Asukkaan osallisuus

Osallisuus on kuulluksi, arvostetuksi ja ymmärretyksi tulemista sekä halua ja mahdollisuutta päättää ja vaikuttaa. Asukasosallisuudella tarkoitetaan alueen asukkaiden oikeutta osallistua ja vaikuttaa alueensa päätöksentekoon ja palveluihin.

Osallisuusohjelma on yksi Keusoten strategiaa toimeenpanevista asiakirjoista, joka:

  • edistää osallisuuden toteutumista ja kehittämistä
  • määrittelee osallisuuden edistämiseen liittyvät tavoitteet ja niihin kytketyt mittarit
  • laatii palvelualueille ehdot asiakasosallisuuden minimitason sisällöistä
  • kuvaa, mitä keinoja ja kanavia on asiakasosallisuuden mahdollistamiseksi
  • ohjaa asiakasosallisuutta vahvistaviin ratkaisuihin asiakastyössä ja palvelujen kehittämisessä

Keusoten Osallisuusohjelma

Lisätietoja osallisuusohjelmasta:

Tero Seitsonen, p. 040 315 1772, tero.seitsonen@keusote.fi
Olli Laiho, p. 040 317 4105, olli.laiho@keusote.fi

Asukaskehittäjätoiminta

Keräämme rekisteriä sotepalveluiden kehittämisestä kiinnostuneista Keusoten alueen kuntalaisista, jotta voimme kutsua heitä mukaan kehittämistoimintaamme tai informoida tulevista tilaisuuksista.  Toiminnan tavoitteena on tuottaa palvelut asukkaiden tarpeita vastaavaksi, vaikuttaviksi, oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti.

Asukaskehittäjien on mahdollista osallistua Keski-Uudenmaan sotepalveluiden kehittämiseen osallistumalla esim. sähköisiin kyselyihin, työpajoihin tai muihin tapahtumiin.  Osallistuminen ja yhteydenpito on vapaaehtoista. Asukaskehittäjätoiminta on osa Keusoten osallisuusohjelmaa.

Lisätietoa asukaskehittäjätoiminnasta:

Laura Busi, p. 040 314 5333, laura.busi@keusote.fi
Roni Nukarinen, p. 040 663 7734, roni.nukarinen@keusote.fi

Ilmoittautuminen asukaskehittäjäksi!

Asukaskehittäjien tietosuojaseloste

Päivitetty 26.5.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN