Usein kysyttyjä kysymyksiä ikäihmisten palveluista

Tälle sivustolle on koottu usein kysyttyihin kysymyksiin ammattilaisten laatimia vastauksia. Pääset alla olevista linkeistä suoraan oikean vastauksen äärelle. Vaihtoehtoisesti voit selata sivua alaspäin.

1. Missä asioissa kannattaa ottaa yhteyttä ikäihmisten neuvontaan ja ohjaukseen?

2. Olen huolissani omaisestani tai toisesta yli 65-vuotiaasta henkilöstä. Miten ilmoitan hänen tilanteesta?

3. Olen ammattilainen / työntekijä ja olen huolissani asiakkaastani. Miten ilmoitan hänen tilanteestaan sosiaalihuoltoon?

4. Mitä tapahtuu yhteydenoton tai ilmoituksen jälkeen?

5. Miten saan hankittua tukipalveluja kotiini kuten siivouspalvelua?

6. Mikä on palvelutarpeen arviointi ja miten sellainen voidaan järjestää?

7. Miten saan yhteyden terveyspalveluihin ja kuka on hoitovastaavani?

8. Reseptini pitäisi uusia. Mitä teen?

9. Miten saan taksikortin kaupungilla asiointia varten?

10. Miten saan turvapuhelimen?

11. Rahat loppu. Mistä saan taloudellista tukea?

 

Missä asioissa kannattaa ottaa yhteyttä ikäihmisten neuvontaan ja ohjaukseen?

Ikäihmisten neuvontaan ja ohjaukseen tehtävissä yhteydenotoissa toistuvat usein alla olevat aiheet:

  • Itsenäinen selviytyminen tai arjessa jaksaminen
  • Yleinen terveys tai turvallisuus
  • Taloudellinen tilanne
  • Mielenterveys tai päihteiden käyttö
  • Asuminen
  • Yksinäisyys
  • Laiminlyönti tai kaltoinkohtelu
  • Asiointi monissa eri palveluissa ilman selkeää ratkaisua tai riittävää hoitoa

Älä jää turhaan miettimään, onko asiasi riittävän suuri tai oikeanlainen. Ammattilaisen keskusteluapu ja neuvonta ohjaa sinut oikeaan suuntaan oli tilanteesi mikä tahansa. Monesti tilanteet ratkeavat jo puhelinkeskustelussa. Tarvittaessa ohjaamme sinut oikeanlaisen tuen äärelle.

Täältä löydät yhteystietomme: Ikäihmisten neuvonta ja ohjaus

Muita ikäihmisten palveluja löydät Keusoten verkkosivuilta.

 

Olen huolissani omaisestani tai toisesta yli 65-vuotiaasta henkilöstä. Miten ilmoitan hänen tilanteesta?

 

Pyri ottamaan huoli puheeksi asianomaisen kanssa. Mikäli keskustelu onnistuu ja tilanne aiheuttaa edelleen yhteisesti huolta, kannusta henkilöä itseään ottamaan yhteyttä Ikäihmisten neuvontaan ja ohjaukseen tai hakeutumaan suoraan tarvitsemansa palvelun piiriin.

Joskus huolen puheeksi ottaminen ei ole mahdollista esimerkiksi heikentyneen terveydentilan vuoksi tai yhteinen keskustelu toisen henkilön kanssa ei tuota toivottua tulosta. Jos sinulla on edelleen huoli toisesta ihmisestä, ilmoita asiasta sähköisellä lomakkeella: Ilmoitus sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi. Voit tehdä ilmoituksen halutessasi nimettömänä ja ilman ilmoituksen kohteena olevan henkilön suostumusta. Ammattilaiset selvittävät henkilön tuen tarpeen viimeistään seitsemän arkipäivän aikana ilmoituksen saapumisesta.

Voit myös soittaa Ikäihmisten neuvontaan ja ohjaukseen, mikäli haluat keskustella asiasta ammattilaisen kanssa.

Kiireellisessä tilanteessa, jonka käsittely ei voi odottaa enintään seitsemää arkipäivää, ota yhteyttä puhelimitse Sosiaalipäivystykseen.

Lisätietoja löydät täältä.

 

Olen ammattilainen / työntekijä ja olen huolissani asiakkaastani. Miten ilmoitan hänen tilanteestaan sosiaalihuoltoon?

 

Pyri ottamaan huoli puheeksi asiakkaasi kanssa. Voit yrittää keskustella asiasta myös yhdessä hänen läheisten tai omaisten kanssa, voisivatko he olla asiakkaan tukena asiassa? Huomioi oman ammattiryhmäsi substanssilainsäädäntö ja työnantajasi ohjeistus, mikäli asiakkaasi ei anna lupaa keskustella omaisten tai läheisten kanssa.

Mikäli keskustelu asiakkaan ja/tai hänen läheistensä kanssa onnistuu ja tilanne aiheuttaa edelleen yhteisesti huolta, kannusta ensisijaisesti asiakasta itseään ottamaan yhteyttä ikä- ja asiakasryhmänsä mukaisesti Keusoten neuvontaan ja ohjaukseen tai hakeutumaan suoraan tarvitsemansa sosiaali- tai terveyspalvelun piiriin.

Joskus huolen puheeksi ottaminen ei ole mahdollista, yhteinen keskustelu asiakkaan kanssa ei tuota toivottua tulosta tai asiakas ei ole kykeneväinen itse ottamaan yhteyttä sosiaalihuoltoon omasta tilanteestaan. Jos asiakkaasi on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, sinun on viipymättä tehtävä ilmoitus sosiaalihuoltoon, vaikka et saisikaan henkilön suostumusta. Salassapitosäännökset eivät estä ilmoituksen tekemistä.

Yhteydenottovelvollisia ammattilaisia ovat terveydenhuollon ammattihenkilöt, sosiaalikuraattorit sekä sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, varhaiskasvatuksen, pelastuslaitoksen, hätäkeskuslaitoksen, tullin, poliisin, rikosseuraamusviraston, työ- ja elinkeinoviranomaisen, Kansaneläkelaitoksen tai ulosottoviranomaisien palveluksessa olevat henkilöt. (Sosiaalihuoltolaki 35§). Jos kuulut edellä mainittuihin ammattiryhmiin ja olet työssäsi saanut tietää henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, sinun on ohjattava hänet hakemaan sosiaalipalveluja tai ilmoittaa hänen tilanteestaan sosiaalihuoltoon, vaikka et saisikaan asiakkaasi suostumusta.

Voit tehdä SHL 35§ mukaisen yhteydenoton tai Vanhuspalvelulain 25§ mukaisen ilmoituksen sosiaalihuoltoon sähköisesti tällä lomakkeella: Ilmoitus sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi.

Kiireellisessä tilanteessa, jonka käsittely ei voi odottaa enintään seitsemää arkipäivää, ota yhteyttä puhelimitse Sosiaalipäivystykseen.

Lisätietoja löydät täältä.

 

Mitä tapahtuu yhteydenoton tai ilmoituksen jälkeen?

 

Riippuu asiakkaan tilanteesta ja tarpeesta. Yhteydenottoja ja ilmoituksia käsittelevät ammattilaiset ovat ikäihmisten asioihin erikoistuneita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Jos olet itse yhteydessä neuvontaan ja ohjaukseen tai sosiaalipäivystykseen omasta tilanteestasi, voit luottamuksellisesti kertoa tilanteestasi omin sanoin. Ammattilainen tukee sinua ja kyselee tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä ja lisätietoa. Tilannetta siis kartoitetaan ja selvitetään yhdessä. Tärkeää on myös arvioida, kuinka kiireellisestä ja vakavasta tilanteesta on kyse ja suhteuttaa tukitoimet tarvetta vastaavasti ja oikea-aikaisesti. Jatkotoimenpiteet ratkaistaan tilanteen mukaan ja sovitaan, kuinka asiassa edetään.

Kun vastaanotamme ilmoituksen sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi, ilmoitus käsitellään viimeistään seitsemän arkipäivän aikana. Jos ilmoituksen kohteena oleva henkilö on ilmoituksesta tunnistettavissa, häneen pyritään olemaan heti yhteydessä asiasta ja tilannetta aletaan tarkemmin selvittämään. Jos ilmoituksen kohteena olevaan henkilöön saadaan yhteys, hänelle kerrotaan, että olemme vastaanottaneet hänestä ilmoituksen ja hänestä ollaan huolissaan. Tämän jälkeen keskustellaan, onko hänen elämäntilanteessa huolta aiheuttavia tekijöitä ja ratkaistaan jatkotoimenpiteet tilanteen mukaan.

Jos ilmoitus on tehty yksityishenkilönä ja nimettömänä, ilmoituksen tekijän henkilöllisyyttä ei kerrota ilmoituksen kohteena olevalle henkilölle. Muussa tapauksella ilmoituksen kohteena olevalla henkilöllä on halutessaan oikeus saada tietää, kuka ilmoituksen on tehnyt.

Puhelimitse tehtävissä yhteydenotoissa ja ilmoituksissa asiakasohjaaja voi neuvoa ja opastaa sinua saman tien. Pääset keskustelemaan ongelmasta ja miettimään yhdessä siihen soveltuvaa ratkaisua. Useissa tapauksissa pelkkä keskustelu riittää ja voit itse edistää asiaa eteenpäin saamiesi neuvojen mukaisesti.

 

Miten saan hankittua tukipalveluita kotiini kuten siivousapua?

 

Kotiin annettavia tukipalveluja voi ostaa suoraan yksityisiltä palveluntuottajilta silloin, kun se itselle sopii. Ostettaessa suoraan palveluntuottajilta, asukas voi hyödyntää verotuksen kotitalousvähennystä.

Palveluja ostettaessa on tärkeä huomioida myös mahdollinen yksityisten sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverottomuus, jonka saa Keski-Uudenmaan Soteen rekisteröityneiltä palveluntuottajilta. Arvonlisäverottomuudesta on tietoa verottajan sivuilla , mutta yleisesti edellytyksenä on, että asiakkaan toimintakyky esimerkiksi ikääntymisen tai sairauden vuoksi on laskenut ja palveluntuottaja on rekisteröitynyt listalle. Palvelun aloittamisesta ei tarvita Keusoten työntekijän päätöstä.

Yksityisten palveluntuottajien listaus löytyy sivustolta:

https://www.keski-uudenmaansote.fi/asiakkaalle/yksityiset-sosiaalipalvelut/yksityiset-sosiaalipalvelun-tukipalvelujen-tuottajat/

Tarvittaessa voitte soittaa Ikäihmisten neuvontaan ja ohjaukseen, josta voimme ohjeistaa tarkemmin tukipalveluiden hankinnassa.

Puh. 019 226 0403

neuvonta.ikaihmiset@keusote.fi

 

Mikä on palveluntarpeen arviointi ja miten sellainen voidaan järjestää?

 

Palvelutarpeenarviota voi pyytää ikäihminen itse tai hänen läheisensä ikäihmisten neuvonnasta. Palveluntarpeenarviointi järjestetään yleensä asiakkaan kotona ja siinä käydään läpi mm. asiakkaan omia voimavaroja, miten hän selviytyy jokapäiväisistä toimista ja missä kaikessa hän tarvitsee ulkopuolista apua. Palveluntarpeenarviointi on maksuton.

Puh. 019 226 0403

neuvonta.ikaihmiset@keusote.fi

  

Miten saan yhteyden terveyspalveluihin ja kuka on hoitovastaavaani?

 

Jos sinulla on nimetty hoitovastaava, voit olla yhteydessä suoraan häneen puhelimitse.

Terveydenhuollon hoitovastaavien yhteystietoja löydät täältä.

Mikäli sinulla ei ole hoitovastaavasi numeroa, voit tiedustella sitä Keusoten nettipalvelusta.

Terveyspalveluihin voit ottaa yhteyttä soittamalla hoitajan ja lääkärin vastaanottopalveluihin p. 019 226 0505 tai asioimalla sähköisesti Keusoten nettipalvelussa.

Lisätietoja:

https://www.keski-uudenmaansote.fi/asiakasryhmien_palvelut/terveys-ja-sairaanhoito/laakari--ja-hoitajavastaanotot/ajanvaraus/

  

Reseptini pitäisi uusia, mitä teen?

 

Uusi resepti ensisijaisesti Omakannan kautta.

Jos reseptin uusiminen Omakannan kautta ei onnistu, voi ottaa yhteyttä hoitajaan tai lääkäriin Keusoten nettipalvelussa.  

Jos sinulla on nimetty vastuusairaanhoitaja tai hoitovastaava, voit olla yhteydessä suoraan häneen puhelimitse. Mikäli sinulla ei ole hoitovastaavasi numeroa, voit tiedustella sitä Keusoten nettipalvelusta.

Jos tarvitset ajan lääkärille reseptiuusintaan, asioi sähköisesti Keusoten nettipalvelussa tai soita hoitajan ja lääkärin vastaanottopalveluihin.

Päihdelääkärin määräämien lääkkeiden reseptiuusinnassa, ota yhteyttä päihdehoitajaasi.

Työikäisten neuvonnan ja ohjauksen kautta ei voi hoitaa reseptinuusintaa tai ajanvarausta tk-lääkärille/psykiatrille/päihdelääkärille.

 

Miten saan taksikortin kaupungilla asiointia varten?

 

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaista liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä tai kutsuliikennettä alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella. Kuljetuspalvelu on tarkoitettu asiointi-, virkistys ja vapaa-ajan matkoihin. Kuljetuspalvelua ei voi käyttää sairaanhoitoon liittyviin matkoihin, joihin on mahdollista käyttää Kela taksia. Lisätietoa Kelan taksimatkoista: https://www.kela.fi/nain-tilaat-taksin

Kuljetuspalvelun myöntämisessä käytetään kuntayhtymän asettamia tulo- ja varallisuusrajoja.

Kuntayhtymän 1.8.2020 vahvistamat tulo- ja varallisuusrajat:
Tulorajat (brutto):

1 300€ /kk (yhden hengen talous)

2 400€ /kk (kahden hengen talous, yhteen lasketut tulot)

Varallisuusrajat:

5 000€ (yhden hengen talous)

8 000€ (kahden hengen talous, yhteen laskettu varallisuus)

Kuljetuspalvelua voidaan hakea kirjallisella hakemuksella. Hakemuksen voi tulostaa Keusoten sivuilta tai soittamalla Ikäihmisten neuvontaan ja ohjaukseen, josta se voidaan lähettää asiakkaalle.

Puh. 019 226 0403

neuvonta.ikaihmiset@keusote.fi

 

Miten saan turvapuhelimen?

 

Turvapuhelimen voit tilata itse suoraan esimerkiksi Addsecuren verkkosivuilta tai puhelimitse 010 408 8117 (ma-pe klo 8-18)

Lisätietoa Keusoten verkkosivuilta:

https://www.keski-uudenmaansote.fi/asiakasryhmien_palvelut/ikaihmisten-palvelut/kotona-asumista-tukevat-palvelut/turvapalvelut/

  

Rahat loppu. Mistä saan taloudellista tukea?

 

Taloudellisen tuen kysymyksiin löytät vastauksia täältä.

 

 

 

Päivitetty 15.6.2021 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN

Hyvinvointialueen valmistelu

Soteuudistus.fi