Olosuhdeselvitys tuomioistuimelle

Kun vanhemmat eivät yhdessä pääse sovintoon lapsen/lasten asioista, voi toinen vanhempi saattaa asian tuomioistuimen ratkaistavaksi, jolloin lapsen asioista päätetään tuomioistuimessa. Jos sovintoa ei saada vahvistetuksi oikeudessakaan, voi tuomioistuin asian selvittelyä varten pyytää perheoikeudelliselta yksiköltä olosuhdeselvityksen koskien lasten huoltajuutta, asumista ja/tai tapaamisoikeutta. Tuomioistuimen selvityspyyntö voi sisältää myös erityisiä kysymyksiä, joihin selvitystyöskentelyn aikana pyritään saamaan vastaukset.

Olosuhdeselvitys tehdään ainoastaan tuomioistuimen pyynnöstä. Selvityksen päävastuun kantaa se kunta, jossa lapsella on kotipaikka. Jos toinen vanhemmista asuu toisella paikkakunnalla, tehdään yhteistyötä hänen kotikuntansa perheoikeudellisen yksikön/sosiaalitoimen kanssa. Keski-Uudenmaan perheoikeudellinen yksikkö vastaa Järvenpään, Hyvinkään, Nurmijärven, Tuusulan, Mäntsälän, Pornaisten ja Keravan olosuhdeselvityksistä ja selvitykset tehdään parityönä.

Selvitystyöskentelyn aikana tietoja hankitaan mm. keskustelemalla kummankin vanhemman kanssa - yhdessä ja erikseen - toimistolla ja kotikäynneillä sekä havainnoimalla lapsen ja vanhemman vuorovaikutusta. Tarvittaessa myös lapsia kuullaan. Lisäksi selvitystyöntekijät voivat hankkia tietoja muilta viranomaisilta ja perheen kanssa työskenteleviltä toimijoilta. Tietoja voidaan pyytää esimerkiksi neuvolasta, päivähoidosta, koulusta, lastensuojelusta ja poliisilta. Neuvottelujen ja tapaamisten perusteella sosiaalityöntekijät laativat kirjallisen selvityksen tuomioistuimelle.

Huoltoriita-asian sovittelu ei kuulu selvitystyöhön, mutta tarvittaessa selvitystyöntekijät auttavat vanhempia sopimuksen tekemisessä, mikäli sovinto tulee ajankohtaiseksi selvitystyöskentelyn aikana. Jos vanhemmat pääsevät yksimieliseen sopimukseen lapsen asioista selvitystyön aikana, selvitystyöskentely päättyy ja sopimusehdotus lähetetään oikeuteen vahvistettavaksi.

Kun selvityspyyntö on saapunut tuomioistuimesta perheoikeudellisen yksikköön, yksikön sosiaalityöntekijä ottaa yhteyttä asiakkaaseen kirjeitse. Kirjeen mukana lähetetään selvitystyön aikataulu, alkutapaamisella palautettava asiakastietolomake sekä tiedote selvitystyöskentelystä. Selvitystyön tekemiseen menee tavallisesti aikaa n. 3-6 kuukautta.

Päivitetty 29.5.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN