Lastensuojeluilmoitus

Ennen lastensuojeluilmoituksen tekoa voi aina konsultoida sosiaalipäivystystä, jos ilmoituksen tekemisestä nousee kysyttävää.

Lastensuojeluilmoitus tehdään, kun on huoli lapsen hyvinvoinnista esimerkiksi silloin, kun:

  •  Lapseen kohdistuva pahoinpitely tai sen epäily
  •  Lapsen hoidon laiminlyönti
  •  Perheväkivalta
  •  Lapsen/vanhemman päihteiden käyttö
  •  Lapsen rikollisuus
  • Lapsen käyttäytyminen on normaalista poikkeavaa, esimerkiksi hyvin vetäytyvää, apaattista tai yliaggressiivista

Lastensuojeluilmoituksen tekeminen on tarpeen siksi, että lapsiin kohdistuvat laiminlyönnit, heitä uhkaavat vaarat tai heitteillejättö voitaisiin havaita mahdollisimman varhain ja auttaa lasta sekä perhettä. Lastensuojelun tarkoitus on turvata lapsen etua ja tukea perhettä tilanteissa, joissa omin voimin on vaikea selvitä.

Miten lastensuojeluilmoitus tehdään?

Lastensuojeluilmoitus tehdään lapsen asuinkunnan sosiaalitoimistoon. Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti, puhelimitse, kirjallisesti tai käymällä sosiaalitoimistossa henkilökohtaisesti. Tulostetun ja täytetyn lomakkeen voi palauttaa virka-aikaiseen lapsiperheiden sosiaalipäivystykseen. Tietoturvan vuoksi ilmoitusta ei voi tehdä sähköpostitse.

Lastensuojeluilmoituksen vaihtoehtona on täyttää yhdessä perheen kanssa Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, jolla voi ilmaista huolensa lapsen tai perheen tilanteesta. Viranomaisen tehtävänä on selvittää, onko huolta lapsen huolenpidosta.

Ilmoitus tulee tehdä viipymättä. Yksityishenkilö voi tehdä lastensuojeluilmoituksen nimettömänä, mutta lastensuojelulain 25 §:ssä mainitut ilmoitusvelvolliset tahot antavat ilmoituksen tehdessään yhteystietonsa, jotta tietoja voidaan tarpeen mukaan täydentää. Huomioithan, että lastensuojeluilmoitus kirjataan ja luovutetaan aina sellaisenaan huoltajille ja lapselle.

Lastensuojeluilmoituksessa tulee olla seuraavat tiedot:

  •  Tiedossa olevat lapsen/perheen henkilötiedot (esimerkiksi lapsen nimi, ikä, osoite)
  •  Ilmoituksen syy kuvattuna mahdollisimman tarkasti
  •  Lisäksi tieto, onko lapselle tai tämän huoltajalle kerrottu ilmoituksen tekemisestä

Sosiaaliviranomaisilla on velvollisuus selvittää jokainen lastensuojeluilmoitus.

Kiireellisissä tilanteissa virka-ajan ulkopuolella ilmoitus tehdään Keski-Uudenmaan Sosiaali- ja kriisipäivystyksen asiakasnumeroon:

Asiakasnumero 050 4970 721

Päivitetty 1.9.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN