Vammaispalvelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä tuottaa vammaispalveluja jäsenkuntien (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula) asukkaille.

Vammaispalveluihin kuuluu asiakkaiden ohjaus ja neuvonta vammaispalvelulain mukaisista palveluista sekä palvelutarpeen arviointi ja päätöksenteko sekä palvelusuunnitelman mukainen sosiaalityö ja –ohjaus.

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestettäessä otetaan huomioon asiakkaan yksilöllinen avun tarve. Vammaispalvelulain perusteella myönnettävien palvelujen ja etuuksien tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa hänelle riittäviä ja sopivia palveluja tai tukitoimia muun lain nojalla. Palveluiden ja tukitoimien tarpeen tulee johtua vammasta tai sairaudesta, josta aiheutuva haitta on pitkäaikainen. 

Kehitysvammahuolto

Erityishuoltona myönnettävien palveluiden tarkoituksena on edistää kehitysvammaisen henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, edistää hänen omintakeista toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan, sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito.

Erityisiä, tarvittavia tukitoimia voidaan myöntää mm. sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain perusteella. Jos nämä eivät ole riittäviä kattamaan kehitysvammaisen henkilön palveluntarvetta, asiakkaalle voidaan myöntää palveluja kehitysvammalakiin perustuvana erityishuoltona.

Edistämme alueellista yhteistyötä vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa Keski-Uudenmaan sotessa yhteistyössä Etevan ja Uudenmaan alueen kanssa.

Vammaispalveluiden keskitetty neuvontanumero on  019 226 0433 ja se palvelee arkisin klo 9-14. Kuntakohtaiset yhteystiedot löydät alla olevasta valikosta.

Suutarinkatu 2 D (2. krs)
05900 Hyvinkää
(esteetön sisäänkäynti Suutarinkatu 2 C)

Tapaamiset sovittava ajanvarauksella.

Vammaisten sosiaalityön ja -ohjauksen vs. esimies Antti Sarantaus

p. 040 317 4011

asiakastyön ja palveluprosessien johtaminen

Sosiaalityöntekijä Kirsi Forsström (18.5. alkaen), lasten ja nuorten (0-25 v.) vammais- ja kehitysvammapalvelut

p. 0400 876 972

Sosiaalityöntekijä Eva-Maria Korhonen, omaishoito
p. 040 726 9183

Sosiaaliohjaaja Freya Hägglund, lasten ja nuorten (0-25 v.) vammais- ja kehitysvammapalvelut
p. 040 628 1427

Sosiaaliohjaaja lasten ja nuorten (0-25v.) vammais- ja kehitysvammapalvelut
p. 040 087 6972

Sosiaaliohjaaja Virpi Laiho, aikuisten (yli 25v.) vammais- ja kehitysvammapalvelut
p.040 186 2930

Sosiaaliohjaaja Eila Luik, aikuisten (yli 25v.) vammais- ja kehitysvammapalvelut
p. 040 660 3763

TUKIPALVELUTIIMI

Koordinoiva esimies, Mira Rantanen
p. 040 665 0835

Asiakassihteeri, Jaana Saarholm, asiakaslaskutus
p. 040 673 5446

Asiakassihteeri, Kati Siljander, vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden taksikortit
p. 040 672 8825, ti-to klo 8-13 ja pe klo 8- 11

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@keusote.fi

Käynti- ja  postiosoite:
Vammaisten palvelut
Myllytie 11 (4. krs)
04410 Järvenpää

Toimistosihteeri Kirsti Vilkkula
p. 040 315 2607

- neuvonta, laskutus, tukihenkilöpalkkioiden maksatus, taksikortit

Toimistosihteeri Johanna Mölsä
p. 040 315 2384

- taksikortit, neuvonta, laskutus

Toimistosihteeri Maritta Hirvonen
p. 040 314 5723

- omaishoidon tuen maksatus

Sosiaaliohjaaja Satu Parkkonen, aikuisten (yli 25 v.) vammais- ja kehitysvammapalvelut
p. 040 315 3366

- vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu, pienet asunnon muutostyöt

Sosiaalityöntekijä Anna Weissmann, aikuisten (yli 25 v.) vammais- ja kehitysvammapalvelut
p. 040 315 2779

Sosiaalityöntekijä Päivi Jalkanen, lasten ja nuorten (0-18 v.) vammais- ja kehitysvammapalvelut
p. 040 315 2394

Sosiaaliohjaaja Sirkka-Liisa Räisänen, lasten ja nuorten (18-24 v.) vammais- ja kehitysvammapalvelut
p. 040 315 2720

Sosiaaliohjaaja Helena Palo, omaishoidon tuki (0-64 v.)
p. 040 674 9109

Koordinoiva esimies aikuisten tiimi Sari Juhila
p. 040 314

- Asiakastyön ja palveluprosessien johtaminen

(sijainen Antti Sarantaus
p. 040 317 4011

Koordinoiva esimies lasten ja nuorten tiimi Petra Katilainen
p. 040 315 3414

- Asiakastyön ja palveluprosessien johtaminen

Postiosoite: Vammaisten palvelut, Myllytie 11, 04410 Järvenpää
Käyntiosoite: Myllytie 11 (4. krs), 04410 Järvenpää
Asiakastapaamisia voidaan sopia myös Mäntsälän toimitiloihin.

Sosiaalityöntekijä Sirkku Paajanen
p. 040 314 5743
•Lasten ja nuorten (0-25-v) vammais- ja kehitysvammapalvelut sekä omaishoidon tuki

Sosiaaliohjaaja Hanna Kurtti
p. 040 314 5798
•Aikuisten (yli 25-v) vammais- ja kehitysvammapalvelut sekä omaishoidon tuki

Toimistosihteeri Maritta Hirvonen
p. 040 314 5723
•Taksikortit, ostolaskut, asiakasmaksut, omaishoidon tuen maksatus

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@keusote.fi

Vammaisten sosiaalityön ja –ohjauksen esimies Sari Juhila
p. 040 314 3397
(sijainen Petra Katilainen 14.4.–16.8.2020, p. 040 315 3414)

• Asiakastyön ja palveluprosessien johtaminen

Postiosoite: Vammaisten palvelut, PL 46, 05801 Hyvinkää
Käyntiosoite: Suutarinkatu 2 D (2. krs), 05900 Hyvinkää
(esteetön sisäänkäynti Suutarinkatu 2 C)
Asiakastapaamisia voidaan sopia myös Nurmijärven toimitiloihin.

Sosiaalityöntekijä
p. 040 317 2271
• Lasten ja nuorten (0-24 v) vammais- ja kehitysvammapalvelut sekä omaishoidon tuki

Sosiaalityöntekijä Hilkka Suominen
p. 040 317 2216
• Aikuisten (yli 25 v) vammais- ja kehitysvammapalvelut sekä omaishoidon tuki

Sosiaaliohjaaja Marjatta Berg (sij. Sanna Simanainen)
p. 040 317 4097
• Lasten ja nuorten (0-24 v) kehitysvammapalvelut, kuljetuspalvelut ja omaishoidon tuki

Sosiaaliohjaaja Tiina Hietala (sij. Sari Pyyhtiä)
p. 040 317 4397
• Aikuisten (yli 25 v) kehitysvammapalvelut, kuljetuspalvelut ja omaishoidon tuki

Sosiaaliohjaaja Niko Koivisto
p. 040 317 3028
• kuljetuspalvelut ja omaishoidon tuki

Asiakassihteeri Tuija Kuljunlahti
p. 040 317 3474
•Taksikortit, ostolaskut, asiakasmaksut, omaishoidon tuen maksatus

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@keusote.fi

Koordinoiva esimies aikuisten tiimi (yli 25v.) Sari Juhila
p. 040 314 3397
(sijainen Antti Sarantaus 14.4.–16.8.2020, p. 040 317 4011)
- Asiakastyön ja palveluprosessien johtaminen

Koordinoiva esimies lasten ja nuorten tiimi (0-24v.) Petra Katilainen
p. 040 315 3414
- Asiakastyön ja palveluprosessien johtaminen

Postiosoite: Vammaisten palvelut, Myllytie 11, 04410 Järvenpää
Käyntiosoite: Myllytie 11 (4. krs), 04410 Järvenpää
Asiakastapaamisia voidaan sopia myös Mäntsälän toimitiloihin.

Sosiaalityöntekijä Sirkku Paajanen
p. 040 314 5743
•Lasten ja nuorten (0-25-v) vammais- ja kehitysvammapalvelut sekä omaishoidon tuki

Sosiaaliohjaaja Hanna Kurtti
p. 040 314 5798
•Aikuisten (yli 25-v) vammais- ja kehitysvammapalvelut sekä omaishoidon tuki

Toimistosihteeri Maritta Hirvonen
p. 040 314 5723
•Taksikortit, ostolaskut, asiakasmaksut, omaishoidon tuen maksatus

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@keusote.fi

Vammaisten sosiaalityön ja –ohjauksen esimies Sari Juhila
p. 040 314 3397
(sijainen Petra Katilainen 14.4.–16.8.2020, p. 040 315 3414)

• Asiakastyön ja palveluprosessien johtaminen

Postiosoite: Vammaisten palvelut, PL 90, 04301 Tuusula
Käyntiosoite: Terveysasema, Hyryläntie 13 A, 4. krs, 04300 Tuusula

Sosiaalityöntekijä
p. 040 314 3320
•Lasten ja nuorten (0-25-v) vammais- ja kehitysvammapalvelut sekä omaishoidon tuki

Sosiaalityöntekijä Sari Virrankari
p. 040 314 3312
•Aikuisten (yli 25-v) vammais- ja kehitysvammapalvelut sekä omaishoidon tuki

Sosiaaliohjaaja Hanna-Leena Iskanius
p. 040 314 3309
•Kehitysvammaisten henkilöiden palvelut, kuljetuspalvelut ja omaishoidon tuki
•Asiakkaat sukunimen alkukirjaimen mukaan A-L

Sosiaaliohjaaja Päivi Riikonen
p. 040 314 4829
Kehitysvammaisten henkilöiden palvelut, kuljetuspalvelut ja omaishoidon tuki
•Asiakkaat sukunimen alkukirjaimen mukaan M-Ö

Palveluohjaaja Sari Liukola
p. 040 314 4828
•Perhehoito, tilapäishoidon ja omaishoidon vapaiden järjestelyt

Toimistosihteeri Tuija Kotonen
p. 040 314 3311
•Taksikortit, ostolaskut, asiakasmaksut, omaishoidon tuen maksatus

Toimistosihteeri Nina Weurlander
p. 040 314 3318
•Taksikortit, ostolaskut, asiakasmaksut, omaishoidon tuen maksatus

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@keusote.fi

Vammaisten sosiaalityön ja –ohjauksen esimies Sari Juhila
p. 040 314 3397
(sijainen Petra Katilainen 14.4.–16.8.2020, p. 040 315 3414)
• Asiakastyön ja palveluprosessien johtaminen

Päivitetty 2.6.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN