Yksityiset sosiaalipalvelut

Yksityiset sosiaalipalvelut täydentävät kunnallisia palveluja ja tarjoavat niille vaihtoehtoja. Yksityiset sosiaalipalveluntuottajat, kuten yritykset, järjestöt ja säätiöt, voivat myydä palvelujaan joko kunnille, kuntayhtymille tai suoraan asiakkaille.

Yksityisinä palveluina voidaan tuottaa sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:ssä mainittuja sosiaalihuollon palveluja sekä niiden järjestämiseen liittyvää sosiaalialan ammatillista ohjausta ja neuvontaa, esimerkiksi sosiaalityötä, sosiaaliohjausta, sosiaalista kuntoutusta, perhetyötä, kotipalvelua, kotihoitoa, asumispalveluja, laitospalveluja, liikkumista tukevia palveluja, päihdetyötä, mielenterveystyötä, kasvatus- ja perheneuvontaa, lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvontaa.

Sosiaalipalvelujen tuottaminen on Suomessa joko ilmoituksen- tai luvanvaraista.

Luvanvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut

Yksityisen sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on saatava lupa palvelujen tuottamiseen ennen toiminnan aloittamista ja olennaista muuttamista. Lupaa haetaan siltä aluehallintovirastolta, jonka toimialueella palveluja tuotetaan. Jos palveluja tuotetaan useamman kuin yhden aluehallintoviraston toimialueella, lupaa haetaan Valviralta. Ohjeet ja hakemuslomakkeet ympärivuorokautisten yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamiseen on saatavilla Valviran verkkosivuilla. Avaa Valviran verkkosivut

Ilmoituksenvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut

Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan tulee tehdä kirjallinen ilmoitus ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista sille kunnalle, jossa palveluja tuotetaan. Näistä ilmoituksenvaraisista palveluista Keusoten (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula) alueella ilmoitus toimitetaan Keusoten kirjaamoon.

Ilmoituksenvaraisia sosiaalihuollon palveluja ovat muun muassa eri asiakasryhmien kotipalvelu, erityyppinen päivä- ja työtoiminta, ei ympärivuorokautiset asumispalvelut ja muut sosiaalihuollon avopalvelut. Näiden palvelujen tuottajilta vaaditaan sosiaali- ja terveysalan ammatillinen pätevyys. Keusote käsittelee ilmoitukset, ja antaa tarvittavan lausunnon Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Aluehallintoviraston rekisteröintipäätös on maksullinen.

Palveluntuottajat, jotka tuottavat kotipalvelun tukipalveluja ja niihin rinnastettavia palveluja, rekisteröidään kuntayhtymässä. Ilmoituksenvaraisia, kuntayhtymän rekisteröimiä sosiaalipalvelun tukipalveluja ovat muun muassa ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous- ja saattajapalvelut, sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut sekä muut palvelut (kuten henkilökohtainen apu), joita asiakas voi tarvita suoriutuakseen päivittäiseen elämäänsä kuuluvista toimista. Näiden palvelujen tuottajalla ei tarvitse olla sosiaali- ja terveysalan ammatillista pätevyyttä.

Ilmoituksen tekeminen

Ilmoitusten toimitusosoite
kirjaamo@keusote.fi
(Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää)

Ikäihmisten palvelut:

Lisätiedot
Erityisasiantuntija
Marianne Heinola
marianne.heinola@keusote.fi
p. 050 497 2039

Aikuisten, lasten, nuorten ja perheiden palvelut:

Lisätiedot
Erityisasiantuntija
Minna-Maria Solanterä
minna-maria.solantera@keusote.fi
p. 050 497 0655

Päivitetty 31.7.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN

Hyvinvointialueen valmistelu

Soteuudistus.fi