Lyhytaikainen hoito

Tiedote 18.3.2020

Vierailut palveluasumisen yksiköissä on kielletty 18.3.2020 alkaen hallituksen päättämästä valmiustilanteesta johtuen. Tällä suojaamme asukkaita korona-virukselta. Erityistapauksissa, kuten saattohoito, ota yhteyttä yksikön henkilökuntaan puhelimitse. Yhteystiedot löytyvät kuntakohtaisista alasvetovalikoista.

Vanhuspalvelulain mukaan kunnan on toteutettava iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito ja huolenpito ensisijaisesti hänen kotiinsa annettavilla ja muilla sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla. Laitoshoitoon turvaudutaan vain silloin, kun muita vaihtoehtoja ei enää ole.

Lyhytaikaista laitos-/vuorohoitoa tarjotaan Tuusulassa Kotiutus- ja arviointiyksikössä, Nurmijärvellä kotiin kuntouttavassa ja kuntouttavassa tilapäishoidon yksikössä​ sekä Mäntsälässä Kotokartanossa.

Kuntakohtaiset yhteystiedot löydät alla olevasta valikosta.

Kotokartano

Kaakkumäentie 1-3, Mäntsälä

Esimies
Tuula Julkunen, p. 040 3145 159

Hoitajat, p. 040 314 5961

Osastonhoitaja
p. 040 314 5159 

Kotokartanossa toimii 11-paikkainen lyhytaikaista hoitoa tarjoava kotiinkuntoutus- ja vuorohoitoyksikkö.

Kotiinkuntoutusyksikkö
Kotiinkuntoutusyksikön tarkoituksena on antaa kuntouttavaa ja toimintakykyä ylläpitävää tukea asiakkaille, joiden toimintakyky on tilapäisesti alentunut. Kuntoutusjakson tavoitteena on asiakkaan turvallinen kotiutuminen omaan kotiin.

Kotiinkuntoutusyksikköön tullaan ensisijaisesti terveyskeskuksen vuodeosastolta tai sairaalasta sen jälkeen, kun sairaalahoidon tarvetta ei enää ole. Hoitava yksikkö arvioi kuntoutustarpeen ja sopii kotiinkuntoutusyksikön kanssa mahdollisesta siirrosta.

Vuorohoito
Vuorohoito on tarkoitettu ensisijaisesti kotona asuvalle, omaishoitajan hoidossa olevalle ikäihmiselle. Hoidon tavoitteena on tukea asiakkaan toimintakykyä ja omaishoitajan jaksamista työssään. Vuorohoitoa järjestetään myös erityisin perustein kotona asuville ikäihmisille.

Vuorohoitoon haetaan erillisellä hakemuksella, jonka täyttää yksikön työntekijä asiakkaan ja omaisen kanssa. Lyhytaikaishoidon päätös tehdään Keusoten SAS-työryhmässä. Kun lyhytaikaishoitoa myönnetään, hoitoyksikössä suunnitellaan hoitojaksot. Tiedot varatuista hoitojaksoista postitetaan asiakkaan/omaisen kotiin tai asiasta sovitaan puhelimitse.

Kuntouttava tilapäishoito

Rajamäentie 9A, 01900 Nurmijärvi

Esimies Taina Buljugin, p. 040 317 3564

RIIHIKOTO

Pellavamäentie 3, D-talo
04320 Tuusula

Palveluesimies Milla Kauppinen p. 040 314 2285
Lyhytaikaiskoti Helmi (1. krs) p. 040 314 4770


KOTIUTUS- JA ARVIOINTIYKSIKKÖ

Hyryläntie 13 a
04300 Tuusula

Esimies Katja Nordström, p. 040 314 3654

Päivitetty 18.3.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN