Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluilmoitus tehdään, kun on huoli lapsen hyvinvoinnista. Lapsen hyvinvoinnista on aihetta huolestua esimerkiksi silloin, kun:

  • Vanhemmat lyövät lasta
  • Vanhemmat ovat lapsen seurassa vahvassa humalassa tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena
  • Lapsi on päihtynyt tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena
  • Lapsen käyttäytyminen on normaalista poikkeavaa, esimerkiksi hyvin vetäytyvää, apaattista tai yliaggressiivista

Lastensuojeluilmoituksen tekeminen on tarpeen siksi, että lapsiin kohdistuvat laiminlyönnit, heitä uhkaavat vaarat tai heitteillejättö voitaisiin havaita mahdollisimman varhain ja auttaa lasta sekä perhettä. Lastensuojelun tarkoitus on turvata lapsen etua ja tukea perhettä tilanteissa, joissa omin voimin on vaikea selvitä.

Miten lastensuojeluilmoitus tehdään?

Lastensuojeluilmoitus tehdään aina ensisijaisesti lapsen asuinkunnan sosiaalitoimistoon. Virka-aikaisen lastensuojelun päivystyksen yhteystiedot löytyvät lastensuojelun sivulta.

Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse, kirjallisesti tai käymällä sosiaalitoimistossa henkilökohtaisesti. Lomakkeen voi palauttaa virka-aikaisen päivystyksen osoitteeseen. Tietojen arkaluontoisuuden vuoksi ilmoitusta ei saa tehdä sähköpostitse.

Ilmoituksen tekemistä varten on olemassa täytettävä ja tulostettava lastensuojeluilmoituksen lomake, mutta lomakkeen käyttäminen ei ole edellytyksenä ilmoituksen tekemiselle. Lomaketta voi käyttää, jos se helpottaa ilmoituksen tekemistä tai jos haluaa varmistaa, että ilmoitus kirjataan varmasti oikein.

Lastensuojeluilmoituksen vaihtoehtona on täyttää ns. huoli-ilmoitus (Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen), jolla voi ilmaista huolensa esim. lapsesta tai perheen tilanteesta. Viranomaisen tehtävänä on selvittää, onko huolenpidolle tarvetta.   

Tärkeintä on, että ilmoitus tehdään viipymättä, ja että lastensuojelulain 25 §:ssä mainitut ilmoitusvelvolliset tahot antavat ilmoituksen tehdessään yhteystietonsa, jotta tietoja voidaan tarpeen mukaan täydentää. Erityisen nopeasti tieto on välitettävä sellaisissa tapauksissa, joihin liittyy rikos.

Lastensuojeluilmoituksen tekijän on kerrottava:

  • Tiedossaan olevat lapsen henkilötiedot
  • Ilmoituksen syy (perusteet, syyt ja tapahtumat ilmoituksen tekemiselle)
  • Lisäksi voi kertoa, onko lapselle tai tämän huoltajalle kerrottu ilmoituksen tekemisestä

Sosiaaliviranomaisilla on velvollisuus tutkia jokainen lastensuojeluilmoitus.

Kiireellisissä tilanteissa ja virka-ajan ulkopuolella ilmoitus tehdään Keski-Uudenmaan Sosiaali- ja kriisipäivystyksen asiakasnumeroon:

Asiakasnumero 040 315 3970

Päivitetty 14.1.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 

 
Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694


Operaattorin (CGI) välittäjätunnus: 003703575029
Operaattori CGI Suomi Oy


Paperilaskut:
Keski-Uudenmaan sote ky
Ostolaskujen käsittely
PL 1, 05801 Hyvinkää


Laskujen liitteet lähetetään:
Keski-Uudenmaan sote ky
PL 46, 05801 Hyvinkää