomaskia on hyvä käyttää tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. 
 • Noudatetaan hyvää käsihygieniaa. 
 • Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.
 • Harrastusryhmän osallistujien yhteystiedot on järjestäjällä tiedossa. 

Nuorisopalvelut ja nuorisotilat:

 • Kunnilla on ollut mahdollisuus avata nuorisotiloja toukokuussa tilojen käytön terveysturvallisuus huomioiden. Toimintaa on voitu myös järjestää ulkotiloissa tai verkkotoimintana.

Tilojen käyttö

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtaman koronakoordinaatioryhmän tilannekuvan mukaan Keski-Uudenmaan alueella epidemia on palannut kiihtymisvaiheeseen 15.7.2021.

Tilojen käyttöä koskien tulee noudattaa edelleen tartuntatautilain väliaikaista 58 c pykälää, joka on voimassa 31.12.2021 saakka.

Tartuntatautilain pykälän 58 c mukaan toimijan on toiminnassaan huolehdittava, että:

 • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen,
 • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet, 
 • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään ja
 • asiakkaan ja osallistujien oleskelu on järjestetty sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista, ja mahdolliset asiakaspaikat on sijoitettu riittävän etäälle toisistaan.

Tilaisuudet, tapahtumat, kokoontuminen

 • Keusote suosittelee yksityistilaisuuksissa huomioitavan koronaturvallisuutta tukevat käytännöt.

  Kotona tai muissa yksityisissä tiloissa järjestettävät juhlat on hyvä järjestää ensisijaisesti ulkona. Sisätiloissa tulee suosia väljiä tiloja. Juhlissa on hyvä noudattaa huolellista käsihygieniaa. Maskien käytössä voi käyttää harkintaa, esimerkiksi riskiryhmien suojelemiseksi, sillä koronaviruksen delta-variantti tarttuu herkästi rokottamattomiin ja yhden rokotuksen saaneisiin. Juhliin ei tule osallistua, jos esiintyy koronaoireita.

  Lue lisää THL:n tiedotteesta koskien kesän juhlien järjestämistä.

Harrastustoiminta

Harrastustoiminnalla tarkoitetaan yksilöohjauksena tai ryhmässä toteutettua, toistuvaa organisoitua tai ohjattua toimintaa. Keusote suosittelee harrastamista ulkona. Harrastamisessa sisä- ja ulkotilojen osalta toimijan on toiminnassaan huolehdittava tartuntatautilain määräaikaisen pykälän 58 c mukaiset velvoitteet väljyydestä ja hygieniatoimista, kts. kohta Tilojen käyttö edellä.

 • Lasten ja nuorten harrastuksiin liittyvä kilpailutoiminta on ollut mahdollista ulkona ja sisällä
 • Aikuisten harrastustoiminta on ollut mahdollista ulkona ja sisällä terveysturvallisuus huomioiden. Keusote suosittaa järjestämään ulkoharrastusmahdollisuuksia kesän ajalle, ja ensijaisesti harrastustoimintaa, joissa turvavälien noudattaminen on mahdollista.
 • Aikuisten kilpailutoimintaa on mahdollista.
 • Lasten ja nuorten päiväleirien lisäksi yöleiritoimintaa on mahdollista järjestää terveysturvallisesti.
  Lue lisää opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n ohjeesta lasten ja nuorten leiritoiminnan järjestämiseksi: Ohje: koronavirustartuntojen ehkäisemisestä lasten ja nuorten leiritoiminnassa (pdf)
 • Toiminnan järjestäjä voi joutua rajoittamaan osallistujien ja yleisön määrää, jotta riittävä väljyys voidaan toteuttaa.
 • Harrastusryhmän yhteystiedot tulee kerätä, jotta tartunnan jäljitys on mahdollista. Harrastusryhmän järjestäjän tulee tietää, ketkä ovat tulossa vuorolle tai harrastukseen.
 • Ohjaajien ja 12 vuotta täyttäneiden osallistujien on hyvä käyttää kasvomaskia tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. (pl. urheilutilanne)
 • Harrastukseen saattajien, kuten vanhempien tuloa sisätiloihin voidaan edelleen rajoittaa esim. turvavälien turvaamiseksi, tai vaihtoehtoisesti voidaan suosittaa kasvomaskien käyttöä. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.

Kilpaurheilu

Vierailut Keusoten palveluissa

Ikääntyneiden palveluissa

 • Vierailut vanhusten ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä ovat tietyin edellytyksin mahdollisia, mutta yksiköiden esimiehet voivat tarvittaessa kieltää vierailut tartuntatautilain perusteella, mikäli yksikön tilanne niin vaatii.

 • Tapaaminen on edelleen turvallisinta ulkona tai avarissa tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Vierailijoiden on oltava täysin terveitä ja noudatettava yksikön hygieniaohjeita.

 • Vieraillessa Keusoten ikääntyneiden ympärivuorokautisissa yksiköissä tulee huomioida seuraavat asiat:

Potilaiden läheisten vierailut Keusoten terveyskeskussairaalassa

 • Vierailusta tulee sopia etukäteen potilasta hoitavan yksikön kanssa​
 • Vierailuaikoja sovitaan ma-su klo 15-18 välille​
 • Vieraita voi olla samaan aikaan enintään kaksi (2)​
 • Suositeltu vierailun kesto on 15 minuuttia​
 • Vierailijan tulee käyttää kirurgista suu-nenäsuojainta, jonka saa tarvittaessa yksiköstä​
 • Vierailijan tulee käyttää käsihuuhdetta sairaalaan, osastolle ja potilashuoneeseen tullessa ja sieltä poistuttaessa​
 • Vierailijalla ei saa olla hengitysinfektio-oireita​
 • Saattohoidossa olevan tai muuten vakavasti sairaan potilaan läheisten vierailuissa voidaan joustaa tilanteen mukaan, käytänteistä sovitaan erikseen hoitavan yksikön kanssa​
 • Tapaamiset toteutetaan pääsääntöisesti potilaan omassa huoneessa​
 • Vaihtoehtoisesti tapaaminen voidaan toteuttaa myös ulkona, mutta läheisen on huolehdittava potilaan kuljettamisesta ja siirtyessä yleisten tilojen kautta ulos suositellaan käytettäväksi maskia​
 • Ulkona tapahtuvan tapaamisen yhteydessä ei suositella käyntejä esim. kahviloissa tai muissa vastaavissa sisätiloissa​

Sovi vierailusta aina etukäteen! Täältä löydät yhteystiedot vierailuajan sopimista varten. 

Kuntoutujien läheisten vierailut Keusoten kuntoutuskeskuksessa

Keusoten kuntoutuskeskuksessa sallitaan 9.6.2021 alkaen potilaiden läheisten vierailut seuraavin ehdoin:

Osastoilla tapahtuvat vierailut:

 • Vierailut mahdollisia joka päivä klo 13:00-19:00.
 • Vierailuaika: max. 45 min. / kuntoutuja
 • Vierailijoiden määrä: max. 2 vierailijaa / potilas / vrk
 • Joka osastolla on vieraskirja, johon vierailija merkitsee seuraavat asiat:
  • Potilashuone / paikka / vierailijan puh.num. / päivä / aika
  • Vieraskirjan täyttö on suositeltavaa
 • Kirurgista kasvosuojainta käytettävä koko vierailun ajan
 • Mikäli vierailijoita on useampi, suositellaan tapaamista muussa tilassa kuin potilashuoneessa (ulkona tai ala-aulassa)
 • Vierailijalla ei saa olla infektio-oireita, ripulia tai kuumetta

Ulkona tapahtuvat vierailut:

Kirurgista kasvosuojainta käytettävä koko vierailun ajan
Suositellaan tapaamaan yhtä aikaa muutamaa vierailijaa / kuntoutuja

Lue tarkemmat ohjeet tästä linkistä

Etätyösuositus

 • Keusote on koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa. Koronviruksen aiheuttamaa tautia esiintyy väestössä edelleen, ja työnantajia kehotetaan harkitsemaan etätyön jatkamista vielä kesäkauden yli työpaikoilla tapahtuvien altistusten välttämiseksi.

 • Työpaikoilla kasvomaskia on hyvä käyttää tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. Ruoka- ja kahvitauot tulee toteuttaa porrastaen, jotta vältetään työntekijöiden altistumista ja kotikaranteeniin joutumista. Lisäksi työpaikoilla täytyy edistää työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä.

 • Keusoten ohjeistus työpaikoille.pdf
 • Koronasuojaus-julistetaukotilaan.pdf
 • Etätyöt koronavirustilanteessa STM

Valtioneuvoston rajoitukset ja suositukset


Muut suositukset, asiakasohjeet

Päivitetty 16.7.2021 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN