Saavutettavuus

Saavutettavuus on asiakaslähtöisyyttä. Digitaalisten palveluiden saavutettavuutta arvioidaan kolmesta näkökulmasta; tekninen saavutettavuus, helppokäyttöisyys ja ymmärrettävyys.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa julkista sektoria ja osaa yksityisen sektorin organisaatioista noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia. Keski-Uudenmaan sote kehittää verkkosivujaan saavutettavammaksi direktiivin määräämässä ajassa, 23.9.2020 mennessä.

Lisätietoja saavutettavuudesta:

Saavutettavuusseloste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä pyrkii takaamaan www.keski-uudenmaansote.fi -verkkosivun saavutettavuuden Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 ja Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee www.keski-uudenmaansote.fi -sivustoa.
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän verkkosivut julkaistiin 10.9.2019. Sivusto uudistetaan kokonaan vuoden 2021 loppupuolella.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:


a) Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen.
• Osasta sivuston kuvia puuttuu alt-teksti.
• Sivusto sisältää otsikoita, joita ei ole merkitty oikeilla otsikkotasoilla.
• Sisällön muotoilemisessa on käytetty HTML-koodia.
• Osa linkeistä tunnistetaan vain värin perusteella.
• Valtuuston kokousvideoista puuttuu tekstitys.


b) kohtuuton rasite
• Pöytäkirjat ja muut dokumentit ovat pdf-muodossa, eivätkä vielä saavutettavia. Tiedostojen saavutettavuutta parannetaan jatkuvasti, ja uudelle sivustolle viedään vain saavutettavia dokumentteja.

Muista järjestelmistä tulevat sisällöt

Verkkopalvelussa on muista järjestelmistä tuotuja sisältöjä, joiden saavutettavuuspuutteet ovat peräisin alkuperäisestä järjestelmästä.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 27.4.2020
Tämän selosteen tiedot perustuvat itsearvioon. Siteimprove-työkalua käytettiin sivuston teknisen rakenteen analysoimiseen.
Selostetta tarkistettiin viimeksi 10.3.2021.

Palaute verkkosivujen saavutettavuudesta ja yhteystiedot

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän viestintä vastaa saavutettavuusasioiden käsittelystä, valvonnasta ja kehittämisestä. Saavutettavuusseloste tarkastetaan kerran vuodessa.

Saavutettavuutta koskevia kyselyitä, puutteita ja kehitysehdotuksia voit lähettää tämän linkin kautta.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit ilmoittaa asiasta valvontaviranomaiselle.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000
________________________________________
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (EUVL L 327, 2.12.2016, s. 1).
Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1523, annettu 11 päivänä lokakuuta 2018, saavutettavuusselosteen mallista julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 mukaisesti (EUVL L 256, 12.10.2018, s. 103).


Avaa linkistä asiakaspalautejärjestelmän Saavutettavuusseloste.  

Päivitetty 12.3.2021 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN

Hyvinvointialueen valmistelu

Soteuudistus.fi