Vaikutusten ennakkoarviointi (evaus)

Päätöksenteossa tehdään vaikutusten ennakkoarviointia myös hyte-työn näkökannalta. 
Vaikutusten ennakkoarvioinnissa arvioidaan, millainen vaikutus päätöksellä on

- omahoitoon hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä vahvistavasti.
- kansansairauksiin vähenemiseen, mukaan lukien mielenterveyden riskitekijät ja yksinäisyyden ennaltaehkäisy
- hyvinvointi- ja terveyseroja kaventavasti sekä eriarvoisuutta vähentävästi
- yksilöön tai yhteisöön kohdistuvia haittoja ennaltaehkäisevästi, vähentävästi tai poistavasti
- yksilöä tai yhteisöä voimistavasti
- osallisuuden ja yhteisöllisyyden mahdollistumiseksi

Päivitetty 29.7.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 

 
Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694


Operaattorin (CGI) välittäjätunnus: 003703575029
Operaattori CGI Suomi Oy


Paperilaskut:
Keski-Uudenmaan sote ky
Ostolaskujen käsittely
PL 1, 05801 Hyvinkää


Laskujen liitteet lähetetään:
Keski-Uudenmaan sote ky
PL 46, 05801 Hyvinkää