Tukea hyvinvointiin ja terveyteen

Toimintamme tavoitteena on alueen väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen turvaamalla alueemme asukkaille tasa-arvoiset, laadukkaat ja asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Tuemme asukkaita kiinnostumaan omasta hyvinvoinnista ja terveydestä ja hyödynnämme palveluissa asukkaiden omia voimavaroja sekä asiantuntijuutta. Lue lisää HYTE-tavoitteistamme.

  Syö hyvin ja terveellisesti

  Tukea mielen hyvinvointiin

  Iloa liikunnasta

  Tukea painonhallintaan

  Nuku hyvin

  Suun terveyden puolesta

  Kohti päihteettömyyttä

  Irti tupakkatuotteista

yksinäisyys maisema.jpg  Apua yksinäisyyteen

Koti TV -televisiokanava ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tueksi 

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?
Jätä kehittämisidea ja anna palautetta sivustosta klikkaamalla tästä, kiitos!

Asukkaan osallisuus

Asukkaalle osallisuus tarkoittaa sitä, että asiakkaat tulevat kuulluksi ja kohdatuksi palvelutilanteissa. Heillä on käytössä ajantasainen tieto Keusoten palveluista ja tieto on helposti saavutettavissa. Asukkailla on myös mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin ja osallistua sote-palvelujen kehittämiseen erilaisin keinoin. Lue lisää osallisuusohjelmastamme 

Järjestö- ja yhdistystoiminta on keskeinen resurssi asetettujen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteiden saavuttamisessa moniammatillisessa ja -alaisessa yhteistyössä. Klikkaamalla tästä löydät kootusti yhteisöjen, yhdistysten ja muiden yleishyödyllisten toimijoiden ilmoittamaa toimintaa eri elämäntilanteisiin paikkakunnittain. (Uusimaalaiset.fi)

Sähköinen omahoito ja asiointi

Sähköiset omahoidon ja asioinnin menetelmät mahdollistavat osallisuuden oman ja läheisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, ylläpitoon ja uusien haittojen ehkäisyyn. Menetelmien käyttö on pääsääntöisesti mahdollista vuorokauden ympäri, maksuttomasti, itselle sopivin välinein. Kansallisista menetelmistä koostuva kokonaisuus on laadukas ja ajantasaisten ohjeiden ja suositusten mukainen.

Tarjolla on muun muassa verkkokursseja, itsearviointitestejä, sähköinen terveystarkastus ja valmennus sekä ohjeita omahoidon ja asioinnin tueksi. Omat mittausmenetelmät ja –tulokset tuottavat arvokasta tietoa terveyden- ja hyvinvoinnin tilasta, joten ammattilainen arvostaa mittaustuloksia.

Keusoten alueen maksuttomia palveluita ja menetelmiä

Sähköisen omahoidon tavoitteet osana alueellista hyvinvointisuunnitelmaa

Hyvinvoinnin määritelmä käsittää muun muassa termit elämänlaatu ja elämään tyytyväisyys. Henkilökohtaisesti koettu terveys ja sairauksien poissaolo lisäävät hyvinvointia ja koettu yksinäisyys puolestaan heikentää sitä. Terveys tuottaa onnellisuutta ja koettu onnellisuus on terveyden voimavara.

Päivitetty 9.6.2021 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN

Hyvinvointialueen valmistelu

Soteuudistus.fi