Tuusulan perhetukikeskus

Tuusulan perhetukikeskus sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla alueella Tuusulanjärven rannalla Tuusulan Hyrylässä. Perhetukikeskuksessa toimii kaksi ympärivuorokautista osastoa: Koivukuja ja Kotoranta sekä avoperhekuntoutuksen tiimi. Yhteisinä työntekijöinä perhetukikeskuksessa työskentelee emäntä, laitoshuoltaja sekä perhetukikeskuksen esimies.

Koivukujan vastaanotto- ja arviointiyksikkö

Koivukujan vastaanotto- ja arviointiyksikkö ulkoapäin kesällä

Koivukujan vastaanotto- ja arviointiyksikkö on ympäri vuorokauden päivystävä 7-paikkainen yksikkö 0-17-vuotiaille lapsille.

Koivukujalla työskentelee 8 ohjaajaa, yöhoitaja, sairaanhoitaja (50%), erityistyöntekijä (50%) ja vastaava ohjaaja. Koivukujalla jokaiselle lapselle nimetään kaksi omaohjaajaa ja omaohjaajatyöskentely on tärkeässä osassa sijoituksen aikana.

Lapsi voi tulla Koivukujalle sosiaalityöntekijän tekemällä avohuollon sijoituspäätöksellä, kiireellisesti sijoitettuna tai huostaanotettuna. Vastaanotto- ja arviointijakson aikana tehdään arviointia lapsen ja hänen perheensä tilanteesta sekä mahdollisesta tuen tarpeesta. Työskentelyn tarkoituksena on tukea perheen voimavaroja ja toimivuutta sekä yhdessä pohtia ratkaisuja arjen onnistumiseksi. Koivukujalla arjessa pyritään mahdollisimman tavalliseen elämään: käydään koulussa ja harrastuksissa, tavataan läheisiä sekä kavereita ja vietetään aikaa mahdollisesti sovitusti myös kotona. Lapsen perheen ja läheisten on mahdollista vierailla Koivukujalla sopimuksen mukaan.

Koivukujan vastaanotto- ja arviointiyksikkö ulkoapäin kesällä

Koivukujalla tehdään myös kiireellisenä avohuollon tukitoimena Napakka-työskentelyä perheen kotiin. Napakan tarkoitus on antaa lapselle/perheelle kiireellinen apu ja ehkäistä lapsen kiireellinen sijoitus.

Kotorannan kuntouttava yksikkö

Kotorannan kuntouttavassa yksikössä on 7 asiakaspaikkaa. Sijoituksen tarkoituksena on suoda lapselle turvallinen ja kodinomainen ympäristö sekä tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Pääsääntöisesti tavoitteena on kotiutuminen tai omaan kotiin itsenäistyminen.

Kotorannan kuntouttavassa yksikössä työskentelee 8 ohjaajan moniammatillinen tiimi, sairaanhoitaja (50%) sekä vastaava ohjaaja. Lisäksi työmme tukena on perhetukikeskuksen erityistyöntekijä (50%), jonka työote on perheterapeuttinen.

Kotorannan kuntouttava yksikkö ulkoapäin kesällä

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä tekee päätöksen lapsen sijoittamisesta Kotorantaan. Sijoitus voi olla avohuollon tukitoimenpiteenä tai sijoitus huostaanotettuna. Jokaisesta asiakkaasta on tehty ammatillinen arvio ennen sijoitusta esimerkiksi vastaanottoyksikössä. Kotorantaan voi ohjautua myös pidemmästä sijoituksesta, tulla ns. askeleen lähemmäksi kotia tavoitteena kotiutuminen tai itsenäistyminen Kotorannan kautta. Sijoitusten pituudet ovat muutamasta kuukaudesta noin yhteen vuoteen. Kotorannan hoidon ja kasvatuksen näkökulma on kuntouttava. Kuntoutustoimintamme perustuu toiminnalliseen ja tiiviiseen omaohjaajatyöskentelyyn lapsen ja perheen kanssa. Jokaiseen sijoitusjaksoon pyrimme järjestämään dialogisen verkostoneuvonpidon lapsen ja perheen tarpeisiin pohjautuen yhteisen tavoitenäkymän määrittämiseksi.

Kotorannan esite (pdf)

Kotorannan kuntouttava yksikkö sisältä olohuone

Avoperhekuntoutus

Avoperhekuntoutuksen tiimissä työskentelee neljä sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattihenkilöä ja se sopii esim. tilanteisiin:
▪ kun lapsi tarvitsee keskiöön nostamista,
▪ vauvaperheille varhaisessa vaiheessa, raskauden aikainen työskentely (esim. ennakoiva lastentuojeluilmoitus),
▪ kun tarvitaan arviota muutoksesta ja työskentelymuodosta,
▪ kun tarvitaan motivaation vahvistusta,
▪ kun on kysymys trauma- ja/tai ylisukupolvisuudesta,
▪ kotiuttamistyöskentelyssä,
▪ kun on monta selvitettävää asiaa ja huolenaihetta.

Avoperhekuntoutuksen työskentely tapahtuu pääsääntöisesti arkipäivisin klo 7-19 välisenä aikana. Tapaamisia erilaisilla kokoonpanoilla on useimmiten 2-4 viikossa. Työskentely on pari- ja tiimityötä, jossa painottuu vahvasti perheen voimavarojen ja vuorovaikutuksen tukeminen sekä arvostava ja kunnioittava kohtaaminen. Avoperhekuntoutusprosessissa pyritään aktivoimaan myös perheen läheis- sekä viranomaisverkosto perheen kanssa yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yhteystiedot:

Katja Keitaanniemi
Yksikön esimies
Koivukujan vastaanotto- ja arviointiyksikkö
p. 050 497 0359
katja.keitaanniemi@keusote.fi

Sonja Uosukainen
Yksikön esimies
Kotorannan kuntouttava yksikkö
p. 050 497 0362
sonja.uosukainen@keusote.fi

Päivitetty 22.9.2021 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN

Hyvinvointialueen valmistelu

Soteuudistus.fi