Eriarvoisuuden vähentäminen, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen ja kansansairauksien ennaltaehkäisy

Väestön terveys on viime vuosina kehittynyt myönteisesti, mutta terveyserot ovat kasvaneet. Huonompiosaisten terveyden ja hyvinvoinnin kehitys on hitaampaa muuhun väestöön verrattuna. Terveyseroja kaventamalla vähennetään sairastavuutta sekä parannetaan väestön työ- ja toimintakykyä. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tulee kohdella kaikkia tasa-arvoisesti.

Päivitetty 29.7.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 

 
Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694


Operaattorin (CGI) välittäjätunnus: 003703575029
Operaattori CGI Suomi Oy


Paperilaskut:
Keski-Uudenmaan sote ky
Ostolaskujen käsittely
PL 1, 05801 Hyvinkää


Laskujen liitteet lähetetään:
Keski-Uudenmaan sote ky
PL 46, 05801 Hyvinkää