Koronasuositukset ja -rajoitukset, asiakasohjeet

Tälle sivulle keräämme ajankohtaiset koronavirusta koskevat suositukset ja rajoitukset.

Päivitetty 16.9.2021

Keusoten alue on koronaepidemian leviämisvaiheessa

Keusote on siirtynyt koronaepidemian kiihtymisvaiheesta leviämisvaiheeseen 17.8.2021 tartuntamäärien edelleen kasvaessa.

Etelä-Suomen aluehallintoviranomaisen tiedotteen mukaan (3.9.) Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen, jonka mukaan yleisötilaisuuksien rajoitukset muuttuvat 4.9.2021.

Valtioneuvosto on lieventänyt ravitsemusliikkeiden toimintaa rajoittavaa toimintaa Keusoten kuntien alueella 16.9. alkaen, ja anniskelu- ja aukioloajat pitenevät tunnilla. Ravitsemisliikkeet voivat olla auki klo 5–24. Aukioloaikojen rajoitukset eivät koske huoltoasemien ravintoloita eivätkä noutoruoan myyntiä. Anniskelu on sallittu klo 9–23. Lisätietoa rajoituksista valtioneuvoston koronasivustolta.

Keusoten suositukset tilanteen pahenemisen estämiseksi 18.8.2021

Keusote suosittelee vahvasti, että yksityistilaisuuksia pidettäisiin vain perhepiirissä tai muuten pienimuotoisesti, mahdollisimman väljissä tiloissa, tai mahdollisuuksien mukaan ulkona. Juhlissa on hyvä noudattaa turvavälejä, ja käyttää maskeja.

Keusote suosittelee edelleen vahvasti kahden rokoteannoksen ottamista, jotta rokotuskattavuus saataisiin riittävän korkeaksi, ja tämän myötä rajoituksia ja suosituksia voitaisiin päästä purkamaan. Kaksi rokoteannosta antaa erittäin hyvän suojan vakavaa koronatautia vastaan. Myös rokotetun on syytä edelleen noudattaa voimassa olevia suosituksia epidemian hillitsemiseksi.

Tilannetta seurataan aktiivisesti. Jos tilanteessa tapahtuu muutoksia, suosituksia ja ohjeita tarkastellaan uudelleen.

Kaikille yhteiset suositukset

 • Jos sinulla on hengitystieinfektioon viittaavia oireita, pysy kotona, älä mene päiväkotiin, kouluun, työpaikalle tai tapahtumiin, tai liiku julkisissa paikoissa. Kouluikäisten ja aikuisten tulee hakeutua viivytyksettä koronavirustestiin. Alle kouluikäiset lapset voivat sairastaa kotona. Alle kouluikäisten testaus helpottaa päiväkotiepidemian tunnistamista ja rajoittamista. 
 • Kun huoltaja toteaa, että lapsella on koronavirukseen sopivia oireita, lapsi ei saa mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen.
  Lapsi pitää viedä testiin, jos hänellä on huoltajan tai terveydenhuollon ammattilaisen arvion mukaan koronavirusinfektioon sopivia oireita.

 • Noudata huolellista käsi- ja yskimishygieniaa.

Maskisuositukset

Opetuksen järjestäminen

Syyslukukauden 2021 perusopetus ja lukio-opetus on käynnistynyt lähiopetuksena.

Ammattillisen koulutuksen opetuksen järjestäjällä on mahdollista omalla päätöksellään säädellä lähi- ja etäopetuksen määrää epidemiatilanteen mukaan, ja toteuttaa hybridi- tai monimuoto-opetusta syyslukukaudella 2021.

Aikuisten perusopetus tapahtuu lähiopetuksena.

Taiteen perusopetus, musiikkiopistot ja vapaa sivistystyö:

 • Kasvomaskia on hyvä käyttää tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa.
 • Noudatetaan hyvää käsihygieniaa. 
 • Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.
 • Harrastusryhmän osallistujien yhteystiedot on järjestäjällä tiedossa. 

Nuorisopalvelut ja nuorisotilat:

 • Kunnilla on mahdollisuus käyttää nuorisotiloja tilojen käytön terveysturvallisuus huomioiden. Toimintaa voidaan järjestää myös ulkotiloissa tai verkkotoimintana.

Lue OKM:n ja THL:n päivitetyt suositukset varhaiskasvatuksen ja eri asteiden opetuksen järjestämiseen turvallisesti (THL.fi).

Tilojen käyttö

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtaman koronakoordinaatioryhmän tilannekuvan mukaan Keski-Uudenmaan alueella epidemia on siirtynyt leviämisvaiheeseen 17.8.2021.

Tilojen käyttöä koskien tulee noudattaa edelleen tartuntatautilain väliaikaista 58 c pykälää, joka on voimassa 31.12.2021 saakka.

Tartuntatautilain pykälän 58 c mukaan toimijan on toiminnassaan huolehdittava, että:

 • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen,
 • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet, 
 • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään ja
 • asiakkaan ja osallistujien oleskelu on järjestetty sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista, ja mahdolliset asiakaspaikat on sijoitettu riittävän etäälle toisistaan.

Tilaisuudet, tapahtumat, kokoontuminen

Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 3.9.2021 tartuntatautilain pykälän 58:n mukaisen päätöksen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten koronarajoituksista. 

Uusi määräys yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoituksista on voimassa ajalla 4.9.2021-30.9.2021.

Sisätilat

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla voidaan järjestää sisätiloissa yli 10 (kymmenen) henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia edellyttäen, että

1. tilaisuuden osallistujamäärä on enintään 50 % muun lainsäädännön nojalla tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä tai käytettävissä olevien istuma- tai seisomapaikkojen määrästä ja

2. asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää fyysinen kontakti toisiinsa ja

3. turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta.


Ulkotilat

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla voidaan järjestää ulkotiloissa yli 50 (viidenkymmenen) henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia edellyttäen, että

1. asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää fyysinen kontakti toisiinsa ja

2. turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta

Katso AVI:n päätös

Katso AVI:n aiempi päätös (voimassa 3.9. asti)

Keusote suosittelee tapahtumanjärjestäjille ja tapahtumiin osallistuville maskien käyttöä sekä sisä- että ulkotiloissa kuten teattereissa, konsertteissa ja festivaaleilla. Keusote suosittelee tapahtumiin 1–2 metrin turvavälejä. (3.9.2021)

Yksityistilaisuudet

Keusote suosittelee yksityistilaisuuksissa huomioitavan koronaturvallisuutta tukevat käytännöt (18.8.2021)

Keusote suosittelee vahvasti, että yksityistilaisuuksia pidettäisiin vain perhepiirissä tai muuten pienimuotoisesti, mahdollisimman väljissä tiloissa, tai mahdollisuuksien mukaan ulkona. Juhlissa on hyvä noudattaa turvavälejä, ja käyttää maskeja. Juhlissa on hyvä noudattaa huolellista käsihygieniaa. Juhliin ei tule osallistua, jos esiintyy koronaoireita.

Harrastustoiminta

Harrastustoiminnalla tarkoitetaan yksilöohjauksena tai ryhmässä toteutettua, toistuvaa organisoitua tai ohjattua toimintaa. Keusote suosittelee harrastamista ulkona. Harrastamisessa sisä- ja ulkotilojen osalta toimijan on toiminnassaan huolehdittava tartuntatautilain määräaikaisen pykälän 58 c mukaiset velvoitteet väljyydestä ja hygieniatoimista, kts. kohta Tilojen käyttö edellä.

 • Lasten, nuorten ja aikuisten harrastus- ja kilpailutoiminta on mahdollista ulkona ja sisällä terveysturvallisuus huomioiden.
  Keusote suosittaa järjestämään ulkoharrastusmahdollisuuksia, ja ensijaisesti harrastustoimintaa, joissa turvavälien noudattaminen on mahdollista.
 • Lasten ja nuorten päivä- ja yöleiritoiminta on mahdollista järjestää terveysturvallisuus huomioiden. Eri ryhmät on syytä pitää erillään, ja ryhmäkoot mahdollisuuksien mukaan pieninä.
  Lue lisää opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n ohjeesta lasten ja nuorten leiritoiminnan järjestämiseksi: Ohje: koronavirustartuntojen ehkäisemisestä lasten ja nuorten leiritoiminnassa (pdf)
 • Toiminnan järjestäjä voi joutua rajoittamaan osallistujien ja yleisön määrää, jotta riittävä väljyys voidaan toteuttaa. Yleisötilaisuuksia koskee 5.8. alkaen AVI:n päätös, kts. kohta Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset edellä. AVI:n sivuilta löytyy tarkempaa tietoa, mitkä urheilutapahtumat luetaan yleisötilaisuuksiksi.
 • Harrastusryhmän yhteystiedot tulee kerätä, jotta tartunnan jäljitys on mahdollista. Harrastusryhmän järjestäjän tulee tietää, ketkä ovat tulossa vuorolle tai harrastukseen.
 • Ohjaajien ja 12 vuotta täyttäneiden osallistujien on hyvä käyttää kasvomaskia tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. (pl. urheilutilanne)
 • Harrastukseen saattajien, kuten vanhempien tuloa sisätiloihin voidaan edelleen rajoittaa esim. turvavälien turvaamiseksi, tai vaihtoehtoisesti voidaan suosittaa kasvomaskien käyttöä. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.
 • Suosituksia lasten ja nuorten terveysturvallisen harrastustoiminnan järjestämiseen (minedu.fi): https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THL+Suosituksia+lasten+ja+nuorten+harrastustoimintaan+30.8.2021.pdf/9b7c15b4-7135-9584-da8a-3c36dac9b7cf/OKM+THL+Suosituksia+lasten+ja+nuorten+harrastustoimintaan+30.8.2021.pdf

Kilpaurheilu

Vierailut Keusoten palveluissa

Ikääntyneiden palveluissa

 • Vierailut vanhusten ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä ovat tietyin edellytyksin mahdollisia, mutta yksiköiden esimiehet voivat tarvittaessa kieltää vierailut tartuntatautilain perusteella, mikäli yksikön tilanne niin vaatii.

 • Tapaaminen on edelleen turvallisinta ulkona tai avarissa tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Vierailijoiden on oltava täysin terveitä ja noudatettava yksikön hygieniaohjeita.

 • Vieraillessa Keusoten ikääntyneiden ympärivuorokautisissa yksiköissä tulee huomioida seuraavat asiat:

Potilaiden läheisten vierailut Keusoten terveyskeskussairaalassa

 • Vierailusta tulee sopia etukäteen potilasta hoitavan yksikön kanssa​
 • Vierailuaikoja sovitaan ma-su klo 15-18 välille​
 • Vieraita voi olla samaan aikaan enintään kaksi (2)​
 • Suositeltu vierailun kesto on 15 minuuttia​
 • Vierailijan tulee käyttää kirurgista suu-nenäsuojainta, jonka saa tarvittaessa yksiköstä​
 • Vierailijan tulee käyttää käsihuuhdetta sairaalaan, osastolle ja potilashuoneeseen tullessa ja sieltä poistuttaessa​
 • Vierailijalla ei saa olla hengitysinfektio-oireita​
 • Saattohoidossa olevan tai muuten vakavasti sairaan potilaan läheisten vierailuissa voidaan joustaa tilanteen mukaan, käytänteistä sovitaan erikseen hoitavan yksikön kanssa​
 • Tapaamiset toteutetaan pääsääntöisesti potilaan omassa huoneessa​
 • Vaihtoehtoisesti tapaaminen voidaan toteuttaa myös ulkona, mutta läheisen on huolehdittava potilaan kuljettamisesta ja siirtyessä yleisten tilojen kautta ulos suositellaan käytettäväksi maskia​
 • Ulkona tapahtuvan tapaamisen yhteydessä ei suositella käyntejä esim. kahviloissa tai muissa vastaavissa sisätiloissa​

Sovi vierailusta aina etukäteen! Täältä löydät yhteystiedot vierailuajan sopimista varten. 

Kuntoutujien läheisten vierailut Keusoten kuntoutuskeskuksessa

Keusoten kuntoutuskeskuksessa sallitaan 9.6.2021 alkaen potilaiden läheisten vierailut seuraavin ehdoin:

Osastoilla tapahtuvat vierailut:

 • Vierailut mahdollisia joka päivä klo 13:00-19:00.
 • Vierailuaika: max. 45 min. / kuntoutuja
 • Vierailijoiden määrä: max. 2 vierailijaa / potilas / vrk
 • Joka osastolla on vieraskirja, johon vierailija merkitsee seuraavat asiat:
  • Potilashuone / paikka / vierailijan puh.num. / päivä / aika
  • Vieraskirjan täyttö on suositeltavaa
 • Kirurgista kasvosuojainta käytettävä koko vierailun ajan
 • Mikäli vierailijoita on useampi, suositellaan tapaamista muussa tilassa kuin potilashuoneessa (ulkona tai ala-aulassa)
 • Vierailijalla ei saa olla infektio-oireita, ripulia tai kuumetta

Ulkona tapahtuvat vierailut:

Kirurgista kasvosuojainta käytettävä koko vierailun ajan
Suositellaan tapaamaan yhtä aikaa muutamaa vierailijaa / kuntoutuja

Lue tarkemmat ohjeet tästä linkistä

Etätyösuositus

 • Keusote on koronavirusepidemian leviämisvaiheessa (17.8.2021).

 • Etätyön tekemistä suositellaan laajasti sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, ja työpaikoilla on edistettävä järjestelyjä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä.
 • Maskin käyttöä suositellaan työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä. Työpaikoilla kasvomaskia on hyvä käyttää tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. Ruoka- ja kahvitauot tulee toteuttaa porrastaen, jotta vältetään työntekijöiden altistumista ja kotikaranteeniin joutumista. Lisäksi työpaikoilla täytyy edistää työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä.
 • Keusoten ohjeistus työpaikoille.pdf
 • Koronasuojaus-julistetaukotilaan.pdf
 • Etätyöt koronavirustilanteessa STM

Valtioneuvoston rajoitukset ja suositukset


Muut suositukset, asiakasohjeet

Päivitetty 16.9.2021 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN

Hyvinvointialueen valmistelu

Soteuudistus.fi