Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin määritelmä käsittää muun muassa termit elämänlaatu ja elämään tyytyväisyys. Henkilökohtaisesti koettu terveys ja sairauksien poissaolo lisäävät hyvinvointia ja koettu yksinäisyys puolestaan heikentää sitä. Terveys tuottaa onnellisuutta ja koettu onnellisuus on terveyden voimavara.

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän (Keusote) toiminnan tavoitteena on alueen väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (hyte-työ) turvaamalla tasa-arvoiset, laadukkaat ja asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut.  Hyte-työ on kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tapahtuvaa eriarvoisuuden vähentämistä, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista sekä kansansairauksien ennaltaehkäisyä ja osallisuuden mahdollistamista.  Alueen asukkaita tuetaan kiinnostumaan ja osallistumaan omasta hyvinvoinnista ja terveydestä ja palveluissa hyödynnetään asukkaiden omat voimavarat sekä asiantuntijuus. Asiantuntijuutta vahvistetaan omahoidon eri menetelmin.  Omahoidolla on merkitystä kaikissa palvelujen vaiheissa, esimerkiksi ennakoivassa hyte-työssä. Ennakoivan työn tavoitteena on tarttua ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta uusia haittoja ei pääse muodostumaan. Sähköiset menetelmät ovat yhä useammin osa asukkaiden hyte –työtä, ryhmä-, vertais- ja vapaaehtoistoiminnan kokonaisuuksien ohella.

Linkkejä:

Vaikutusten ennakkoarviointi, THL

Päivitetty 18.2.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 

 
Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694


Operaattorin (CGI) välittäjätunnus: 003703575029
Operaattori CGI Suomi Oy


Paperilaskut:
Keski-Uudenmaan sote ky
Ostolaskujen käsittely
PL 1, 05801 Hyvinkää


Laskujen liitteet lähetetään:
Keski-Uudenmaan sote ky
PL 46, 05801 Hyvinkää