Ilmoituksen tekeminen

Ilmoituksen pohjana käytetään Aluehallintoviraston lomaketta Ilmoitus yksityisen sosiaalipalvelun tuottamisesta. Lomakkeen löydät täältä (Suomi.fi)

Ilmoituksen mukana edellytetään toimitettavaksi liitteet:
• Kaupparekisteriote
• Jäljennös yhtiösopimuksesta, yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä (ei koske toiminimellä työskenteleviä)
• Toimintasuunnitelma
Toimintasuunnitelmasta tulee ilmetä toiminnan sisältö ja sen suunniteltu laajuus (asiakassegmentit ja arvio asiakasmääristä) sekä alihankkijat. Suunnitelman tulee sisältää henkilöstösuunnitelma ja -rakenne. Suunnitelmassa annetaan selvitys asiakasryhmistä, miten asiakkaan kanssa laaditaan sopimus ja palvelusuunnitelma sekä mitä niihin kirjataan. (Esimerkki sopimuksesta ja palvelusuunnitelmasta voi olla toimintasuunnitelman liitteenä)
• Omavalvontasuunnitelma
Omavalvontasuunnitelma tulee olla omaan toimintaan suhteutettu.
• Jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksesta/-todistuksista ja selvitys työkokemuksesta
Liitä ilmoitukseen mukaan jäljennös tutkintotodistuksesta/todistuksista sähköisessä muodossa. Selvitys työkokemuksesta voi olla vapaamuotoinen kuvaus esim. CV.
• Tietosuojaseloste asiakastietojen dokumentoinnista

Päivitetty 16.12.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN