Osallisuuden mahdollistaminen

Osallisuus on kuulluksi, arvostetuksi ja ymmärretyksi tulemista sekä halua ja mahdollisuutta päättää ja vaikuttaa. Asukasosallisuudella tarkoitetaan alueen asukkaiden oikeutta osallistua ja vaikuttaa alueensa päätöksentekoon ja palveluihin.

Osallisuusohjelma (valmisteilla) on Keusoten strategiaa ohjaava asiakirja, joka

  • edistää osallisuuden toteutumista toimintakulttuurina
  • määrittelee osallisuuden edistämiseen liittyvät tavoitteet ja niihin kytketyt mittarit
  • laatii palvelualueille ehdot asiakasosallisuuden minimitason sisällöistä
  • kuvaa, mitä keinoja on asiakasosallisuuden mahdollistamiseksi, osallistumisen kanavat
  • ohjaa asiakasosallisuutta vahvistaviin ratkaisuihin asiakastyössä ja palvelujen kehittämisessä

Linkkejä:
Keusoten Osallisuusohjelma  (tulossa)

Asukasneuvosto

Asukasneuvoston tarkoituksena on kehittää sosiaali- ja terveyspalveluja yhdessä asukkaiden ja henkilöstön kanssa. Tavoitteena on tuottaa palvelut asukkaiden tarpeita vastaavaksi, vaikuttaviksi, oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti. Asukasneuvosto mahdollistaa, että palvelujen synnyttämä asiakaskokemus on hyvä ja palvelujen käyttöön kannustava. Asukasneuvostot ovat osa Keusoten osallisuusohjelmaa.

Linkkejä:
Asukasneuvoston tapaaminen 4.9.2019 klo 18 - 20 Hyvinkää.

Päivitetty 8.8.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 

 
Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694


Operaattorin (CGI) välittäjätunnus: 003703575029
Operaattori CGI Suomi Oy


Paperilaskut:
Keski-Uudenmaan sote ky
Ostolaskujen käsittely
PL 1, 05801 Hyvinkää


Laskujen liitteet lähetetään:
Keski-Uudenmaan sote ky
PL 46, 05801 Hyvinkää