Painonhallinta

Lihavuus ja pysyvä painonhallinta

Tiesitkö, että pysyvän painonhallinnan perustana ovat pysyvät muutokset ruokavaliossa ja liikuntatottumuksissa? Liikunta kuluttaa energiaa ja tukee täten painonhallintaa. Liikunnalla on runsaasti myös hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. Lihavuuteen liittyvien sairauksien ennaltaehkäisyllä vaikutetaan toimintakyvyn ylläpitoon ja elämän laadun paranemiseen.

Liiku aina kun voit, esimerkiksi hissin tai auton käytön sijaan, työmatkoilla sekä arjen askareissa. Työmatka- ja arkiliikunnalla voi painonhallinnan lisäksi kohottaa kestävyyskuntoa sekä nivelten ja lihasten toimivuutta, virkistää mieltä ja parantaa muistia. Työmatkaliikunta töihin mennessä virittää työpäivään ja tullessa kotiin siirtää ajatukset pois töistä.

Säännöllinen painon ja vyötärönympäryksen seuranta auttavat pysymään tavoitteessa.

Nälkää ei kuitenkaan pidä nähdä. Painonhallitsija auttaa itseään voimaan hyvin säännöllisellä ateriarytmillä ja kiinnittämällä huomioita aterian sisältämän energian määrään.

Opettele tunnistamaan ja ennakoimaan tilanteet, joissa painosi kääntyy herkästi nousuun. Tyypillisiä tällaisia tilanteita ovat liikunnan väheneminen, tupakoinnin lopettaminen, alkoholin käytön lisääntyminen, raskaus tai vaihdevuosiaika, stressitilanteet, uni- ja mielialaoireet tai muu poikkeama terveydentilassa.

Lisätietoa ja omahoidon tueksi

Vajaaravitsemus

Tiesitkö, että vajaaravitsemus altistaa infektioille sekä koordinaation ja lihasvoiman heikentyessä kaatumisille? Muun muassa näistä syistä vajaaravitsemus voi olla esteenä ikääntyneen kotona pärjäämiselle. Vajaaravitsemus voi olla seurausta vähäisestä ravinnosta johtuvasta nälkiintymisestä mutta myös sairauteen liittyvä.

Kaikenikäisen, mutta erityisesti ikääntyneen äkillinen, tahaton laihtuminen on aina hälytysmerkki jostain. Tästä syystä myös ikääntyneen säännöllinen painon kontrollointi on suotavaa. Painon mittaaminen onnistuu maksuttomasti muun muassa terveysasemien omapisteillä. Laihduttamista ei suositella ikääntyneille vaan oleellisempaa on tarkastella ravinnon määrää ja laatua sekä niiden suhdetta voimassa olevaan terveyteen.

Kaiken ikäisten vajaaravitsemusta voi ennaltaehkäistä monipuolisella ja säännöllisellä ruokavaliolla, joka on tärkeää erityisesti sairauden yhteydessä. Eri ikäisellä on erilainen tarve ravitsemuksesta saatavalle energialle. Esimerkiksi lapsi tarvitsee kasvaessaan enemmän energiaa kuin liikkumaton aikuinen.

Lisätietoa ja omahoidon tueksi

 

 

 
Päivitetty 29.5.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN