Ympärivuorokautinen asuminen

Keusoten ikääntyneiden asumispalvelujen kokonaisuuteen sisältyvät palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen, laitoshoito ja lyhytaikainen hoito. Asumispalvelua voidaan järjestää kuntayhtymän tai yksityisen palveluntuottajan tuottamana. Ympärivuorokautiset asumispalvelut on tarkoitettu erityisesti niille asiakkaille, jotka tarvitsevat säännöllisesti hoivaa, huolenpitoa ja/tai sairaanhoidollista apua ympärivuorokautisesti, eivätkä he selviydy omassa kodissa asumista tukevien palvelujen turvin. Asumispalveluita tuotetaan laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot:

Toiminnan johtaminen ja koordinointi:

Johanna Kiianmies
vt. päällikkö
p. 050 497 2012
johanna.kiianmies@keusote.fi

Laura Turunen
Koordinoiva esimies
p. 050 497 2020
laura.turunen@keusote.fi

Marjo Liimatainen
Johtava asiantuntija
p. 050 497 2022
marjo.liimatainen@keusote.fi

Ostoasumispalvelut
Tuija Nuutinen
Koordinoiva esimies
p. 050 497 1998
tuija.nuutinen@keusote.fi


Tiedote, uusi vierailuohje voimassa 16.12.2020 alkaen

Suomen hallitus suositteli 17.6.2020, että hoivakotien asukkaille järjestettäisiin mahdollisuus tavata läheisiään esimerkiksi ulkona riittävästä suojautumisesta huolehtien tai järjestämällä erillisiä suojattuja tapaamistiloja.

Vierailut vanhusten ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä ovat tietyin edellytyksin mahdollisia, mutta yksiköiden esimiehet voivat tarvittaessa kieltää vierailut tartuntatautilain perusteella mikäli yksikön tilanne niin vaatii.

Keusoten ympärivuorokautisen asumisen yksiköissä omaistapaamiset on pääosin toteutettu ulkona tai tapaamiseen osoitetussa muussa tilassa sisällä. Tapaamisista sovitaan etukäteen. Tällä tavoin varmistetaan turvavälit, ohjaus suojainten käytössä sekä henkilökunnan riittävyys tapaamisen järjestämiseen.

Mikäli haluat tulla tapaamaan läheistäsi, olethan ensin yhteydessä asumispalveluyksikköön ja sovit tapaamisen järjestelyistä. Vierailijoiden on oltava täysin terveitä ja noudatettava yksikön hygieniaohjeita. Yhteystiedot löytyvät kuntakohtaisista alasvetovalikoista.

Lue uusi vierailuohje, joka on voimassa 16.12.2020 alkaen:


Asumispalvelujen lääkäripalvelut tuottaa jatkossa Mehiläinen Terveyspalvelut Oy

Keusoten asumispalvelujen lääkäripalvelut ikäihmisille tuottaa jatkossa Mehiläinen Oy. Syyskuusta 2020 alkaen asumispalveluiden lääkäripalvelut siirtyvät portaittain uuden lääkäripalvelun piiriin. Ensimmäisenä lääkäripalvelu otetaan käyttöön Tuusulassa.

Uusi lääkäripalvelu tarjoaa kaikille asumispalveluasiakkaille alkutarkastuksen, vuositarkastukset, lääkärin 24/7 puhelinpalvelun, kuukausittain toteutettavat lääkärin lähikierrot asumispalveluyksiköissä sekä viikoittaiset etäpuhelinkierrot. Jokainen asumispalveluyksikkö saa lisäksi oman vastuulääkärin, joka toimii asukkaiden omalääkärinä. Tämä varmistaa hoidon jatkuvuuden ja vähentää päivystyskäyntejä.

Yhdenvertaisuus ja saatavuus paranevat

Tällä hetkellä Keusote järjestää asumispalveluja noin 1150 kuntalaiselle kuuden kunnan alueella. Muutoksen myötä palvelujen piiriin tulee 350 uutta asiakasta, joilla aiemmin ei ole ollut käytössään yksikön omaa lääkäripalvelua.

Lääkäripalveluiden keskittäminen yhdelle palveluntuottajalle parantaa asumispalveluasiakkaiden yhdenvertaisuutta, palvelun laatua, saatavuutta ja hoidon jatkuvuutta. Lisäksi sillä tavoitellaan merkittäviä kustannussäästöjä.

Lisätietoja:

Katso Hyvinkään omaisinfon videotallenne YouTubesta.

Lue tiedote: Asumispalveluiden lääkäripalvelujen tuottajaksi valittiin Mehiläinen

Lista asumispalveluyksiköistä, joita sopimus koskee (pdf)

Päivitetty 19.2.2021 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN