Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä, tutkia ja kuntouttaa erilaisia puheen, kielen ja äänen häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ongelmia. Tavoitteena on riittävän varhainen pulmien toteaminen, kuntouttaminen ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin ohjaaminen.

Puheterapia perustuu asiakkaan, perheen, ja terapeutin väliseen yhteistyöhön. Yhteistyötä tehdään myös muiden tahojen, kuten neuvolan, päivähoidon, koulun psykologin, toimintaterapeutin tai fysioterapeutin kanssa.

Lasten puheterapia 

Puheterapiaan voi ohjautua asiakas, jolla on vaikeuksia puheen ymmärtämisessä, puheen tuottamisessa, syömisessä, nielemisessä, äänenkäytössä tai lukemisen- ja kirjoittamisen valmiuksissa. Puheterapeutin tehtävänä on arvioida, onko kyseessä normaali, viivästynyt vai poikkeava puheen- ja kielenkehitys. Jos lapsen vaikeudet ovat laaja-alaisia, tarvitaan moniammatillisia tutkimuksia diagnoosin ja riittävien toimenpiteiden, kuten kuntoutuksen järjestämiseksi. Tutkimusten pohjalta puheterapeutti ja muut asiantuntijat yhdessä lapsen vanhempien kanssa suunnittelevat ja toteuttavat lapsen kehityksen tueksi tarvittavia tukitoimia. Lapsen kohdalla on oleellista myös vanhempien ja läheisten ohjaus ja tukeminen.

Lapsi voi hakeutua puheterapiaan lääkärin, neuvolan, päivähoidon tai kouluterveydenhuollon suosituksesta. Terveystoimen puheterapiapalvelut painottuvat alle kouluikäisten lasten puheen- ja kielenkehityksen tutkimiseen ja kuntoutukseen.

Aikuisten puheterapia 

Aikuiset, yli 18-vuotta täyttäneet ohjautuvat puheterapiaan lääkärin lähetteellä.  Puheterapiaan hakeutumisen syinä voivat olla mm. kielellisten toimintojen vaikeudet (esim. puheen tuoton tai puheen ymmärtämisen vaikeudet), puhemotoriset vaikeudet (esim. dysartria) ja nielemisen vaikeudet 

Aikuisneurologian asiakkaiden puheterapia toteutetaan terveyskeskuksen akuuttiosastoilla ja rajoitetusti avoterveydenhuollossa. Puheterapeuttisella kuntoutuksella pyritään puheen tuoton, ymmärtämisen, lukemisen, kirjoittamisen ja nielemisen kohentamiseen. Vaikeissa kommunikoinnin häiriöissä joudutaan usein etsimään ja harjoittamaan puhetta tukevia ja korvaavia keinoja yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. 

Käyntimaksu 18 vuotta täyttäneiltä on 11,40 euroa.

 

LASTEN PUHETERAPIA
Hyvinkään sairaala/Kuntoutuspalvelut
H1-rakennus (3. krs), Sairaalankatu 1, 05850 Hyvinkää
 
 • puheterapeutti Aila Konttila p. 040 628 3085, puhelinaika ti ja to klo 12-13
LASTEN PUHETERAPIA
Postikatu 8, (2.krs), 04400 Järvenpää
 
Ajanvaraus
 • ke ja to klo 12-13
 • p. 040 315 3317
 
AIKUISTEN PUHETERAPIA
 • Kuntoutustyöryhmä, p. 040 315 3043
LASTEN PUHETERAPIA
Hyvinvointineuvola, Menninkäinen 4, Mäntsälä
puh. 040 314 5618
 
Perheneuvola, Karhukuja 1, Mäntsälä
puh. 040 314 5019
 
 
 
LASTEN PUHETERAPIA
Vaskomäentie 1, 01800 Klaukkala
Kievarintie 2, 05200 Rajamäki
 
Ajanvaraus
 • Puheterapiaan tullaan asiakkaaksi lähetteellä neuvolan kautta
LASTEN PUHETERAPIA
Hyvinvointineuvola
Latiskantie 3, Pornainen
puh. 040 314 5019
LASTEN PUHETERAPIA
Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema
Hyryläntie 13 A (2.krs.), Tuusula
 
 • puhelinaika tiistaina ja torstaina klo 12-13
 • Kati Lilja (neuvola-alueet 1, 3, 7), p. 040 314 3704
 • Hanna Liinanotko-Setälä (neuvola-alueet 2, 4, 9) p. 040 314 3670
 • Satu Salminen (neuvola-alueet 5, 6, 8) p. 0403143674

 

Jokelan terveysasema
Opintie 1, Jokela
 • puhelinaika tiistaina ja torstaina klo 12-13
 • Sinikka Kokko (neuvola-alueet 10, 11, 12) p.040 314 4013
 
Kellokosken terveysasema
Kuntotaival 2, Kellokoski
 • puhelinaika tiistaina ja torstaina klo 12-13
 • Saara Vähälä (neuvola-alueet 13, 14, 15) p. 040 314 4629

Lasten puheterapeutti määräytyy neuvolan terveydenhoitajien alueiden mukaan (tarkista neuvola-alueesi)

Aikuisten puheterapia-arviota on rajoitetusti.

Päivitetty 15.11.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 

 
Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694


Operaattorin (CGI) välittäjätunnus: 003703575029
Operaattori CGI Suomi Oy


Paperilaskut:
Keski-Uudenmaan sote ky
Ostolaskujen käsittely
PL 1, 05801 Hyvinkää


Laskujen liitteet lähetetään:
Keski-Uudenmaan sote ky
PL 46, 05801 Hyvinkää