Omavalvonta ja omavalvontasuunnitelmat

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä varmistaa tuottamiensa palvelujen laatua ensisijaisesti omavalvonnalla. Kuntayhtymä varmistaa omavalvonnalla, että toiminnassa toteutuvat lainsäädännön, valvontaohjelmien ja laatusuositusten sekä kuntayhtymän itse omalle toiminnalleen asettamat vaatimukset.

Omavalvonta perustuu riskien arviointiin, jossa toimintayksiköt arvioivat palvelujen ja palveluprosessien riskejä monipuolisesti asiakkaan näkökulmasta. Tarkoituksena on, että asiakkaan palveluissa esiintyvät epäkohdat ja palvelun onnistumisen kannalta epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet pystytään tunnistamaan, ehkäisemään ja korjaamaan riittävän aikaisessa vaiheessa. Omavalvonnan tavoitteena on, että henkilökunta arvioi koko ajan omaa toimintaansa, kuulee asiakkaita ja omaisia laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä ottaa asiakaspalautteen huomioon toiminnan kehittämisessä.

Omavalvontasuunnitelma

Omavalvontasuunnitelma on yksi työkaluista, jonka avulla seurataan, arvioidaan ja kehitetään palvelujen laatua ja turvallisuutta toimintayksiköiden päivittäisessä asiakastyössä. Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 47§:n mukaan omavalvontasuunnitelma tulee laatia kaikissa sosiaalipalvelujen toimintayksiköissä. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä on kehittänyt sosiaalipalvelujensa omavalvontaa vuoden 2020 aikana omavalvonnan projektissa. Projektityöryhmä on laatinut Keusoten omavalvontasuunnitelman lomakepohjan, toimintaohjeet lomakkeen käyttöön ja koulutusmateriaalin lomakkeen sisällöllisen laadun kehittämiseen.

Omavalvontasuunnitelman laadinta on toimintayksikön lähiesimiehen vastuulla. Omavalvontasuunnitelma tulee laatia yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Toimintayksiköt seuraavat omavalvonnan toteutumista ja päivittävät toiminnassa tapahtuneet muutokset omavalvontasuunnitelmaan niin, että se on aina ajan tasalla. Omavalvontasuunnitelmat ovat toimintayksiköissä julkisesti nähtävillä, asiakkaiden saatavilla ja ne julkaistaan Keusoten verkkosivuilla.

Keusoten sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelmat

Siirry tästä linkistä aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelmiin

Siirry tästä linkistä ikääntyneiden ympärivuorokautisten palvelujen omavalvontasuunnitelmiin

Siirry tästä linkistä kotona asumista tukevien palvelujen omavalvontasuunnitelmiin

Siirry tästä linkistä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen omavalvontasuunnitelmiin

Siirry tästä linkistä useita asiakasryhmiä koskevien palvelujen omavalvontasuunnitelmiin

Siirry tästä linkistä vammaispalvelujen omavalvontasuunnitelmiin

Päivitetty 11.6.2021 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN

Hyvinvointialueen valmistelu

Soteuudistus.fi