Odotusajat ikääntyneiden sosiaalipalveluihin

Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetty sosiaalipalvelu viimeistään kolmessa kuukaudessa siitä, kun tarve palvelulle on todettu ja palvelusta on tehty myönteinen päätös. Iäkkään henkilön palvelutarpeen arviointi on käynnistettävä viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta.

Kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän odotusajat ikääntyneiden sosiaalipalveluihin

Palvelut Laissa määritelty enimmäisaika Keusote, keskiarvo 1.11.2020-30.4.2021

Keusote, keskiarvo 1.3.-30.4.2021

Iäkkään henkilön palvelutarpeen arviointi aloitettu -
Palveluasuminen Kolmen kuukauden kuluttua päätöksestä  31 vuorokautta
Tehostettu palveluasuminen Kolmen kuukauden kuluttua päätöksestä 

64 vuorokautta

Palvelutarpeen arviointi kaikille 75-vuotta täyttäneille sekä vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 9 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaista ylintä hoitotukea saaville yli 65-vuotiaille Aloitettu seitsemän (7) arkipäivän aikana vireilletulosta 5 arkipäivää
Päivitetty 14.6.2021 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN

Hyvinvointialueen valmistelu

Soteuudistus.fi