Vainajan tietojen luovutus

Salassapitovelvollisuus ja yksityisyyden suoja jatkuvat myös henkilön kuoleman jälkeen elinaikaisiin potilasasiakirjoihin (Potilaslaki 785/1992, 13§, 3 mom, 5).

Kuolleen henkilön elinaikana annettua hoitoa koskevat potilastiedot ovat samalla tavoin salassa pidettäviä kuin elävänkin henkilön. Tietoja voi vain poikkeustapauksissa saada perustelluista syistä asianosaisen asemassa oleva esim. epäillyn hoitovirheen arviointiin, oikeustoimikelpoisuuden arviointiin tai tilanteisiin, joissa selvitetään todennäköisyyttä sille, että vainajan jälkeläisissä ilmenee hänen eläessään sairastama perinnöllinen sairaus.

Pääsääntöisesti näissäkin tapauksissa tiedot toimitetaan suoraan asiaa käsittelevälle viranomaiselle, esim. hoitovirhe-epäilyssä Potilasvahinkokeskukseen, oikeustoimikelpoisuustutkinnassa lakimiehelle tai oikeusistuimelle ja perinnöllisyyslääketieteen tutkimuksissa hoitavalle lääkärille.

Tietoja voidaan luovuttaa vain siinä määrin, kun ne ovat välttämättömiä niitä pyytävän henkilön tärkeiden etujen tai oikeuksien selvittämistä tai toteuttamista varten. Koko vainajan potilaskertomusta ei siten ole oikeutta saada nähtäväksi ja tiedot voidaan antaa myös lausuntona.

Kuolleen henkilön elinaikaisten tietojen luovuttaminen tapahtuu siis yleensä viranomaiselta toiselle eikä asianomaisen itse tarvitse olla tietojen pyytäjänä. Jos kuitenkin tietoja tarvitaan, niitä voi pyytää kirjallisesti lomakkeella. Ennen pyyntöä on hyvä olla yhteydessä vainajaa hoitaneeseen lääkäriin.

Vainajan tietoja anotaan kirjallisesti lomakkeella. 

Avaa linkistä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tietopyyntölomakkeet.

Luovutettuja tietoja ei saa käyttää tai luovuttaa edelleen muuhun, kuin yllä mainittuun käyttötarkoitukseen.

Lomakkeen liitteeksi voidaan tarvittaessa pyytää virkatodistus, josta käy ilmi sukulaisuussuhde vainajaan, jos tietoja pyydetään sukulaisen ominaisuudessa eikä sukulaisuus käy ilmi potilastiedoista tai väestörekisteristä.

Lomake tulee toimittaa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kirjaamoon täytettynä ja allekirjoitettuna. Lomaketta toimittaessa on todistettava henkilöllisyytensä.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä / Kirjaamo
PL 46 (Sandelininkatu 1 B)
05801 Hyvinkää

Avoinna ma-pe klo 9.00-15.00

Puhelin: 050 497 4988 tai 050 497 4989

Lisätietoa: Asianhallintasihteeri, Puhelin: 050 497 2564


Kuolemansyys selvittämiseen liittyvät asiakirjat:


Vainajan lähiomaisilla ja muilla läheisillä (esim. avopuolisolla tai henkilöllä, jonka vainaja on elinaikanaan nimennyt läheisekseen) on oikeus saada tieto kuolemansyyn selvittämistä koskevista asiakirjoista. Tietoja ja asiakirjoja voi kuoleman jälkeen pyytää suullisesti hoitaneelta lääkäriltä tai yksiköstä. Tällaisia asiakirjoja ovat kuolintodistus, ruumiinavauslausunto ja ruumiinavauspöytäkirjan kopio.

Lääketieteellisessä kuolemansyyn selvityksessä syntyneet tiedot antaa yleensä potilasta hoitanut lääkäri.

Oikeuslääketieteellisestä kuolemansyyn selvittämisestä tiedot antaa poliisi.

 

Päivitetty 17.5.2021 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN

Hyvinvointialueen valmistelu

Soteuudistus.fi