Selvityspyyntö omien henkilötietojen käsittelystä (lokitietopyyntö)

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 18 §:n mukaan asiakkaalla on oikeus saada tietää, kuka on käyttänyt häntä koskevia rekisteritietoja ja mikä on ollut käytön peruste.

Selvitys voidaan antaa henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona, jos asiakas on merkinnyt lokitietopyynnön lomakkeeseen haluavansa tutustua selvitykseen henkilökohtaisesti. Asiakkaaseen otetaan yhteyttä puhelimitse tapaamisajan sopimiseksi. Mikäli selvitystä pyydetään vain kirjallisesti, se lähetetään asiakkaan antamaan osoitteeseen.

Selvitystä omien tietojen käsittelystä voi pyytää oheisella lomakkeella. Lomake tulee allekirjoittaa omakätisesti. 

Lomakkeet alla:
Selvityspyyntö omien henkilötietojen käsittelystä  ja pyyntöön liittyvä liite(ohjeet ja lainsäädäntö) 
Lisäselvityspyyntö lokitietojen perusteella

Allekirjoitettu lomake tulee toimittaa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kirjaamoon:

Keski-Uudenmaan sote/Kirjaamo/Tietosuojavastaava
PL 46 (Sandelininkatu 1)
05801 Hyvinkää

VIITTEET

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) 18 §

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 7 §, 9 §

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Tietosuojalaki (1050/2018)

Päivitetty 13.1.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 

 
Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694


Operaattorin (CGI) välittäjätunnus: 003703575029
Operaattori CGI Suomi Oy


Paperilaskut:
Keski-Uudenmaan sote ky
Ostolaskujen käsittely
PL 1, 05801 Hyvinkää


Laskujen liitteet lähetetään:
Keski-Uudenmaan sote ky
PL 46, 05801 Hyvinkää