Omavalvonta

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä varmistaa tuottamiensa palvelujen laatua ensisijaisesti omavalvonnalla. Kuntayhtymä varmistaa omavalvonnalla, että toiminnassa toteutuvat lainsäädännön, valvontaohjelmien ja laatusuositusten sekä kuntayhtymän itse omalle toiminnalleen asettamat vaatimukset.

Omavalvonta perustuu riskien arviointiin, jossa toimintayksiköt arvioivat palvelujen ja palveluprosessien riskejä monipuolisesti asiakkaan näkökulmasta. Tarkoituksena on, että asiakkaan palveluissa esiintyvät epäkohdat ja palvelun onnistumisen kannalta epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet pystytään tunnistamaan, ehkäisemään ja korjaamaan riittävän aikaisessa vaiheessa.

Omavalvonnan tavoitteena on, että henkilökunta arvioi koko ajan omaa toimintaansa, kuulee asiakkaita ja omaisia laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä ottaa asiakaspalautteen huomioon toiminnan kehittämisessä. Omavalvontasuunnitelma on yksi työkaluista, jonka avulla seurataan, arvioidaan ja kehitetään palvelujen laatua ja turvallisuutta toimintayksiköiden päivittäisessä asiakastyössä.

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 47§:n mukaan omavalvontasuunnitelma tulee laatia kaikissa sosiaalipalvelujen toimintayksiköissä. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä on kehittänyt sosiaalipalvelujensa omavalvontaa vuoden 2020 aikana omavalvonnan projektissa.

Projektityöryhmä on laatinut Keusoten omavalvontasuunnitelman lomakepohjan, toimintaohjeet lomakkeen käyttöön ja koulutusmateriaalin lomakkeen sisällöllisen laadun kehittämiseen. Keusoten sosiaalipalvelujen kaikki toimintayksiköt laativat omavalvontasuunnitelmat uudelle lomakepohjalle lokakuun 2020 loppuun mennessä.

Omavalvontasuunnitelma laadinta on toimintayksikön lähiesimiehen vastuulla. Omavalvontasuunnitelma tulee laatia yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Toimintayksiköt seuraavat omavalvonnan toteutumista säännöllisesti ja päivittävät toiminnassa tapahtuneet muutokset omavalvontasuunnitelmaan niin, että se on aina ajan tasalla. Omavalvontasuunnitelmat ovat toimintayksiköissä julkisesti nähtävillä, asiakkaiden saatavilla ja ne julkaistaan Keusoten verkkosivuilla.

Keusoten omavalvontasuunnitelmat löydät tästä linkistä.

Päivitetty 15.9.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN