Potilas- ja sosiaaliasiamies

Maksutonta palvelua sitä tarvitseville

Kun potilas tai asiakas kokee tulleensa sosiaali- tai terveydenhuollon palveluissa väärin kohdelluksi, hän voi selvittää tilannettaan potilasasiamiehen tai sosiaaliasiamiehen kanssa. Potilas- ja sosiaaliasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.

Keski-Uudenmaan kuntien (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Tuusula ja Pornainen) asukkaiden potilas- ja sosiaaliasiamiespalvelut hoitaa Sosiaalitaito Oy. Lisätietoa osoitteessa http://sosiaalitaito.fi

Potilasasiamies

Oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun

Potilasasiamiehen toiminta perustuu lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista, jonka mukaan terveydenhuollon toimintayksikön on nimettävä potilasasiamies. Potilaslaissa säädetään potilaan asemasta terveydenhuollossa, kuten potilaan oikeudesta hyvään hoitoon ja kohteluun, pääsystä hoitoon sekä potilaan tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeudesta. Potilasta on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata ja että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan.

Potilasasiamiehen tehtävänä on:

 1. neuvoa potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
 2. avustaa potilasta muistutuksen ja kantelun teossa sekä potilasvahinkoon liittyvissä asioissa
 3. tiedottaa potilaan oikeuksista
 4. toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Potilasasiamies on puolueeton henkilö, jonka tehtävä on neuvoa-antava. Potilasasiamiehellä ei ole päätäntävaltaa, eikä hän ota kantaa potilaan hoitoratkaisuihin tai siihen, onko hoidossa tapahtunut vahinko. Potilasasiamies voi toimia myös sovittelevassa roolissa potilaan ja työntekijän välisissä ongelmallisissa tilanteissa. Palvelu on asiakkaille maksuton.

Sosiaaliasiamies                                 

Oikeus hyvään palveluun ja kohteluun

Sosiaaliasiamiestyö perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, jonka mukaan jokaisen kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Sosiaaliasiamiespalvelun piiriin kuuluu kunnallisten palveluntuottajien lisäksi myös yksityiset sosiaalihuollon yksiköt. Asiakaslaki sisältää sosiaalihuollon asiakkaan osallistumiseen, kohteluun ja oikeusturvaan sisältävät oikeudelliset periaatteet. Lain tarkoituksena on edistää sosiaalipalveluissa asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja kohteluun.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on:

 1. neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa
 2. avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä
 3. tiedottaa asiakkaan oikeuksista
 4. toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
 5. seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle.

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, jonka tehtävä on neuvoa-antava. Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toimia myös sovittelevassa roolissa asiakkaan ja työntekijän välisissä ongelmallisissa tilanteissa. Palvelu on asiakkaille maksuton.

Klikkaa tästä, lue mitä voit tehdä, jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, palveluun tai kohteluun?

Ohjeet Turvapostin käyttöön:

 1. Kirjoita avautuvan näytön ylimpään kenttään oma sähköpostiosoitteesi, johon saapuu Turvaposti-palvelimelta lähetyksesi vahvistuspyyntö.
 2. Kirjoita viesti ja liitä mahdollinen liite/liitteet. Muistathan kirjoittaa viestiin erikseen matkapuhelinnumerosi.
 3. Voit hyväksyä viestille ehdotetun salasanan tai vaihtaa tilalle oman salasanan. Salasana toimitetaan potilasasiamiehelle automaattisesti.
 4. Klikkaa ”Lähetä”.
 5. Saat Turvaposti-palvelimelta vahvistuspyynnön sähköpostiosoitteeseesi, joka sinun pitää vielä kuitata klikkaamalla viestissä olevaa linkkiä. Viesti lähtee potilasasiamiehelle vasta tämän kuittauksen jälkeen!
Päivitetty 10.9.2021 Tulosta

Yhteystiedot potilasasiamies

Keusoten potilasasiamiespalvelut hoitaa Sosiaalitaito,
lisätietoja osoitteessa
http://sosiaalitaito.fi/potilasasiamies/

Yhteystiedot

Potilasasiamies Clarissa Peura ja Riikka Kainulainen, p. 040 833 5528

maanantai klo 12.00-15.00
tiistai - torstai klo  9.00-12.00

Suojattu Turvaposti-yhteys:

Lähetä suojattu turvasähköposti

Katso turvasähköpostin käytön ohjeet sivun lopusta 

Sähköposti: potilasasiamies(at)sosiaalitaito.fi
Huomaathan, että sähköposti ei ole tietoturvallinen väylä,
ja siksi sen käyttöä ei voida suositella arkaluonteisten tietojen lähettämiseen.

Asiakasvastaanotto vain ajanvarauksella asiakkaan kotikunnan järjestämissä tiloissa.

Sosiaaliasiamies

Kaikkien kuntien sosiaaliasiamiespalvelut hoitaa Sosiaalitaito, lisätietoja osoitteessa http://sosiaalitaito.fi/sosiaaliasiamies/

Sosiaaliasiamies Clarissa Peura ja Riikka Kainulainen, p. 040 027 7087

maanantai klo 12.00-15.00
tiistai – torstai klo 9.00-12.00

Lähetä suojattu turvasähköposti

Katso turvapostin käytön ohjeet sivun lopusta

Sähköposti: sosiaaliasiamies(at)sosiaalitaito.fi
Huomaathan, että sähköposti ei ole tietoturvallinen väylä,
ja siksi sen käyttöä ei voida suositella arkaluonteisten tietojen lähettämiseen.

Asiointitili: www.suomi.fi/viestit

Postiosoite:
Sosiaalitaito
Sosiaaliasiamies
Sibeliuksenkatu 6 A 2
04400 Järvenpää

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN

Hyvinvointialueen valmistelu

Soteuudistus.fi