Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE)

Hyvinvoinnin määritelmä käsittää muun muassa termit elämänlaatu ja elämään tyytyväisyys. Henkilökohtaisesti koettu terveys ja sairauksien poissaolo lisäävät hyvinvointia ja koettu yksinäisyys puolestaan heikentää sitä. Terveys tuottaa onnellisuutta ja koettu onnellisuus on terveyden voimavara.

Toimintamme tavoitteena on alueen väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen turvaamalla alueemme asukkaille tasa-arvoiset, laadukkaat ja asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Tuemme asukkaita kiinnostumaan omasta hyvinvoinnista ja terveydestä ja hyödynnämme palveluissa asukkaiden omia voimavaroja sekä asiantuntijuutta. Lue lisää HYTE-tavoitteistamme.

Asukkaan osallisuus

Asukkaalle osallisuus tarkoittaa sitä, että asiakkaat tulevat kuulluksi ja kohdatuksi palvelutilanteissa. Heillä on käytössä ajantasainen tieto Keusoten palveluista ja tieto on helposti saavutettavissa. Asukkailla on myös mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin ja osallistua sote-palvelujen kehittämiseen erilaisin keinoin. Lue lisää osallisuusohjelmastamme 

Järjestö- ja yhdistystoiminta on keskeinen resurssi asetettujen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteiden saavuttamisessa moniammatillisessa ja -alaisessa yhteistyössä.

Sähköinen omahoito ja asiointi

Sähköiset omahoidon ja asioinnin menetelmät mahdollistavat osallisuuden oman ja läheisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, ylläpitoon ja uusien haittojen ehkäisyyn. Menetelmien käyttö on pääsääntöisesti mahdollista vuorokauden ympäri, maksuttomasti, itselle sopivin välinein. Kansallisista menetelmistä koostuva kokonaisuus on laadukas ja ajantasaisten ohjeiden ja suositusten mukainen.

Tutustu Keusoten Hoida itseäsi -sivulla olevaan aihekohtaiseen tietoon sekä ota käyttöösi sähköisiä omahoidon tuen menetelmiä. Tarjolla on muun muassa verkkokursseja, itsearviointitestejä, sähköinen terveystarkastus ja valmennus -ohjelma sekä videoita ja ohjeita omahoidon ja asioinnin tueksi. Omat mittausmenetelmät ja –tulokset tuottavat arvokasta tietoa terveyden- ja hyvinvoinnin tilasta, joten ammattilainen arvostaa mittaustuloksia.

Joko sinä käytät digiä oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä?

Hoida itseäsi Täältä lisätietoa aihekohtaisista omahoidon tuen sähköisistä menetelmistä

Sähköinen omahoito ja asiointi Keusoten alueen maksuttomia palveluita ja menetelmiä

Sähköisen omahoidon tavoitteet osana alueellista hyvinvointisuunnitelmaa

Päivitetty 17.3.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 

 
Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694


Operaattorin (CGI) välittäjätunnus: 003703575029
Operaattori CGI Suomi Oy


Paperilaskut:
Keski-Uudenmaan sote ky
Ostolaskujen käsittely
PL 1, 05801 Hyvinkää


Laskujen liitteet lähetetään:
Keski-Uudenmaan sote ky
PL 46, 05801 Hyvinkää