Selvityspyyntö omien henkilötietojen käsittelystä (lokitietopyyntö)

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 18 §:n mukaan asiakkaalla on oikeus saada tietää, kuka on käyttänyt häntä koskevia rekisteritietoja ja mikä on ollut käytön peruste.

Selvitystä omien tietojen käsittelystä voi pyytää lomakkeella selvityspyyntö omien henkilötietojen käsittelystä eli lokipyyntö.  

Selvitys voidaan antaa henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona, jos asiakas on merkinnyt lokitietopyynnön lomakkeeseen haluavansa tutustua selvitykseen henkilökohtaisesti. Asiakkaaseen otetaan yhteyttä puhelimitse tapaamisajan sopimiseksi. Mikäli selvitystä pyydetään vain kirjallisesti, se lähetetään asiakkaan antamaan osoitteeseen.

Jos saamanne lokitietoraportti tai muu syy johtaa mielestänne lisäselvitystarpeisiin tai epäilyihin väärinkäytöksistä, voitte tehdä lisäselvityspyynnön asian selvittämiseksi  lomakkeella lisäselvityspyyntö lokitietojen perusteella.

Lomakkeet tulee allekirjoittaa omakätisesti.

Avaa linkistä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tietopyyntölomakkeet.

Allekirjoitettu lomake tulee toimittaa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kirjaamoon:

Keski-Uudenmaan sote/Kirjaamo/Tietosuojavastaava
PL 46 (Sandelininkatu 1)
05801 Hyvinkää

Lisätietoa: Tietosuojasihteeri, Puhelin: 050 497 7188 

VIITTEET

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) 18 §

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 7 §, 9 §

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Tietosuojalaki (1050/2018)

Päivitetty 17.5.2021 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN

Hyvinvointialueen valmistelu

Soteuudistus.fi