Palveluseteli

Palvelusetelit oman tuotannon täydentäjinä

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä kehittää parhaillaan palvelusetelitoimintaa. Palvelusetelit ovat vaihtoehto omalle palvelutuotannolle ja niiden avulla on tarkoitus täydentää kuntayhtymän omaa palvelutuotantoa. Ensivaiheessa tavoitteena on laajentaa palveluseteleiden käyttöä ikääntyneiden ja vammaisten palveluissa. Uusien palveluseteleiden käyttöönotosta tiedotamme syksyn 2021 aikana.

Palvelusetelin avulla voi hankkia kuntayhtymän määrittelemiä palveluja palvelusetelitoimintaan hyväksytyiltä yksityisiltä palveluntuottajilta palvelusuunnitelman mukaisesti. Huomioithan, että palveluseteleitä ei myönnetä terveydenhuollon palveluihin. Tällä hetkellä palvelusetelin saatavuudessa on vielä kuntakohtaisia eroja.

Voit tiedustella mahdollisuutta palveluseteliin

Ikäihmisten neuvonta ja ohjaus,
p. 019 226 0403, arkisin ma-to 8-15, perjantaisin ja arkipyhien aattoina 8-13

Vammaispalvelujen neuvonta ja ohjaus,
p. 019 226 0433, ma–pe klo 9–11

Palvelusetelit

Palveluseteli on tarkoitettu ikääntyneille pienituloisille henkilöille.

Palvelusetelin arvo on 30 euroa tunnilta. Asiakkaan omavastuuosuus voi olla maksimissaan 10 euroa tunnilta. 

Kotiapupalvelun palvelusetelillä voidaan myöntää kotipalveluun sisältyviä tukipalveluita, kuten ruuanvalmistus apua, vaatehuolto- ja siivouspalvelua sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluita, joita ovat esimerkiksi asiointiapu, saattopalvelu ja ulkoilussa avustaminen. Kotiapupalvelu myöntämisen perusteet.pdf

Kotiapupalvelun palvelusetelissä on käytössä palvelusetelisääntökirja, joka sisältää kaksi osaa, sääntökirjan yleisen osan (pdf) ja palvelukohtaisen osan (pdf).

Sääntökirjojen vaatimukset koskevat kaikkia kotiapupalvelun palvelusetelituottajia ja palvelusetelitoimintaa.

Omaishoidon lakisääteisen vapaan palveluseteli otetaan käyttöön kesäkuun 2021 aikana koko Keski-Uudenmaan soten alueella. 

Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, jolle on tehty päätös omaishoidon tuesta ja siihen perustuva omaishoitosopimus omaishoitajan ja kuntayhtymän kanssa.

Palveluseteli voidaan myöntää myös muun omaishoidon tueksi tarveharkinnan ja määrärahojen puitteissa silloin kun omaishoitajan antama hoito ja huolenpito on päivittäin sitovaa ja omaistaan hoitavan tehtävät on kirjattu hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmaan, mutta hoitaja ei halua tehdä sopimusta omaishoidon tuesta.

Omaishoidon lakisääteisen vapaan aikainen hoito voidaan järjestään hoidettavalle palvelusetelillä 

  • ympärivuorokautisessa asumispalvelussa,
  • lyhytaikaisessa laitoshoidossa,
  • kotiin annettavana hoidon ja hoivan palveluna.  

Omaishoitajan lakisääteiset vapaat voidaan toteuttaa myös yhdistelemällä yllä olevia järjestämistapoja.

Palveluseteleitä voidaan myöntää omaishoidon lakisääteistä vapaata varten enintään kolme (3 kpl) kuukautta kohden ja 36 kpl kalenterivuotta kohden.
Palvelusetelit on käytettävissä niiden kertymisvuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Yhden palvelusetelin arvo 140 € /vrk.

Omaishoidon lakisääteisen vapaan palvelusetelissä on käytössä palvelusetelisääntökirja, joka sisältää kaksi osaa, sääntökirjan yleisen osan (pdf) ja palvelukohtaisen osan (pdf)

Sääntökirjojen vaatimukset koskevat kaikkia kotiapupalvelun palvelusetelituottajia ja palvelusetelitoimintaa.

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja soveltamisohjeet 1.10.2020 alkaen löytyy tästä (pdf)

Säännöllinen kotihoito on ikäihmisten kotiin vietävää hoivan- ja hoidon apua.

Palvelusetelin avulla järjestetyn säännöllisen kotihoidon aloittaminen edellyttää aina palvelutarpeen arviointia, joka tehdään kotiutumisentuen arviointijaksolla. Asiakkaan tulee täyttää kotihoidon myöntämisperusteet (pdf).

Asiakkaalle myönnettävän palvelusetelin arvo on tulosidonnainen. Tulojen mukaan määräytyvän palvelusetelin arvo vuonna 2021 on maksimissaan 35 € tunti ja minimissään 7 € tunti. Palvelusetelin käyttäjälle muodostuu aina omavastuuosuus, joka muodostuu palveluntuottajan tuntihinta miinus tulosidonnaisen setelin arvo.

Säännöllisen kotihoidon palveluseteliin ei kuulu kotihoidon lääkäripalvelut eikä lääkkeiden koneellinen annospussijakelu. Asiakas maksaa lääkäripalvelut ja apteekin koneellisen annospussijakelun itse. Lääkäripalvelut asiakas voi hoitaa terveyskeskuksen tai yksityisen lääkäriaseman kautta. Lääkkeiden koneellisen annospussijakelun, asiakas ostaa itse valitsemastaan apteekista.

Säännöllisen kotihoidon palvelusetelissä on käytössä palvelusetelisääntökirja, joka sisältää kaksi osaa, sääntökirjan yleisen osan (pdf) ja palvelukohtaisen sääntökirjan (pdf)

Sääntökirjojen vaatimukset koskevat kaikkia säännöllisen kotihoidon palvelusetelituottajia ja palvelusetelitoimintaa.

Palveluseteli otetaan käyttöön myöhemmin vuoden 2021 aikana. Tiedotamme palvelusetelin käyttöönotosta lähempänä ajankohtaa.

Palveluseteli otetaan käyttöön myöhemmin vuoden 2021 aikana. Tiedotamme palvelusetelin käyttöönotosta lähempänä ajankohtaa.

Lisätietoja:  

Ikääntyneiden ja vammaistenpalvelut, Riitta Riihiaho, riitta.riihiaho@keusote.fi

Päivitetty 17.5.2021 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN

Hyvinvointialueen valmistelu

Soteuudistus.fi