Vainajan tietojen luovutus

Salassapitovelvollisuus ja yksityisyyden suoja jatkuvat myös henkilön kuoleman jälkeen elinaikaisiin potilasasiakirjoihin (Potilaslaki 785/1992, 13§, 3mom, 5). Henkilön elinaikana annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja voidaan yksittäistapauksissa luovuttaa sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten, siltä osin kuin tiedot ovat välttämättömiä etujen tai oikeuksien toteuttamiseksi.

Luovutettuja tietoja ei saa käyttää tai luovuttaa edelleen muuhun, kuin yllä mainittuun käyttötarkoitukseen. Vainajan tietoja anotaan kirjallisesti Pyyntö vainajan potilastietojen luovuttamiseksi – lomakkeella.

Lomake tulee toimittaa henkilökohtaisesti Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kirjaamoon täytettynä ja allekirjoitettuna. Lomaketta toimittaessa on todistettava henkilöllisyytensä.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä / Kirjaamo
PL 46 (Sandelininkatu 1 B)
05801 Hyvinkää

Avoinna ma-pe klo 9.00-15.00

puh. 019 459 4959

 

Päivitetty 11.8.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 

 
Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694


Operaattorin (CGI) välittäjätunnus: 003703575029
Operaattori CGI Suomi Oy


Paperilaskut:
Keski-Uudenmaan sote ky
Ostolaskujen käsittely
PL 1, 05801 Hyvinkää


Laskujen liitteet lähetetään:
Keski-Uudenmaan sote ky
PL 46, 05801 Hyvinkää