Palvelujen valvonta

Valvonnan vastuu

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymällä on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjänä vastuu palvelujen tuottamisen valvonnasta. Valvontavastuu koskee kaikkea sen järjestämisvastuulla olevaa toimintaa, niin omaa palvelutuotantoa kuin alueellaan sijaitsevaa ja muualta ostettua tai palvelusetelillä järjestettyä yksityistä palvelutuotantoa. Valvonnan tehtävänä on varmistaa asiakkaiden perusoikeuksien toteutuminen, palvelujen laatu, lainmukaisuus, yhdenvertaisuus sekä potilas- ja asiakasturvallisuus. Valvonnan tarkoitus on edistää sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua ennalta ehkäisemällä epäasianmukaisia hoito- ja toimintakäytäntöjä ja puuttumalla säädösten vastaiseen tai muutoin virheelliseen menettelyyn tai laiminlyönteihin.

Keusote laatii kahdeksi vuodeksi kerrallaan sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontaohjelman, joka antaa toimintalinjat valvonnan toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Avaa linkistä Valvontaohjelma 2020-2021 (pdf)

Valvonnan raportointi

Keusote raportoi valvonnan toteutumisesta ja valvontaohjelman mukaisten kehittämistavoitteiden toteutumisesta vuosittain valvonnan vuosikertomuksella.

Avaa linkistä Valvonnan vuosikertomus 2020 (pdf)

Päivitetty 30.3.2021 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN