Rekisterinpitäjän vastuuhenkilöt ja yhteystiedot

25.5.2018 alkaen henkilötietojen käsittelyä ohjaa EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) sekä 1.1.2019 voimaan astunut Tietosuojalaki, joka toimii henkilötietojen käsittelyä koskevana yleislakina.

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä (Keusote) toimii alla olevan päätöksen mukaisesti 1.1.2019 alkaen potilas- ja asiakasrekisterien rekisterinpitäjänä. GDPR asetus velvoittaa rekisterinpitäjää informoimaan rekisteröityä hänen henkilötietojensa käsittelystä. Informointi toteutetaan tälle verkkosivustolle kootun tiedon avulla.  

Yhtymähallituksen päätös rekisterinpitäjästä 20.10.2018 § 120.pdf

Ylintä vastuuta rekisterinpidosta kantaa yhtymähallitus, joka on em. päätöksessä määritellyt vastuuhenkilöt seuraavasti:

terveydenhuollon potilasrekisterin ja hallinnon rerkisterien vastuuhenkilönä toimii kuntayhtymän johtaja/ terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden palvelujohtaja

Pirjo Laitinen-Parkkonen, 040 182 5797, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

sosiaalihuollon asiakasrekisterin vastuuhenkilönä toimii aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtaja

Tiina Salminen, 050 497 2649, tiina.salminen@keusote.fi

Rekisterinpitoon liittyvät selvityspyynnöt osoitetaan:

Keski-Uudenmaan sote / Kirjaamo
PL 46 (Sandelininkatu 1)
05801 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Tietosuojavastaavan tehtävä ja yhteystiedot

Tietosuojavastaava valvoo tietosuoja-asetuksen noudattamista henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojavastaava on henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön ja käytänteiden erityisasiantuntija, joka toimii rekisteröityjen, organisaation henkilöstön ja johdon tukena henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän tietosuojavastaava 

Puhelin 050 497 2638

Sähköposti: tietosuojavastaava@keusote.fi

Päivitetty 2.12.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN

Hyvinvointialueen valmistelu

Soteuudistus.fi