Seuraa Keusoten alueen koronarokotusaikataulua

Tiedotteet  I  Koronarokotussuunnitelma  I  Ajanvaraus  I  Rokotuspisteet

Tältä sivulta saat lisätietoa Keusoten alueella järjestettävistä koronarokotuksista.

Koronarokotukset hoidetaan valtioneuvoston määräämässä rokotusjärjestyksessä. Rokotusjärjestykseen vaikuttaa myös saatavilla oleva rokote. Rokotusten laajamittaista käynnistämistä hidastaa rokotteiden saatavuus. Rokotteita ei ole vielä saatu Suomeen riittävästi.

Koronarokotukset ovat käynnistyneet koronapotilaita hoitaville sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle sekä ikääntyneelle väestölle, koska rokote voi säästää iäkkään sairaalahoidolta tai jopa menehtymiseltä.

Kaikki Suomessa käytössä olevat koronarokotteet vaativat kaksi rokoteannosta. Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä totesi 3.2., että vallitsevassa epidemiatilanteessa kaikkien koronarokotteiden annosväliä on suositeltavaa pidentää 12 viikkoon. Molempien rokoteannosten tulee olla samaa rokotetta.

Seuraa sivuillamme olevaa koronarokotussuunnitelmaa. Täydennämme suunnitelmaan rokotusaikataulua, sitä mukaan, kun rokotteita on saatavilla, ja voimme edetä rokotusryhmissä.

Koronarokotustiedotteet


Koronarokotussuunnitelma 8.2. alken

Taulukko päivitetty 25.2.21

Rokotusjärjestys riippuu saatavilla olevasta rokotteesta
Väestöryhmälle suositeltu rokote
Omena-rokotemaarat2402.jpgRokotusluvut
 
Rokotusryhmät Rokote: Moderna Rokote: Astra Zeneca
Rokote: Biontec Pfizer (väistyvä)
Arvioitu rokotusten käynnistyminen Ajanvaraus
Koronapotilaita hoitava sote-henkilöstö Valmis Kutsuttu
Sairaankuljetus Valmis Kutsuttu
Koronanäytteenottajat Valmis Kutsuttu
Kriittinen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö Valmis Kutsuttu
Muu sote-henkilöstö (aikataulu ja järjestys tarkentuu THLn
ohjeen mukaisesti)
ilmoitetaan myöhemmin* Kutsutaan

Ikääntyneiden rokotukset

Ikääntyneiden asumispalveluyksiköiden asukkaat Valmis Kutsuttu
Ikääntyneiden asumispalveluyksiköiden työntekijät Valmis Kutsuttu
80 vuotta täyttäneet omaishoidettavat, ja heidän iäkkäät 65 vuotta täyttäneet omaishoitajat Valmis Kutsuttu
85 vuotta täyttäneet, sisältää riskiryhmät vko 5 ->

Kutsutaan

80 vuotta täyttäneet, sisältää riskiryhmät vko 10 -> Kutsutaan
70-79-vuotiaat ikäihmiset, sisältää riskiryhmät ilmoitetaan myöhemmin* Ei vielä ajanvarausta

Riskiryhmät

Vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus (ryhmä 1)


 • 60-69-vuotiaat (synt. 1952-1961)

Vko -> 8

Ajanvarauksella
(puhelimitse, sähköisesti)

 • Alle 60-vuotiaat ->
Ilmoitetaan myöhemmin* Ei vielä ajanvarausta
Vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus (ryhmä 2)
 
 • Alle 70-vuotiaat ->
Ilmoitetaan myöhemmin* Ei vielä ajanvarausta

Muut väestö

Muu väestö ilmoitetaan myöhemmin* Ei vielä ajanvarausta
* varmistuu rokotteiden saatavuuden mukaan
 


  
Ajanvaraus

Rokotusajanvaraus käynnistyy laajemmin, kun rokotteita on riittävästi saatavilla, katso oma vuorosi koronarokotussuunnitelmasta.

Asset www.png Sähköisesti osoitteessa koronarokotusaika.fi
Asset phone.png Puhelimitse numerossa, p. 019 226 0665, ma-pe 8-16
Asset-8.png Valtioneuvoston puhelinpalvelussa 0295 535 535 ja chatissa saa yleistä tietoa koronaviruksesta sekä neuvontaa Koronavilkku-sovelluksen käytössä. Neuvonta palvelee arkipäivisin klo 8–21 ja lauantaisin klo 9–15.

Rokotuspisteet

Rokotuksia annetaan tällä hetkellä ainoastaan kutsuttuna tai ajanvarauksella (65-69 v. riskiryhmät) Keusoten jäsenkuntien sosiaali- ja terveysasemilla. Tarkempi rokotuspiste ilmoitetaan rokotuskutsun tai ajanvarauksen yhteydessä. Pyydämme lähiomaisia huolehtimaan, että ikäihmiset pääsevät rokotuspisteille turvallisesti. Kun saavut terveysasemalle, käytäthän kasvomaskia ja käsidesiä tartuntariskin mahdollisuuden pienentämiseksi ja huolehdit turvavälien noudattamisesta.

 • Hyvinkään sairaala, H-sairaala, Sairaalankatu 1, Hyvinkää
 • Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskus JUST, Lääkärinkuja 1, Järvenpää
 • Mäntsälän terveysasema, Kivistöntie 14, Mäntsälä
 • Kirkonkylän terveysasema, Sairaalantie 2, Nurmijärvi
 • Klaukkalan terveysasema, Vaskomäentie 2, Klaukkala
 • Rajamäen terveysasema, Kievarintie 2, Rajamäki
 • Pornaisten terveysasema, Latiskantie 3, Pornainen
 • Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema, Hyryläntie 13, Tuusula
 • Kellokosken sosiaali- ja terveysasema, Kuntotaival 2, Kellokoski
 • Jokelan sosiaali- ja terveysasema, Opintie 1, Jokela

Huomioitavaa:

 • Tule rokotukseen vain terveenä ja sinulle varatulla rokotusajalla
 • Ota mukaan Kela-kortti ja ota se esille odottaessasi.
 • Pukeudu siten, että olkavartesi paljastuu helposti.
 • Käytä kasvomaskia ja desinfioi kädet saapuessa ja poistuessa.
 • Säilytä turvavälit (2 m) muihin odottaessasi.
 • Koronarokotuksen jälkeen tulee varautua 15 minuutin seurantaan. Paikallisreaktiot pistoskohdassa, flunssan kaltaiset oireet sekä kuume ovat tavanomaisia rokotuksen haittavaikutuksia. Kipulääkettä voi tarvittaessa käyttää.
 • Jos olet jo saanut koronarokotteen, muista, että samat suojautumisvarotoimet pysyvät ennallaan kuin ennen rokotusta! Huolehdi edelleen hyvästä käsihygieniasta, riittävistä turvaväleistä ja jatka kasvomaskin käyttöä.

Olemme käsivarren mitan päässä paremmasta - Otathan rokotteen vuorollasi. 

 

Yleistietoa koronarokotuksista ja rokotteista

Miksi rokotetaan? 

Koronavirusrokote tarjoaa suojaa koronavirustautia ja erityisesti sen vakavia muotoja vastaan. Koronarokotuksilla pyritään Suomessa ensisijaisesti estämään koronaviruksen aiheuttamaa tautitaakkaa eli vakavia tautitapauksia, ennenaikaisia kuolemia ja elinvuosien menetystä sekä ylläpitämään terveydenhuollon kantokykyä. Tutkimustiedon kertyessä saadaan tietoa siitä, miten rokottaminen ehkäisee tartuntojen leviämistä väestössä. Rokotusten toteuttamiseen käytetään useita eri rokotteita, sillä rokotteita tarvitaan paljon ja ne valmistuvat eri aikaan. Suomi on varautunut tarjoamaan rokotteen jokaiselle asukkaalle.

Myyntiluvalliset rokotteet

Rokote voi saada myyntiluvan, kun se on osoitettu riittävän turvalliseksi ja tehokkaaksi ja valmisteen laatu on hyväksyttävä. Myyntiluvan Euroopan alueelle antaa Euroopan komissio Euroopan lääkeviraston (EMA) tekemän arvion perusteella.

EMAn lääkevalmistekomitea suositteli 21.12.2020 yksimielisesti ehdollisen myyntiluvan myöntämistä BioNTechin ja Pfizerin kehittämälle mRNA-koronarokotteelle BNT162b2. Lopullisen luvan myyntiin antoi samana päivänä Euroopan unionin komissio. Rokotteen kauppanimi on Comirnaty. Rokote annetaan kahtena pistoksena, pistosten väli on 3 viikkoa.

Lisätietoa Comirnaty-rokotteesta

Rokotusten toimenpano valtioneuvoston asetuksella

Päätöksen Covid-19-rokotusten toimeenpanosta on tehnyt valtioneuvosto tartuntatautilain 45 §:n mukaisesti 22.12.2020 antamallaan asetuksella Covid-19-rokotuksista.

https://stm.fi/documents/1271139/48660695/22.12.2020+VNA+Covid_rokotukset.pdf/e6119bce-02fb-0bb8-d24b-6b4c33e597a5/22.12.2020+VNA+Covid_rokotukset.pdf?t=1608634681443

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä järjestää toimialueellaan tartuntatautilain (1227/2016) 45 §:n mukaisesti yleiset vapaaehtoiset rokotukset, joiden tarkoituksena on suojata koronavirustaudilta (Covid-19). Valtio huolehtii rokotuksista tartuntatautilain 10 §:ssä tarkoitetuissa valtion laitoksissa. Työterveyshuoltolaissa (1383/2001) tarkoitetulla työterveyshuollolla on oikeus osallistua rokotusten toimeenpanoon tartuntatautilain 49 §:n mukaisesti. Julkisen terveydenhuollon toimintayksiköiden ja sosiaalihuollon toimintayksiköiden on järjestettävä rokotus potilailleen ja asiakkailleen sekä näitä hoitavalle tai huoltavalle henkilökunnalle. Rokotukset on sovitettava yhteen kunnan toteuttaman rokotustoiminnan kanssa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen on huolehdittava rokotteiden toimittamisesta ja asiantuntijatuesta kunnille. Rokotukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

Valtioneuvoston asetus määrää rokotusjärjestyksen

Asetuksen mukaan rokotukset annetaan eri väestöryhmille seuraavassa järjestyksessä:

1) Covid-19-tautiin sairastuneiden tai perustellusti sairastuneeksi epäiltyjen henkilöiden tutkimiseen, välittömään hoitoon tai huolenpitoon liittyvä tai muuta kiireellistä hoitoa antava sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä sosiaalihuollon iäkkäille henkilöille tarkoitetun asumispalvelun ja laitoshoidon toimintayksikön henkilöstö ja asukkaat;

2) 70 vuotta täyttäneet ja vanhemmat henkilöt;

3) henkilöt, joilla on vakavalle Covid-19-taudille altistavia sairauksia;

4) muut kuin 1–3 kohdassa tarkoitetut henkilöt.

Rokotuspisteet ja rokotukseen pääseminen

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä on valmistautunut aloittamaan rokotukset toimialueen sote-henkilöstöille 11.1.2021 alkaen ajanvarauksella kahdessa ensivaiheen rokotuspisteessä Hyvinkään sairaalassa (Sairaalankatu 1, 05850 Hyvinkää) ja Järvenpään uudessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa, JUST (Lääkärinkuja 1, 04410 Järvenpää).

Näissä yhteisrokotuspisteissä rokotuksia antavat Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä ja Keski-Uudenmaan Työterveys Oy, sekä Hyvinkäällä myös HUS Työterveys. Saatavien rokotemäärien lisääntyessä uusia rokotuspisteitä avataan lisää. Muiden työterveyshuoltojen mahdollisuutta osallistua rokotustoimintaan yhteisrokotuspisteillä selvitetään.  

Alueen yksityisiä sote-toimijoita, joiden henkilöstö ja/tai asukkaat kuuluvat valtioneuvoston asetuksen 1 rokotusryhmään, kehotetaan ilmoittamaan rokotettavien määrät ja yhteystiedot kuntayhtymälle pikaisesti oheisen linkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/c48f1afd-ffb8-4264-bba4-06c469a0008a?displayId=Fin2171134

THL:n sivuilla rokotteet ja korona: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/rokotteet-ja-koronavirus

Lisätietoa englanniksi

YouTube videos in other languages

THL julkaisee koronarokotusten edistymisestä Suomessa tilastotietoa, tiedot THL:n sivuilla  https://www.thl.fi/episeuranta/rokotukset/koronarokotusten_edistyminen.html

Miksi Keusoten alueella rokotustahti on hitaampaan kuin muualla Uudellamaalla?

HUS apteekki tekee rokotejaon asukaslukumäärän mukaan.  Keusotessa rokotteet rokotetaan sitä mukaa, kun rokotteita saadaan. Rokotteita ei seisoteta, vaan ne pyritään rokottamaan saman tien, kun niitä saadaan. Uudenmaan reuna-alueille HUS apteekki on halunnut suunnata ikäihmisille Moderna-rokotetta sen helpomman kuljetettavuuden vuoksi. Sen saatavuudessa on viikolla 8 ongelmaa, ja aiemmin luvattu 1100 kpl rokoteannosmäärä on ilmeisesti peruuntumassa. 

Koska pääsemme Keusoten alueella 80-85 vuotiaiden rokottamiseen?

Rokotenopeus ei ole Keusotesta kiinni, vaan siitä millä nopeudella saadaan rokotteita.

Koska pääsemme muiden Uudenmaan kuntien kanssa samalle prosenteille rokotuksista?

Riippuu siitä, millä vauhdilla saamme rokotteita.

Miksi meillä ei voi varata aikoja koronarokote.fi kautta? Koska päästää varaamaan rokotusaikoja netin kautta?

Tällä hetkellä 65 - 69-vuotiaiden riskiluokkaan 1 kuuluvat henkilöt voivat varata aikoja koronarokote.fi kautta.

Miksi eri rokotusryhmiä rokotetaan eri tahtiin?

Koronarokotuksia annetaan eri valmistajan valmistamilla rokotteilla. Eri rokotteet on suositeltu annettavaksi eri ikäryhmille. Tällä hetkellä Mondernan ja Biontech Pfizer-rokoteita suositellaan 70 vuotta täyttäneille ikäihmisille, ja Astra Zenecaa alle 70-vuotiaille. Biontech Pfizer -rokote on väistyvä rokote huonon säilyvyyden vuoksi.

Eri rokotteiden saatavuudessa on ongelmia. Kaikkia rokotteita ei saada samaan aikaan, vaan niitä saadaan pieniä määriä. Tämä vaikuttaa rokotusjärjestykseen, ja eri rokotteilla voidaan rokottaa eri ryhmiä.

Miksi rokotustaulukossa on eri rokotteita?

Tällä hetkellä Mondernan ja Biontech Pfizer-rokoteita suositellaan 70 vuotta täyttäneille ikäihmisille, ja Astra Zenecaa alle 70-vuotiaille. Keusoten alueella koronarokotukset alkoivat Biontec Pfizer -rokotteella, mutta uusien rokotesarjojen aloituksissa on käytetty pääasiassa Moderna ja AstraZenecan -rokotteita. Käytettävä rokote riippuu rokotteen saatavuudesta.

Pitäisikö tiedottamista rokotusten aikataulusta ja toimintatavoista selkeyttää ja pitää ajantasalla?

Ehdottomasti viestintään pitää koko ajan kiinnittää huomioita ja selkeyttää. Ongelmana viestinnän saavutettavuudessa on, että rokotesaatavuus elää koko ajan ja siihen saattaa tulla yhtäkkisiä muutoksia. Viestintää on siten hyvin vaikea ennalta suunnitella. Tiedot päivittyvät nopeasti verkkosivuille ja koronarokotus-sivulle, sosiaaliseen mediaan. Myös paikallislehdissä viestitään säännöllisin väliajoin.

Päivitetty 25.2.2021 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN