Järjestö- ja yhdistystoiminta

Järjestöillä on merkittävä rooli kuntalaisille sosiaali- ja terveyspalveluita täydentävissä ja hyvinvointia ja terveyttä edistävissä toiminnoissa. Järjestöt toimivat ennen kaikkea hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä, yleishyödyllisinä kansalaisjärjestöinä. Osa tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja.

Keusoten, kuntien ja kolmannen sektorin sekä seurakuntien kanssa on tiivistetty ja selkiytetty yhteistyötä. Oikein koordinoidulla yhteistyöllä eri toimijoiden välillä pystymme palvelemaan kuntalaisia paremmin sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä. Tavoitteena on, että kolmannen sektorin sekä seurakuntien palvelut ja toiminnot ovat osana palveluketjuja/hoitopolkuja ja järjestöt/seurakunta otetaan mukaan suunniteltaessa ennaltaehkäisevää toimintaa. Yhdessä alueellisten laaditut vuosittaiset toimintatavoitteet ovat osa Alueellista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmaa ja tavoitteita sekä toimenpiteitä seurataan säännöllisesti. Keusoten tilojen käyttömahdollisuus on tärkeä avustusmuoto järjestöille. Rahalliset avustukset haetaan kunnilta.

Alueella toimivat järjestöt

Keski-Uudellamaalla toimii kaksi sote-järjestöjenjärjestöä:

  • Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry (Järvenpää, Mäntsälä, Pornainen, Nurmijärvi, Tuusula) ja
  • Hyvinkään yhdistykset ry (Hyvy, Hyvinkää).

Erilaisia järjestöjä on alueella yhteensä 2500, joista SOTE-järjestöjä on tällä hetkellä yhteensä 92. Järjestöyhteistyössä tehdään tällä hetkellä tiivistä yhteistyötä järjestöjenjärjestöjen sekä paikallisten sote-järjestöjen kanssa (mm. Allianssi-hankkeessa). Tapaamisten kautta verkostoidutaan, varmistetaan tiedonkulku sekä vahvistetaan vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä. Yhteistyössä koko Uudenmaanalueella toimivan Kumaja-hankkeen työntekijöiden kautta saadaan maakuntauudistuksen etenemisen järjestökulmasta lisätietoa vielä hankkeen voimassa oloaikana vuoden 2020 loppuun saakka. Keusoten sisäistä järjestöyhteistyöverkostoa kartoitetaan parhaillaan jo nyt järjestöjen kanssa yhteistyötä tekevien henkilöiden kanssa, tavoitteena saada järjestöille näkyväksi edlm. yhteistyöhenkilöt.

Uusimaalaiset.fi

Keusote, kunnat sekä alueen järjestöjenjärjestöt kannustavat alueen järjestöjä rekisteröimään tietonsa Uusimaalaiset.fi -alustalle ja sen kautta pitämään toimintansa myös ajan tasalla. Järjestötoimijoiden alusta Uusimaalaiset.fi integroidaan Keusoten asiakasohjaukseen ja se on tulevaisuudessa yksi tärkeistä työvälineistä Keusoten asiakasohjauksessa. Alustan kautta kunta, kuntalaiset, muut järjestöt, seurakunnat ja keusotelaiset saavat tarvitsemaansa tietoa järjestöjen toiminnasta. Toiminnan markkinointia tehdään yhdessä rekisterin ylläpitäjän EJY:n, Keusoten, alueen järjestöjenjärjestöjen sekä kuntien kanssa. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni järjestö alueellamme kirjautuu rekisteriin.

Yhdyspinoilla järjestöjen, yhdistysten ja seurakunnan kanssa toimii

erityisasiantuntija Marjut Suo, marjut.suo@keusote.fi, puh. 050 497 2557

Päivitetty 24.6.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN