Perhetukikeskus Auerkulma

Auerkulman perhetukikeskus vastaa lastensuojelun tai sosiaali- ja kriisipäivystyksen sijoittamien lasten ja nuorten kasvatuksesta, hoidosta sekä hoidon tarpeen arvioinnista. Sijoitukset voivat olla sekä lyhytaikaista arviointia että pitempiaikaista kuntouttavaa hoitoa.

Perhetukikeskuksen tiloissa toimii myös jälkihuollon ohjaus lastensuojelun jälkihuollon nuorille sekä sosiaali- ja kriisipäivystys Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymän sekä Keravan asiakastarpeisiin.

Kuntouttava yksikkö

Kuntouttavassa yksikössä on 6 hoitopaikkaa. Tarkoituksena on luoda lapselle/nuorelle turvallinen ja kodinomainen hoitoympäristö sekä myös tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä tekee sijoituspäätöksen, joka voi olla sijoitus avohuollon tukitoimenpiteenä tai sijoitus huostaanotettuna. Sijoitusten pituudet ovat muutamasta kuukaudesta noin yhteen vuoteen, jolloin hoidon ja kasvatuksen näkökulma on kuntouttava.

Kontouttavassa yksikössä työskentelee 6 ohjaajaa, sairaanhoitaja (50%) sekä vastaava ohjaaja.

Vastaanottoyksikkö

Auerkulman vastaanottoyksikkö tarjoaa lyhytaikaista lastensuojelun sijaishuoltoa kouluikäisille kuntayhtymän lapsille. Käytössä on 6 hoitopaikkaa.

Vastaanottoyksikössä tuetaan ja arvioidaan lapsen ja hänen perheensä tilannetta yhdessä vanhempien, lapsen sekä perheen sosiaalityöntekijän kanssa.

Vastaanottoyksikön toimintaan kuuluu lasta eheyttävä hoito sekä perheen ja lapsen jatkotuen arviointi. Lapsi voi tulla vastaanottoyksikköön joko avohuollon sijoituspäätöksellä, kiireellisesti sijoitettuna tai huostaanotettuna. Sijoitusten pituudet ovat lyhytaikaisia, muutamasta päivästä useisiin kuukausiin. Tavoitteena on miettiä perheen kanssa yhdessä toimivia ratkaisuja arkeen.

Lapsen kotiinpaluuta sijoituksen jälkeen turvataan pääsääntöisesti kunnan oman perhetyön tuella tai tukihenkilötoiminnalla. Tarvittaessa arvioidaan yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa jatkosijoituksen tarve, mikäli kotiinpaluu ei arvioinnin jälkeen ole vielä mahdollista. Käytettävissä on tällöin lastensuojelun asiakasohjausryhmä, joka etsii sosiaalityöntekijän käyttöön mahdollisimman sopivan sijaishuollon paikan.

Vastaanottoyksikössä työskentelee 7 ohjaajaa, vastaava ohjaaja sekä sairaanhoitaja (50%). Lisäksi on v 2020 lähtien ollut Hyvinkään Kotirinteen kanssa yhteinen erityistyöntekijä toimintakykyarvioinneissa sekä kuntoutuksessa.

Jälkihuolto

Lastensuojelulain mukaista jälkihuoltoa toteutetaan sijaishuollon päättymisen jälkeen, kunnes nuori täyttää 25 vuotta.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän tekemän nuoren jälkihuoltosuunnitelman toteuttamisesta vastaa 2 jälkihuollon ohjaajaa perhetukikeskuksessa. Ohjaajat kuuluvat Tuusula-Järvenpään yhteiseen sijais- ja jälkihuollon tiimiin. Toimipaikka on perhetukikeskuksessa.

Jälkihuollon tavoitteena on edesauttaa nuoren itsenäistymistä ja aikuiseksi kasvamista siten, että hän saa tuetun asumisen ja sosiaalisen tuen avulla edellytykset itsenäiseen asumiseen, arkielämän perusasioista huolehtimiseen sekä ammatin ja työpaikan hankkimiseen.

Tuettu asuminen

Perhetukikeskuksen viereen on v. 2016 valmistunut Järvenpään Mestariasuntojen omistama pienkerrostalo, jossa on 16 tilavaa yksiötä tukea tarvitseville 18-24 v. nuorille.

Tarkoitus on auttaa nuoria heidän itsenäistymisessään ohjaajien tai tukihenkilöiden tuella. Asukkaat ohjautuvat kuntien jälkihuollon kautta. Jokaisen nuoren kanssa tehdään vuokra- ja tukisopimus.

Tiloissa on myös perheasunto Järvenpään lastensuojelun perhekuntoutusasiakkaiden käyttöön.

Yhteystiedot

Auertie 11, 04410 Järvenpää, fax (09) 2719 2519

Vastaanottoyksikkö ohjaajat, p. 050 4970494
Vastaava ohjaaja, p. 050 4970388

Kuntouttava yksikkö (lastenkoti) ohjaaja, p. 050 4970495
Vastaava ohjaaja, p. 050 4970361

Keittiö, p. 050 4970375

Sairaanhoitaja, p. 050 4970404
Toimintaterapeutti, p. 050 4970477

Perhetukikeskuksen esimies, p. 050 4970392

Jälkihuollon ohjaus/tuettu asuminen, p. 050 4970399
(sijais- ja jälkihuolto), p. 050 4970416

Päivitetty 1.9.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN