Omavalvontasuunnitelma

Laissa yksityisistä sosiaalipalveluista edellytetään, että yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan on laadittava toimintansa asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira antaa määräyksiä omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta.

Omavalvontasuunnitelman pohjana voi käyttää Aluehallintoviraston valmista pohjaa https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-valvonta/omavalvonta.

Omavalvontasuunnitelmassa tulee näkyä selvästi yrityksen omaa toimintaa ohjaavat asiakokonaisuudet.

Lomakkeeseen tulee vaihtaa Aluehallintoviraston logon paikalle yrityksen oma logo tai nimi. Lomakkeeseen on avattu kunkin sisältökohdan osalta niitä asioita, joita kyseisessä kohdassa tulisi kuvata. Lomakkeen laatimisen yhteydessä siinä olevat ohjaavat tekstit on syytä poistaa luettavuuden parantamiseksi.

Päivitetty 2.6.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN