Lastensuojelu

Lastensuojelu on viranomaistoimintaa, jonka tarkoitus on edistää lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia. Lastensuojelulain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelu on lapsen ja perheen viimesijainen tukimuoto, johon turvaudutaan, kun esim. ennaltaehkäisevät ja sosiaalihuollon palvelut eivät ole riittäviä.

Lastensuojelun palveluihin on oikeus niillä lapsilla, joilla sosiaalityöntekijä on todennut olevan lastensuojelun tarve. Jokaiselle lapselle nimetään oma vastuusosiaalityöntekijä, joka laatii yhdessä lapsen, hänen verkostonsa ja läheistensä kanssa asiakassuunnitelman. Suunnitelmaan kirjataan lapsen ja perheen tuen tarpeet ja keinot, joilla niihin pyritään vastaamaan. Lastensuojelussa on käytettävä ensisijaisesti avohuollon tukitoimia. Niitä ovat esimerkiksi sosiaalityöntekijän tapaamiset, tehostettu perhetyö ja perhekuntoutus. Jos puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä, joudutaan turvautumaan sijaishuoltoon. Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Kaikessa lastensuojelun toiminnassa ensisijaista on lapsen etu.

Lastensuojelu

Virka-aikainen lastensuojelun päivystysnumero p. 0400 563 842, ma-to 8-15 ja pe 8-13.
Virka-ajan ulkopuolella päivystää sosiaali- ja kriisipäivystys, p.040 315 3970 . Numeroihin voi tehdä yhteydenoton tai lastensuojeluilmoituksen.

Lastensuojelu

Virka-aikainen lastensuojelun päivystysnumero p. 040 315 2793, ma-to 8-15 ja pe 8-13.
Virka-ajan ulkopuolella päivystää sosiaali- ja kriisipäivystys, p. 040 315 3970 . Numeroihin voi tehdä yhteydenoton tai lastensuojeluilmoituksen.

Lastensuojelu

 

Virka-aikainen lastensuojelun päivystysnumero p. 040 314 5569, ma-to 8-15 ja pe 8-13.
Virka-ajan ulkopuolella päivystää sosiaali- ja kriisipäivystys, p. 040 315 3970 . Numeroihin voi tehdä yhteydenoton tai lastensuojeluilmoituksen.

Lastensuojelu

Virka-aikainen lastensuojelun päivystysnumero p. 09 250 021 (yhteys virka-aikaiseen päivystäjään vain vaihteen kautta), ma-to 8-15 ja pe 8-13.

Virka-ajan ulkopuolella päivystää sosiaali- ja kriisipäivystys, p. 040 315 3970 . Numeroihin voi tehdä yhteydenoton tai lastensuojeluilmoituksen.

 

Lastensuojelu

Virka-aikainen lastensuojelun päivystysnumero p. 040 314 5569, ma-to 8-15 ja pe 8-13.

Virka-ajan ulkopuolella päivystää sosiaali- ja kriisipäivystys, p. 040 315 3970 . Numeroihin voi tehdä yhteydenoton tai lastensuojeluilmoituksen.

Lastensuojelu

Virka-aikainen lastensuojelun päivystysnumero p. 040 314 3301, ma-to 8-15 ja pe 8-13.

Virka-ajan ulkopuolella päivystää sosiaali- ja kriisipäivystys, p. 040 315 3970 . Numeroihin voi tehdä yhteydenoton tai lastensuojeluilmoituksen.

Päivitetty 15.8.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 

 
Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694


Operaattorin (CGI) välittäjätunnus: 003703575029
Operaattori CGI Suomi Oy


Paperilaskut:
Keski-Uudenmaan sote ky
Ostolaskujen käsittely
PL 1, 05801 Hyvinkää


Laskujen liitteet lähetetään:
Keski-Uudenmaan sote ky
PL 46, 05801 Hyvinkää