Lapsen lääkehoito varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma tukee lapsen huoltajien, varhaiskasvatuksen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon henkilöstön yhteistyötä lapsen lääkehoidossa. Tavoite on, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi hoitopaikassa sairaudestaan huolimatta, ja vanhemmat voivat levollisin mielin viedä lapsensa hoitoon.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä ja kuntien varhaiskasvatus ovat yhteistyössä valmistelleet varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelmaa kuntayhtymän alueelle. Valmisteluvaiheessa olevia suunnitelmia voidaan hyödyntää kuntien varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lapsen osalta huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Suunnitelmien käytöstä annettua palautetta hyödynnetään valmistelussa vielä ennen suunnitelmien lopullista hyväksyntää.

Varhaiskasvatusyksikön lääkehoitosuunnitelmasta vastaa yksikön eli päiväkodin johtaja. Lapsen osalta lapsen huoltaja ja varhaiskasvatus tekevät yhdessä lapsen lääkehoitosuunnitelman niin lyhytaikaisessa kuin pitkäaikaisessa lääkehoidon tarpeessa. Pitkäaikaista lääkehoitoa tarvitaan esimerkiksi astman, allergioiden, astman, diabeteksen ja epilepsian hoidossa. Turvallisen lääkehoidon varmistamiseksi lapsen lääkkeenantoa seurataan myös varhaiskasvatuksessa lapsen lääkekortilla. Lapsen lääkehoito varhaiskasvatuksessa perustuu aina lääkärin määräämiin lääkkeisiin.

Lomakkeet

(Huom! Nämä ovat luonnoksia, joita voi jo käyttää, mutta joita päivitetään)

Lapsen lääkehoitosuunnitelma lyhytaikaisessa lääkehoidossa luonnos.docx
Lapsen lääkehoitosuunnitelma pitkäaikaisessa lääkehoidossa luonnos.docx
Lapsen lääkekortti luonnos.docx
Varhaiskasvatusyksikön lääkehoitosuunnitelma luonnos 0.6.docx

Videoita lääkehoidon tueksi

Astma
Allergia-, iho- astmaliiton; Lapsen astman hoito –videosarja
Babyhalerin käyttö

Allergia
Adrenaliinikynän käyttö
Opasvideot mm. nenäsuihkeen, silmätippojen antoon

Epilepsia
Millainen sairaus on lapsen epilepsia?
Epilepsia päiväkodissa
Epilepsiakohtauksen hoito

Diabetes
Hyvinkään sairaalan diabetespoliklinikka järjestää insuliinipistoskoulutusta kerran vuodessa kuntien varhaiskasvatuksen ja koulutoimen henkilöstölle. Diabetespoliklinikka lähettää koulutuskutsun keväällä kuntien varhaiskasvatuksesta ja koulutoimesta vastaaville. Muina aikoina on mahdollista saada sopimuksen mukaan rajallisempaa koulutusta diabetespoliklinikalla tai varhaiskasvatusyksikössä.

Hyvinkään sairaalan diabetespoliklinikan yhteyshenkilö: diabeteshoitaja Pirjo Koivula, pirjo.koivula@hus.fi

Päivitetty 17.3.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN