Rekisterinpitäjän vastuuhenkilöt ja yhteystiedot

25.5.2018 alkaen henkilötietojen käsittelyä ohjaa EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) sekä 1.1.2019 voimaan astunut Tietosuojalaki, joka toimii henkilötietojen käsittelyä koskevana yleislakina.

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä (Keusote) toimii alla olevan päätöksen mukaisesti 1.1.2019 alkaen potilas- ja asiakasrekisterien rekisterinpitäjänä. GDPR asetus velvoittaa rekisterinpitäjää informoimaan rekisteröityä hänen henkilötietojensa käsittelystä. Informointi toteutetaan tälle verkkosivustolle kootun tiedon avulla.  

Yhtymähallituksen päätös rekisterinpitäjästä 30.10.2018 § 120

Ylintä vastuuta rekisterinpidosta kantaa yhtymähallitus, joka on em. päätöksessä määritellyt vastuuhenkilöt seuraavasti:

terveydenhuollon potilasrekisterin vastuuhenkilönä toimii kuntayhtymän johtaja/ terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden palvelujohtaja

Pirjo Laitinen-Parkkonen, 040 182 5797, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

sosiaalihuollon asiakasrekisterin vastuuhenkilönä toimii aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtaja

Tiina Salminen, 040 845 9231, tiina.salminen@keusote.fi

Rekisterinpitoon liittyvät selvityspyynnöt osoitetaan:

Keski-Uudenmaan sote / Kirjaamo
PL 46 (Sandelininkatu 1)
05801 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Tietosuojavastaavan tehtävä ja yhteystiedot

Tietosuojavastaava valvoo tietosuoja-asetuksen noudattamista henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojavastaava on henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön ja käytänteiden erityisasiantuntija, joka toimii rekisteröityjen, organisaation henkilöstön ja johdon tukena henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän tietosuojavastaava Erja Heikkinen, 040 314 5955. tietosuojavastaava@keusote.fi

Päivitetty 11.8.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 

 
Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694


Operaattorin (CGI) välittäjätunnus: 003703575029
Operaattori CGI Suomi Oy


Paperilaskut:
Keski-Uudenmaan sote ky
Ostolaskujen käsittely
PL 1, 05801 Hyvinkää


Laskujen liitteet lähetetään:
Keski-Uudenmaan sote ky
PL 46, 05801 Hyvinkää