Potilas- ja sosiaaliasiamies

Maksutonta palvelua sitä tarvitseville

Kun potilas tai asiakas kokee tulleensa sosiaali- tai terveydenhuollon palveluissa väärin kohdelluksi, hän voi selvittää tilannettaan potilasasiamiehen tai sosiaaliasiamiehen kanssa. Potilas- ja sosiaaliasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.

Keski-Uudenmaan kuntien (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Tuusula ja Pornainen) asukkaiden potilas- ja sosiaaliasiamiespalvelut hoitaa Sosiaalitaito Oy. Lisätietoa osoitteessa http://sosiaalitaito.fi

Potilasasiamies

Oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun

Potilasasiamiehen toiminta perustuu lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista, jonka mukaan terveydenhuollon toimintayksikön on nimettävä potilasasiamies. Potilaslaissa korostetaan potilaan oikeutta hyvään hoitoon ja kohteluun, hoitoonpääsyä sekä potilaan tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeutta. Potilasta on kohdeltava siten, että hänen ihmisarvoaan ei loukata, ja hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan.

Potilasasiamiehen tehtävänä on:

  1. neuvoa ja antaa tietoa potilaan asemasta ja oikeuksista
  2. toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  3. auttaa tarvittaessa potilasta selvittämään ongelmaansa hoitopaikassa
  4. neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta terveydenhuollon muistutuksen, kantelun tai Potilasvakuutuskeskukselle tehtävänä potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä
  5. tiedottaa potilaan oikeuksista

Potilasasiamies ei voi muuttaa tehtyjä hoitopäätöksiä. Hän ei myöskään toimi potilaan oikeusavustajana, mutta voi toimia sovittelijana potilaan ja henkilöstön välillä. Potilasasiamiehen tehtäviin ei kuulu ottaa kantaa potilaan taudinmääritykseen tai hoidon sisältöön. Hän ei myöskään ota kantaa siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko tai -virhe. Potilasasiamies ei tulkitse potilasasiakirjoja.

Sosiaaliasiamies                                 

Oikeus hyvään palveluun ja kohteluun

Sosiaaliasiamiestyö perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, jonka mukaan jokaisen kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Sosiaaliasiamiespalvelun piiriin kuuluu kunnallisten palveluntuottajien lisäksi myös yksityiset sosiaalihuollon yksiköt. Asiakaslaki sisältää sosiaalihuollon asiakkaan osallistumiseen, kohteluun ja oikeusturvaan sisältävät oikeudelliset periaatteet. Lain tarkoituksena on edistää sosiaalipalveluissa asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja kohteluun.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on:

  1. neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  2. avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä
  3. tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  4. toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  5. seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle

Klikkaa tästä, lue mitä voit tehdä, jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, palveluun tai kohteluun?

Päivitetty 12.10.2020 Tulosta

Yhteystiedot potilasasiamies

Keusoten potilasasiamiespalvelut hoitaa Sosiaalitaito,
lisätietoja osoitteessa
http://sosiaalitaito.fi/potilasasiamies/

Yhteystiedot

Potilasasiamies Clarissa Peura ja Riikka Kainulainen, p. 040 833 5528

maanantai klo 12.00-15.00
tiistai - torstai klo  9.00-12.00

Sähköposti: potilasasiamies(at)sosiaalitaito.fi
Huomaathan, että sähköposti ei ole tietoturvallinen väylä,
ja siksi sen käyttöä ei voida suositella arkaluonteisten tietojen lähettämiseen.

Asiakasvastaanotto vain ajanvarauksella asiakkaan kotikunnan järjestämissä tiloissa.

Sosiaaliasiamies

Kaikkien kuntien sosiaaliasiamiespalvelut hoitaa Sosiaalitaito, lisätietoja osoitteessa http://sosiaalitaito.fi/sosiaaliasiamies/

Sosiaaliasiamies Clarissa Peura ja Riikka Kainulainen, p. 040 027 7087

maanantai klo 12.00-15.00
tiistai – torstai klo 9.00-12.00

Postiosoite:
Sosiaalitaito
Sosiaaliasiamies
Sibeliuksenkatu 6 A 2
04400 Järvenpää

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN